Windows Server 2008 R2 BTyi En İyi Duruma Getirmenize ve Tasarruf Sağlamanıza Nasıl Yardımcı Olur

Müşterilerin geri bildirimi son derece açıktır: Önümüzdeki birkaç yılın temel amacı, teknoloji giderlerini düşürmektir. Bununla birlikte, BT teknolojisi, hem ticari hem de gayrı ticari çoğu sektör için rekabet açısından bir dönüm noktası haline gelmiştir. Hızla değişen iş ortamında rekabet üstünlüğünün korunması da zorunludur. Bu amaçlar, BT ve veri merkezi yönetimine yönelik, otomasyona ve en iyi duruma getirmeye odaklanan yeni bir yaklaşım gerektirmektedir. Windows Server 2008 R2, bu amaçlar düşünülerek tasarlandı ve oluşturuldu.

Windows Server 2008 R2; modernleştirilmiş yönetim, pahalı üçüncü şahıs yazılımlarına daha az bağımlı olma, daha ölçeklenebilir uygulama servisi ve daha düşük WAN bant genişliği giderleri gibi birçok alanda tasarruf yapmaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Müşteriler, 3’te 1’e varan sunucu birleştirme oranlarının yanı sıra, dosya sistemi yönetimi gibi rutin idari görevlere harcanan BT iş saatlerinde %80’e varan azalma elde etmişlerdir. Ayrıca enerji verimliliği de Windows Server 2008’e ve Windows Server 2003 R2’e göre daha gelişmiştir. Windows Server 2008 R2’ye ilk geçen kurumlar bu bağlamda önemli tasarruf sağlamış, Windows Server 2003 R2’ye kıyasla %18’e kadar tasarruf yapmışlardır.

BT müdürlerine de değişmekte olan ön iş gereksinimlerine daha hızlı ve daha kolay yanıt vermelerini sağlayacak yeni araçlar sağlanmıştır. Müşteriler, eskiden Terminal Sunucusu kullanılarak yapıldığında haftalar süren yazılım dağıtımı işlemlerini, Windows Server 2008 R2’de bulunan yeni Uzak Masaüstü Hizmetlerini ve Sanal Masaüstü Altyapısı teknolojilerini kullanarak 30 dakikadan daha kısa sürede gerçekleştirebildiklerini bildirmiştir. Yeni yönetim araçları, yönetimin kolaylaştırılmasına ve genel görevlerin özel otomasyonuna yöneliktir. Güçlü yeni sanallaştırma özellikleri, sanallaştırılmış iş yüklerine yönelik talepteki değişikliklere, hizmet kesintisi olmaksızın hızlı şekilde yanıt verilebilmesini sağlamaktadır. İlk müşteri dağıtımlarında, R2 sayesinde sanal sunucular sıfırdan başlanarak 15 dakikadan az sürede dağıtılabilmektedir. Ayrıca, bu sanallaştırma vizyonunun masaüstüne ve bireysel uygulamalara uzanması, küçük BT departmanlarının bile yeni uygulama araç setlerinin tamamını, bu tür paketleri her bir yerel masaüstünde dağıtmak için harcanacak zamandan çok daha kısa sürede verimli şekilde uygulamaya koymalarını sağlar.

Maliyet tasarrufuyla BT becerisinin arttırılması birleştirildiğinde, BT altyapınız ve veri merkeziniz en iyi duruma getirilmiş olur. Windows Server 2008 R2 doğrudan bu ihtiyaçlara yöneliktir ve müşterilerin rekabete dayalı BT ortamında kısa sürede doğru yola girmelerini ve BT bütçelerini modern hale getirmelerini sağlar.

BT’de Başarı Farklı Şekilde Ölçülür

BT öncelikleri hızla değişmektedir, üstelik bu sadece ekonominin koşullarından kaynaklanmamaktadır. Bu ekonomik ortamda BT harcamalarına daha fazla dikkat edilmelidir; ancak BT bütçesinde tasarrufa gidilmesi, müşteriler için uzun zamandır bir sorun olmuştur. Bu amacı daha da zorlaştıran şey, şirketi yöneten yönetim kurulunun bir yandan tasarruf talep ederken, bir yandan da hem günlük operasyonlar için hem de rekabet gücünü koruyabilmek açısından BT altyapısına giderek daha bağımlı hale gelmesidir. BT, arka plandaki operasyonlar için yalnızca bir destek teknolojisi olmak yerine, son on yılda bir evrim geçirerek, artan müşteri talebini karşılama, rekabete dayalı pazarlama, birleşme ve devralmalara tepki verme gibi çeşitli temel işletme senaryolarında kritik bir etken haline gelmiştir. BT yöneticilerine maliyetlerini azaltma görevi verilirken, başarılı BT yöneticileri değişen iş gereksinimlerine daha iyi yanıt vermek için beceriyi arttırmanın ve yanıt verme süresini iyileştirmenin yollarını aramaktadır. Maliyetlerin düşürülmesi kesinlikle öncelikli hedeftir; ancak değerin yükseltilmesi de eşit derecede önem taşır.

Windows Server 2008 R2, yeni ve geliştirilmiş özellikleriyle ve aşağıda açıklanan üç önemli BT önceliğine verdiği önemle, kurumsal müşterilerin çelişkili gibi görünen bu hedeflere ulaşmalarına yardımcı olur:

Maliyetlerin düşürülmesi: Windows Server 2008 R2, yönetim, sunucu birleştirme, enerji tüketimi ve WAM bant genişliği gibi standart BT giderlerinin tamamında tasarruf sağlamaya yönelik olarak geliştirilmiştir.

