Windows Server 2008 Uzerinde Exchange Server 2007 CCR Kurulumu Bolum 2

Exchange Server 2007 CCR Kurulumu Bölüm 2: MNS Dizinlerinin Oluşturulması

Küme içerisindeki sunucular özel bir ağ üzerinden (private network) birbirlerine kalp atışları (heartbeat) gönderirler. Böylece bir sunucu devre dışı kaldığında diğer sunucu bu durumu otomatik olarak anlar ve devreye girer.

Eğer küme içerisindeki sunucuların birbirleri ile iletişimi koparsa kimin aktif düğüm olacağına karar verilemez. Bu nedenle bu iki sunucudan farklı bir sunucuda “MNS quorum” bilgisi tutulur. Düğümler birbirleriyle haberleşemedikleri durumda farklı bir sunucuda tutulan “MNS quorum” bilgisine başvururlar.

“Exchange Server 2007 CCR Kurulumu Bölüm 1: Failover Cluster Kurulumu” başlıklı yazımızda test ortamımızda 2 adet sunucu kullanmıştık ve bu sunucuların 1 adet küme ismi bulunuyordu:

TESTMBX1 (10.10.10.21): Aktif küme sunucusu
TESTMBX2 (10.10.10.22): Pasif küme sunucusu
TESTCMB1 (10.10.10.23): Küme ismi ve adresi

MNS dizinleri genellikle küme sunucularından farklı bir sunucuda tutulur. Sık tercih edilen seçenek de bu dizini HUB sunucusu üzerinde tutmaktır. MNS dizinini tutacağımız HUB sunucusu aşağıdadır:

TESTHUB1 (10.10.10.11): MNS dizinini tutacağımız HUB sunucusu
Oluşturulacak dizin ismi: MNS_CMB
Oluşturulacak paylaşım ismi: MNS_CMB_SHARE

TESTCMB1 kümesi için TESTHUB1 sunucusunda MNS dizini oluşturmak:

1.       TESTHUB1 sunucusunda oturum açılır. “Komut satırı” (Command Prompt) açılır ve “mkdir” komutu ile C: sürücüsünde yeni bir dizin oluşturulur.

mkdir MNS_CMB

2.       “net share” komutu ile oluşturulan dizin paylaşıma açılır ve kümenin bilgisayar hesabı (TESTCMB1$) için tam kontrol yetkisi verilir.

net share MNS_CMB_SHARE=C:\MNS_CMB /GRANT: TESTCMB1$,FULL

3.       “cacls” komutu ile oluşturulan dizinin NTFS izinlerinde Administrator ve kümenin bilgisayar hesabı (TESTCMB1$) için tam kontrol yetkisi verilir.

cacls MNS_CMB /G BUILTIN\Administrators:F TESTCMB1$:F

Çalıştırılan komutların komut satırındaki görüntüsü aşağıdaki gibidir:

Komutlar uygulandıktan sonra dizinin paylaşım ve NTFS izinlerinin doğru verilip verilmediği kontrol edilir:

TESTHUB1\Users grubu oluşturulan dizinde varsayılan olarak “okuma” ve “çalıştırma” haklarına sahiptir. Dizin kalıtımını özelliğini kaldırdıktan sonra bu grubu yetkili kullanıcılar listesinden siliyoruz.

Dikkat edilirse hem paylaşım hem de NTFS izinlerin kümenin bilgisayar hesabı olan TESTCMB1$ için tanımlanmıştır. Herhangi bir kullanıcı uzaktan bu dizinlerin içeriğini görüntüleyemeyecektir.

TESTCMB1 kümesi TESTHUB1 üzerindeki MNS_CMB dizinini kullanacaktır. Bu tanımlama Posta Kutusu (Mailbox) sunucusu üzerinde “Failover Cluster Management” ekranından yapılabilir. Tanımlamalara geçmeden önce quorum yapılandıra çeşitlerine değinmekte fayda görüyorum.

“Quorum” Yapılandırması 4 farklı şekilde yapılabilir:

–         Node Majority: Toplam düğüm sayısının tek olduğu kümeler için önerilir. Toplam sayının yarısından bir eksiği kadar düğüm devre dışı kaldığında küme çalışmaya devam eder. Örneğin 5 düğüm varsa, 2 düğümün devre dışı kalmasına dayanıklıdır.

–         Node and Disk Majority: Toplam düğüm sayısının çift olduğu kümeler için önerilir. Bir disk küme bilgisini tutmak için kullanılır. Örneğin 6 düğüm varsa ve küme bilgisini tutan disk erişilebilir durumdaysa 3 düğümün devre dışı kalmasına dayanıklıdır.

–         Node and File Share Majority: “Node and Disk Majority” seçeneğine benzer. Farkı; küme bilgisini tutmak için disk yerine bir dosya paylaşımı kullanmasıdır.

–         No Majority, Disk Only: Küme içerisindeki düğümlerden birisi dışında hepsi devre dışı kalsa da küme çalışmaya devam eder (Küme bilgisini tutan disk erişilebilir olduğu sürece). Dezavantajı tek nokta hatasına (single point of failure) sahip olmasıdır.

“Node and File Share Majority” yapısında küme bilgisini tutan dosya paylaşımları mevcuttur ve bu paylaşımlar HUB sunucusu üzerinde yer alır. Bu neden bu yapı kullanılacaktır.

Posta kutusu sunucusu için MNS dizininin tanımlanması:

TESTCMB1 ismine (veya 10.10.10.23 IP adresine) uzak masaüstü bağlantısı yapılır. “Start / Administrative Tools / Failover Cluster Management” penceresi açılır. “More Actions” bağlantısına tıklanır ve “Configure Cluster Quorum Settings” seçilir.

“Before You Begin” ekranında “Next” düğmesine basılarak devam edilir.

“Select Quorum Configuration” ekranında “Node and File Share Majority” seçilir ve “Next” düğmesine basılarak devam edilir.

“Configure File Share Witness” ekranında “Browse” düğmesine tıklanır. TESTHUB1 sunucusunda oluşturulan MNS_CMB_SHARE dizini seçilir ve “Next” düğmesine basılarak devam edilir.

“Confirmation” ekranında bilgiler kontrol edilir ve “Next” düğmesine basılarak devam edilir ve böylece yapılandırma başmış olur.

“Summary” ekranında rapor incelenir ve “Finish” düğmesine basılarak “Quorum” yapılandırması tamamlanmış olur.

Küme ile ilgili özet bilgilerin bulunduğu pencerede “Quorum Configuration” parametresinin doğru değeri aldığı kontrol edilir.

Nedim ŞAHİN