Windows Vista, Windows Server 2008 ve Windows 7 için Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı

 Windows Vista, Windows Server 2008 ve Windows 7 için Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı’nın Açıklaması


Bu makalede Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 ve Windows 7 tabanlı bilgisayarlar için Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı açıklanmaktadır. Microsoft, güncelleştirmelerin ve diğer yazılımların yüklenememesine neden olabilecek belirli koşulları gidermek üzere Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı’nı yayımladı. Bu aracı el ile çalıştırmanız gerekmez. Bu araç, çözümlenebilecek bir koşulun olduğu bilgisayarlara Windows Update aracılığıyla otomatik olarak sunulur.


Güncelleştirme bilgileri
Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı karşıdan yüklendikten sonra, gelecekteki hizmet işlemlerini engelleyebilecek tutarsızlıklar için bir kez tarama yapar. Bu tarama işlemi genelde 15 dakikadan daha az zamanda tamamlanır. Ancak araç bazı bilgisayarlarda çok daha uzun süre çalışabilir. Windows Update ilerleme durum çubuğu tarama sırasında güncelleştirilmez ve ilerleme durumu bir süre boyunca %60 tamamlanmış gibi görünür. Bu beklenen davranıştır. Tarama devam etmektedir ve güncelleştirmeyi iptal etmemeniz gerekir.


Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı, Windows Update Web sitesinden edinilebilir. Bu güncelleştirmeyi edinmek için şu adımları izleyin:
Başlat Bu resmi kapatBu resmi açdüğmesini tıklatın, Denetim Masası’nı tıklatın ve sonra Güvenlik’i tıklatın.
Windows Update altında, Güncelleştirmeleri denetle’yi tıklatın.


Önemli Bu güncelleştirme Windows Update tarafından yalnızca aracın çözümleyebileceği bir koşulun olduğu bilgisayarlara sunulur.


Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı nedir?
Dosya verileri, kayıt defteri verileri ve hatta bellek verileri gibi sistem kaynakları, işletim sistemi çalıştığı sırada tutarsızlıklara neden olabilir. Bu tutarsızlıklar çeşitli donanım arızaları veya yazılım sorunları nedeniyle oluşabilir. Bazı durumlarda, bu tutarsızlıklar Windows hizmet deposunu etkileyebilir ve yazılım güncelleştirmelerinin çalışmamasına neden olabilir. Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı bu tutarsızlıkları gidermeye çalışır.


Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı ne yapar?


Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı aşağıdaki kaynakların bütünlüğünü doğrular:
Aşağıdaki dizinlerde bulunan dosyalar:
%SYSTEMROOT%\Servicing\Packages
%SYSTEMROOT%\WinSxS\Manifests


Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarlarında bulunan kayıt defteri verileri:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Components
HKEY_LOCAL_MACHINE\Schema
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing
Not Bu liste daha sonra güncelleştirilebilir.


Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı hatalı bildirimleri, dosyaları veya kayıt defteri verilerini algılar ve hatalı verileri doğru sürümleriyle değiştirebilir.


Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı hangi Windows Update yükleme hatalarını giderebilir?
Aşağıdaki tabloda, bir yazılım güncelleştirmesi yüklemeye çalıştığınızda alabileceğiniz hata iletileri listelenmektedir. Bu hatalar, Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı tarafından giderilebilecek bir sistem tutarsızlığı nedeniyle oluşabilir. Ancak araç, bu hataların oluştuğu tüm durumları düzeltemeyebilir.


Kod       Hata  Açıklama 
0x80070002  ERROR_FILE_NOT_FOUND                                               Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor. 
0x8007000D  ERROR_INVALID_DATA                                                    Veri geçersiz. 
0x800F081F  CBS_E_SOURCE_MISSING                                              Paket veya dosya kaynağı bulunamadı. 
0x80073712  ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT                Bileşen deposu tutarsız bir durumda. 
0x800736CC  ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH                             Bileşenin dosyası, bileşenin listesinde bulunan doğrulama bilgisiyle eşleşmiyor. 
0x800705B9  ERROR_XML_PARSE_ERROR                                          İstenen XML verileri ayrıştırılamadı. 
0x80070246  ERROR_ILLEGAL_CHARACTER                                        Geçersiz karakterle karşılaşıldı. 
0x8007370D  ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR                          Kimlik dizesi yanlış biçimlendirilmiş. 
0x8007370B  ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME        Kimlikteki özniteliğin adı geçerli aralık içinde değil. 
0x8007370A  ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE       Kimlikteki özniteliğin değeri geçerli aralık içinde değil. 
0x80070057  ERROR_INVALID_PARAMETER                                        Parametre hatalı. 
0x800B0100  TRUST_E_NOSIGNATURE                                                Konuda imza yoktu. 
0x80092003  CRYPT_E_FILE_ERROR                                                   Windows Update dosyayı okurken veya yazarken bir hata oluştu. 
0x800B0101  CERT_E_EXPIRED                                                           Gerekli sertifika, geçerli sistem saatiyle veya imzalı dosyadaki zaman damgasıyla doğrulanırken geçerlilik süresi dışındaydı. 
0x8007371B  ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE   İşlemin gerekli üyelerinden biri ya da birkaçı yok. 


Deneyimli kullanıcılar için bilgi


Microsoft Yükleme Merkezi


Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı’nı Microsoft Yükleme Merkezi’nden el ile yükleyebilirsiniz.


Windows Vista ve Windows Server 2008’e yönelik araçların geçerli sürümleri Eylül 2009’da yayımlanmıştır. Windows 7 ve Windows Server 2008 R2’ye yönelik araçların geçerli sürümleri Mayıs 2009’da yayımlanmıştır.


Günlüğe Kaydetme
Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı bulduğu veya giderdiği sorunları kaydetmek üzere bir günlük dosyası oluşturur. Bu günlük dosyası aşağıdaki konumda bulunur:
%SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log
%SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.persist.log


https://support.microsoft.com/kb/947821