1 Soru 1 Cevap: SharePoint Depolama Alanı Sorunu

1 Soru 1 Cevap: SharePoint Depolama Alanı Sorunu


Soru: SharePoint depolama alanı portal üzerinde 25TB olarak görünmesine rağmen yer kalmadı uyarısı alıyorum neden?


Cevap: SharePoint Online toplam depolama alanı “SharePoint depolama alanı + Lisanslı kullanıcı sayısı x 10 GB” formulünü temel alır. Genellikle site kotalarını manual olarak ayarlarken varsayılan değer olan 25TB kullanıcıları yanıltır ve toplam kapasitenin 25TB olduğu sanılır