magnify
Home Active Directory Active Directory Health Check
formats

Active Directory Health Check

AD Sağlık durumu kontrolü için aşağıdaki resimde gösterilen bölümleri kontrol edebilirsiniz

Tabiki bu kontroller ile ilgili olarak belli başlık komutlar kullanabileceğiniz gibi Microsoft tarafından sağlanan Active Directory Snaphot Tool’ u da kullanabilirsiniz.

komut örnekleri

DCDIAG /test:DNS /DNSALL /e /v

DCDIAG /test:DcPromo /e /v

DCDIAG /test:RegisterInDNS

son iki komut 2008 üzerinde aşağıdaki gibi değişmiştir

dcdiag /test:DcPromo /DnsDomain:domain.company.com /Operation /e /v

dcdiag /test:RegisterInDNS /DnsDomain:domain.company.com /<Operation> /e /v

veya bunu bat yapabilirisniz

@echo off
echo Active Directory Health Diagnostic, v1.1 echo ………………………………….
echo Running dcdiag /v…..
dcdiag /v >> c:\ad_diag.txt
echo Running dcdiag /test:DNS /DNSALL (may take a few moments, be patient)…..
dcdiag /test:DNS /DNSALL /e /v >> c:\ad_diag.txt echo Running dcdiag /test:DcPromo /e /v…..
dcdiag /test:DcPromo /e /v >> c:\ad_diag.txt echo Running dcdiag /test:RegisterInDNS…..
dcdiag /test:RegisterInDNS >> c:\ad_diag.txt echo Running netdiag.exe /v…..
netdiag.exe /v >> c:\ad_diag.txt
echo Running netsh dhcp show server…..
netsh dhcp show server >> c:\ad_diag.txt echo Running repadmin /showreps…..
repadmin /showreps >> c:\ad_diag.txt
echo Running repadmin /replsum /errorsonly…..
repadmin /replsum /errorsonly >> c:\ad_diag.txt echo ………………………………….
echo Diagnostic Completed Successfully…
echo view results in C:\ad_diag.txt
pause
echo ………………………………….
echo ………………………………….
echo ………………………………….
echo General Health Ratio (FAILS/PASSES) echo THis is very general, be sure to check C:\ad_diag.txt!
echo ………………………………….
echo NUMBER OF FAILS
find /c /i “fail” c:\ad_diag.txt
echo ………………………………….
echo NUMBER OF PASSES
find /c /i “pass” c:\ad_diag.txt
pause

daha fazla bilgi için

http://www.amazon.com/Performing-Active-Directory-Mobipocket-ebook/dp/B000P28WM6

kitabını öneririm

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Active Directory Health Check için yorumlar kapalı  comments 
© Hakan Uzuner
credit