Windows Server 2008 Terminal Services Gateway Bolum 4 ( W2008 TS Gateway Client Yapılandırılması )

Daha önce yayınlamış olduğumuz Terminal Services Gateway Serverimiz üzerinde , Server ve firewallımız üzerinde yapmamız gerekli olan işlemleri anlatmış bulunup , bu makale dizisinin son bölümünde Windows Server 2008 TS Gateway Clientlarımızın yapılandırılmasını inceleyeceğiz.

 

image001

 

Remote Desktop Connection programımızı çalıştırıp, Bağlantı kurmak istediğimiz bilgisayarı ve kullanıcı kimlik bilgilerini yazarak uzak masaüstü protokolü aktif durumda bulunan bilgisayarımıza bağlantı kurmak için bağlantıbutonuna basıyoruz.

 

image002

 

Client bilgisayarımız bağlantıyı kurmak istediği bilgisayardan herhangi bir yanıt alamadığı için yukarıda ki hatayı vermekte olup hatanın açıklaması, bağlanmak istemiş olduğumuz bilgisayarın ismi veya ip adresinin yanlış olduğu veya network üzerinde bir hata olduğunun bilgisini bizlere vermektedir.

Halbuki hatanın açıklaması bu olmayıp daha önce yayınlamış olduğumuz TS Gateway serverimizin barınmış olduğu network topolojisini hatırlamak için bir kez daha bakalım.

 

image003

 

Yukarıda ki topoloji, bizler 1 numaralı bölümde olup Home Laptop bölümünde yer almaktayız. Gitmek istediğimiz yer ise 3 numaralı bölüm olup Terminal Serverlarımızın barınmış olduğu networktür. 1 numaralı networkden 3 numaralı networke gidebilmemiz için, 1 numaralı network ile 2 numaralı networkümüzün arasında bulunan Firewallımız üzerinde , Terminal serverimizin uzak masa üstü portu publish edilmesi gerekmektedir. Terminal serverimizin portu publish edilmediği için bizler 1 ile 2 numaralı network arasında kalan firewall üzerinde yasaklanmaktayız. Firewallımız üzerinde sadece HTTPS protokolünün 443 numaralı portu açık durumdadır ve biz Remote Desktop Connection programımız ile 3389 numaralı porta istek yaptık. 3389 numaralı portumuz firewallımız üzerinde kapalı olduğu için bağlantıyı gerçekleştiremedik.

Windows Server 2008 Terminal Server Gateway serverimiz üzerinden iç networkümüzde bulunan Terminal Serverlarımıza ve Uzak masa üstü aktif duruma getirilmiş bulunan client bilgisayarlarımıza erişebilmemiz için ilk önce Terminal Server Gateway Serverimiza bağlanmamız zorunludur.

 

image004 

 

Terminal Server Gateway serverimiza bağlana bilmek için RDP 6.0 ve üstü toola ihtiyacımız bulunmaktadır. RDP 6.0 öncesi uzak masa üstü bağlantı araçlarımızın hiç birisi Terminal Server gatewayi algılayamamaktadır. Client bilgisayarımıza Terminal Server Gateway bilgisayarımızın yolunu gösterebilmek için Advanced (gelişmiş) sekmesine gelip, settings bölümünün içine giriyoruz.

 

image005

 

Gelişmiş bölümünden Terminal Server Gateway bölümüne geldiğimizde, Terminal Serverimizin bilgilerini girebileceğimiz bölümü görebilmekteyiz.

Windows server 2008 Terminal Server Gateway’ i kullanabilmemiz için , bağlantı kuracak olan istemci bilgisayarımız üzerinde RDP 6.0 ve üstü yazılımı ihtiyaç bulunmaktadır. Daha önce ki RDP programlarında TS Gateway bölümü bulunmamakta olup RDP 6.0 öncesi programlarımız ile Terminal Server Gateway hizmetinden yararlanamayız.

RDP 6.0 yazılımı Windows Vista işletim sistemi ile birlikte gelmekte olup daha önceki işletim sistemler için RDP 6.0 programını aşağıda ki adreslerden temin edebilirsiniz.

 

Windows XP 32 Bit         : https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=26f11f0c-0d18-4306-abcf-d4f18c8f5df9&DisplayLang=en

 

Windows XP 64 Bit         : https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=26f11f0c-0d18-4306-abcf-d4f18c8f5df9&DisplayLang=en

 

Windows Server 2003   : https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=CC148041-577F-4201-B62C-D71ADC98ADB1&displaylang=en

 

Resmide 1 numaralı bölümde use these TS Gateway server Settings bölümüne , bağlantı için TS Gateway Server kullanılacağını belirtmekteyiz.

2 numaralı bölümde bağlantı kuracak olduğumuz TS Gateway serverimizin bilgilerini girmekteyiz.

3 numaralı bölümde ise, eğer iç network üzerinden, internal networkden bağlantı gerçekleştirecek isek TS Gateway serverimizin kullanılmayacağını belirtebiliriz.

Client Bilgisayarımıza Terminal Server Gateway serverimizi tanıttıktan sonra bağlan butonuna basıyoruz.

 

image006

 

Daha önce yayınlamış olduğumuz Terminal Server Gateway makalelerinde Ts CAP policylerinde, Ts Gateway Serverimizi kullanacak olan kullanıcılarımızı belirlemiştik. Bu bölüme TS CAP policiyleri içine tanıtmış olduğumuz kullanıcının kimlik bilgilerini giriyoruz.

