Workflow Service Manager (Spd Is Akıs Aktivitesi) Kullanimi

 

Microsoft Office Sharepoint Designer 2007 için https://www.codeplex.com adresi üzerinde ve üretici firmaların kendi siteleri üzerinde host etmekte oldukları pek çok özel aktivite bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi olan SPD Workflow Service Manager Microsoft Office Sharepoint Designer 2007 iş akışları içerisinden kendi yazdığınız bir assemblynin metodlarını kullanma imkânı yaratır.

 

SPD Workflow Service Manager‘ın assembly çağırma özelliği sayesinde Microsoft Office Sharepoint Designer 2007‘nin iş akışları içerisinden kod çalıştıramama yetersizliğini yenebilir ve örneğin iş akışlarınız içerisinden organizasyon hiyerarşisini getiren, iş akışınızın içerisinden iş akışı kurallarını oluşturmak için kullanacağınız limit bilgilerini dinamik olarak ekrana getirebilir veya iş akışları içerisinde yönetmeniz zor olan hataları kendi yazdığınız hata loglama classları veya event log aracılığı ile loglatabilirsiniz.

 

WORKFLOW SERVICE MANAGER KULLANIMI

Workflow Service Manager’ın sisteminize tanımlanmasını takiben artık Sharepoint Designer ile oluşturacağınız iş akışlarında “Call Service” isimli bir özel aktivitede karşınıza gelmeye başlayacaktır.

 

image001

 

Aktiviteyi kullanmak için listeden seçilir. İş akışı tasarım ekranında aşağıdaki görüntü oluşacaktır. Ekranda mavi renkli ve siyah renkli altı çizili textler oluşacaktır. Mavi renkli olan bölümler atamanızın zorunlu olduğu parametreleri barındırır. Siyah ve altı çizili olan bölümler ise opsiyoneldir, dolayısıyla parametre atamanız gerekmez.

 

image002

 

Full Qualified Method Name : Bu bölüme kullanmak istediğiniz ve daha önce Visual Studio 200X ile oluşturmuş olduğunuz dll dosyasındaki Full Qualified Method Name bilgisi gelecektir. Sözkonusu dll’in iş akışına başlamadan önce Sharepoint uygulamanızın virtual directory si olan C:\Inetpub\wwwroot\wss\ Virtual Directories\wss\<uygulama_adi>\bin klasörüne kopyalanmış olması gerekir. Kopyalanan dll içerisindeki NamespaceAdi.ClassAdi.MethodAdi bilgisi Full Qualified method Name parametresini oluşturmaktadır.

 

Parameter List Delimited by Pipe(|) : Az önce tanımladığınız methodun alacağı parametreler arada noktalı virgül (;) veya pipe (|) karakterlerinden biri olacak şekilde yerleştirilir.

 

Metodun çalıştırılması sonrası dönecek output değeri “variable” değişkenine kaydedilecek ve iş akışı içerisinde tekrar kullanılabilir durumda olacaktır.

 

image003

 

Parametre atamalarını bu şekilde yapıp iş akışını deploy ettiğinizde artık bu iş akışını deploy etmiş olduğunuz liste veya kütüphanede herhangi bir item yaratıldığı anda iş akışınız başlayacak ve çağırdığınız assemblye göndermiş olduğunuz parametreleri gönderecektir. İşin buradan sonraki bölümünü SPD Workflow Service Manager gerçekleştirir. Sizin için parametre olarak verdiğiniz assemblydeki ilgili metodu reflection ile çağırır, parametreleri gönderir ve metodun execute edilmesinden sonra geri dönen parametreleri yukarıda opsiyonel bir alan olarak gördüğünüz “variable” değişkenine yazar. “Variable” bir iş akışı değişkenidir ve dolayısıyla artık bu metodun çalıştırılması sonrasında elde ettiğiniz sonucu tüm iş akışınız içerisinde kullanabilirsiniz.

 

Örneğin gönderilecek “kullanıcı adı” parametresine göre o kullanıcının yöneticisini bulan bir metodu çağırdıysanız artık “variable” içerisinde o yöneticinin kullanıcı adı bilgileri vardır ve siz isterseniz “Collect Data” gibi varsayılan Sharepoint Designer aktiviteleri aracılığı ile bu yönetici kullanıcıya görev ataması gerçekleştirebilirsiniz.

 

 

Evren AYAN
WSS Architecture MVP, ISPA Regional Evangelist