1 Soru 1 Cevap: DC DNS İp Adresi Hakkında

Soru: DC için birinci ve ikinci DNS ip adresi ne olmalıdır?

Cevap: Birinci ip adresi eğer başka bir dc var ise aynı site içerisindeki diğer dc ip adresi, ikinci ip adresi ise 127.0.0.1 olmalıdır. Daha fazla bilgi için


https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/ff807362(v=ws.10)?redirectedfrom=MSDN