 

image007

 

Kimlik bilgilerimizi girdikten sonra ilk hataya göre, şimdiki hatamızın değişmiş olduğunu görmekteyiz. Şimdi karşlılaşmış olduğumuz hata Client Bilgisayar’ ın TS Gateway serveri kullanabilmesi için gerekli olan Sertifikanın yüklü olmadığının bilgisi bizlere verilmektedir.

Sahip olmadığımız Sertifikanın detaylarına View Certificate bölümü ile görebiliriz.

 

 image008

 

TS Gateway serverimizi kullanarak, Terminal Serverlarımıza bağlantı kurabilmemiz için TS Gateway Serverimiz üzerinde yüklü sertifikanın bir kopyasının bağlantı kuracak olan bilgisayarımızda olması zorunludur. Eğer yüklü değilse yukarıda ki hata ile karşılaşırız ki bu hatanın açıklaması TS Gateway Serverimiz, Bağlantı kurmak isteyen bilgisayara güvenmediğinin analamına gelmektedir.

Client Bilgisayarlarımıza, sahip olduğumuz bu sertifikayı yüklemenin bir çok yolu bulunmaktadır. İnternal Network için Group Policy yardımıyla yüklenebildiği gibi, uzak ofis veya portatif kullanıcılarımız için manuel olarak yükleyebilmekteyiz.

TS Gateway Serverimiz üzerinde ki sertifikayı daha önceden bir USB Bellek vb.. malzemeler ile client bilgisayarımıza yerleştirdiğimizi varsayarak, yüklenecek olan sertifikayı çift tıklamamızı ve yüklemek için Install Certificate bölümünü seçmemiz gerekmektedir.

 

image009

 

Sertifikamızı yükleyecek olduğumuz bölüm Trusted Root Certification Authorities bölümü olup güvenilen sertifikala bölümüne sertifikamızı yerleştiriyoruz. Bu sertifikamız TS Gateway serverimiz üzerinde de, aynı bölüm içerisinde saklanmaktadır.

 

image010

 

Uyarı mesajını okuyup, kabul ederek sertifikamızı başarılı bir şekilde yüklüyoruz.

 

image011

 

Bağlantıyı gerçekleştirmeden önce son kontrollerimizi yaparsak;

 • Terminal Server Gateway Server  üzerinde Sertifikamız yüklü ve 443 numralı HTTPS portu aktif durumda.
 • Terminal Serverlarımız üzerinde uzak masa üstü bölümü aktif durumda.
 • External Firewallımız üzerinde 443 numaralı HTTPS portu aktif durumda.
 • Client Bilgisayarlarımız üzerine Sertifikamız yüklü durumda.
 • Client Bilgisayarlarımız üzerinde RDP 6.0 ve üstü programımız yüklü durumda.
 • Son kontrollerimizi yaptıktan sonra bağlantımızı artık gerçekleştirebiliriz.
 •  

image012

 

Yukarıda ki resimlerden görüldüğü üzere Terminal Server Gateway’ imizi kullanarak iç networkümüzde bulunan Terminal Serverlarımıza ve Uzak masaüstü aktif durumda bulunan Client bilgisayarlarımızabaşarılı bir şekilde bağlantıyı gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Bağlantımızdan sonra daha önceki bağlantılardan farklı olarak yeni bir bilgilendirme ikonunu görmekteyiz ki bunun da clientimizin TS Gateway serverimiz üzerinden bağlandığını bizlere göstermektedir. Bu ikonu tıklayıp detaylarına baktığımız zaman bağlantı için kullanmış olduğumuz TS Gateway Serverimizin bilgisini ve bağlantıyı hangi güvenlik mothod’ u ile yaptığımızın bilgilerini görebilmekteyiz.

 

image013

 

Terminal Server Gateway serverimizin bizlere sağlamış olduğu en büyük avantajların başında, sahip olduğumuz her bir terminal serverimiz için sahip olduğumuz firewall üzerinde ayrı ayrı port açmamıza gerek yoktur. Client bilgisayarımız üzerinde netstat komutu ile açık olan portları izlediğimizde sadece ama sadece HTTPS yani 443 numaralı portun kullanıldığını görebilmekteyiz. Yani güvenliğimiz üst seviyede olup firewallımız üzerinde gereksiz port açmamış oluyoruz.

 

image014

 

TS Gateway serverimizin monitoring kısmına baktığımız zaman aktif bağlantıları tek bir ekran üzerinden izleyebilmekteyiz. Bu ekranda

 • Hangi kullanıcı
 • Hangi servera bağlantı kurmuş
 • Hangi port üzerinden bağlantıyı gerçekleştirmiş,
 • Hangi IP üzerinden bağlantıyı gerçekleştirmiş.
 • Ne zaman bağlanmış,
 • Ne kadar süredir bağlı,
 • Göndermiş ve almış olduğu veri vb.. bilgileri görebilmekteyiz.

 

image015

 

İhtiyacımıza göre TS Gateway serverimiz üzerinden aktif olan bağlantıları sonlandırabilmekteyiz.

 

image016

 

Bir bağlantıyı sonlandırdığımız zaman, bağlantısı sonlanan kullanıcıya gidecek olan hata mesajı The Terminal services Gateway server administrator has ended the connection olup, bağlantının Terminal Server Gateway yöneticisi tarafından bitirildiğinin uyarısı verilmektedir.

 

image017

 

Eğer ortamımızda birden fazla Terminal Server Gateway Serverimiz var ise, bu serverların yönetim ekranını tek bir konsol üzerinde toparlayabilir ve bağlantıları anlık olarak izleyebiliriz. Monitör ekranımızın kaç saniyede bir tazeleneceğini belirterek anlık izleme fırsatlarını bizlere sunmaktadır.

 

Fatih KARAALIOGLU