BT Hizmet Seviyesinin Yükseltilmesi: Yeni sunucu platformu ayrıca Yük Devretme Kümesi, Sunucu Çekirdeği ve Active Directory gibi özelliklere yeni beceriler ekleyerek, BT yöneticilerinin sunucu tabanlı kaynakların güvenilirliğini arttırmalarını sağlar.

Yeni İşletme Senaryolarına Fırsat Verilmesi: Windows Server 2008 R2 hakkındaki beli de en heyecan verici şey, BT yöneticileri için barındırdığı yeni senaryolardır. Bu yeni senaryolar sayesinde BT yöneticileri, yeni işletme gereksinimlerini yerine getirmek için yepyeni kaynaklar ve verimlilik araçları sunabilirler.

Maliyet tasarrufunda bulunurken işlevselliği arttırma sorunuyla karşı karşıya kalan pek çok BT yöneticisi, öfke ve umutsuzluğa kapılabilir. Fakat Windows Server 2008 R2’nin uygulamaya konması, müşterilerin bu güç dengenin elde edilmesi yönünde güvenilir biçimde önemli bir mesafe kat etmesini sağlayacak, hem de bunu BT çalışanlarının yıllardır kullandığı platformun aynısıyla başaracaktır.

Modernleştirilen Yönetim Sayesinde TCO’yu Azaltma

BT becerisi, şüphesiz yeni ve en iyi duruma getirilmiş veri merkezi vizyonunun yarısıdır. Bununla birlikte, tüm üst düzey işletme yöneticilerini düşündüren günümüzün zorlayıcı ekonomik koşullarında, maliyet tasarrufunun en azından kısa vadede daha öncelikli olduğu söylenebilir. Üst düzey CIO’lar ve diğer kıdemli BT müdürleriyle yapılan yakın tarihli bir IDC araştırmasında, kurumsal veri merkezi beklentilerinin “gelir elde etmekten çok maliyetlerin düşürülmesi yönünde1” evirildiği ortaya çıkmıştır. Windows Server 2008 R2, ağırlıklı olarak müşterilerin gerçek maliyet tasarrufunda bulunmalarına yoğunlaşmıştır ve bunu yalnızca yeni özellikler ekleyerek değil, aynı zamanda en iyi yöntemleri kullanarak, kılavuz hizmetlerle ve diğer Microsoft ürün ve teknolojileri ile sıkı bir sinerji yaratarak elde etmeyi amaçlamaktadır.

Sunucu yönetiminin basitleştirilmesi, veri merkezinde toplam sahip olma maliyetinin (TCO) düşürülmesinde atılacak önemli bir ilk adımdır. Bununla birlikte, basitleştirilmiş bir ortam oluşturmak için atılması gereken bazı önemli adımlar vardır:

• Hem fiziksel hem de sanal sunucu altyapılarını kapsayan merkezileştirilmiş yönetim ve otomasyon araçları,

• Birden çok sunucu platformundaki sorunları izleyebilen ve teşhis edebilen yönetim konsolları,

• Tümleştirilmiş ve ayrıntılı masaüstü yönetimi,

• Daha güvenli ve esnek uzaktan erişim yönetimi ve

• Aynı yönetim araç takımı ile erişilebilen ve izlenebilen yerleşik kimlik ve erişim özellikleri.

6

Windows Server 2008 R2 tüm bu ihtiyaçlara doğrudan cevap verir. Örneğin Hyper-V güncelleştirilmiş bir yönetim arayüzüne ve özellikle de BT yöneticilerinin sunucu iş yüklerini saniyeler içinde ve hizmet kesintisi olmaksızın farklı fiziksel ana bilgisayarlara taşımasını sağlayan Live Migration gibi güçlü yeni özelliklere sahiptir. Hyper-V’de ayrıca, sanal sunucuların uzaktan yönetimini basitleştirmeye yardımcı olan ve yönetim görevlerinin iş akışınıza özgü otomasyonunu sağlayan geliştirilmiş PowerShell desteği bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, yeni Hyper-V özelliklerine yönelik destek System Center Virtual Machine Manager ile tümleştirilmiştir. Bu kombinasyon, sistemi ilk benimseyenlerin veri merkezlerindeki toplam sunucu kullanım alanını ortalama 3’te 1 oranında azaltmalarını ve bunun yanı sıra, enerji yönetiminde tasarruf etmelerini ve BT iş saatlerini de azaltmalarını sağlamıştır. Aslında, Hyper-V ve System Center Virtual Machine Manager, Microsoft’un 1/3 maliyetle VMWare ile aynı özelliklere sahip olmasını sağlamaktadır.

Windows Server müşterileri için halen en önemli göreve sahip özelliklerden birisi olan Active Directory için de Windows Server 2008 R2’de yönetim güncellemeleri yapılırken, bu özellik, benzersiz kimlik ve erişim yönetimi sağlamaya devam etmektedir. Yeni Active Directory Grup İlkesi Nesneleri, Windows sunucuları ve masaüstleri üzerinde daha fazla denetime sahip olmanızı sağlarken, aynı zamanda yeni güç yönetimi özellikleri sunmaktadır. BT yöneticilerinin bu özellikleri uygulamaya koymasını mümkün olduğunca kolaylaştırmak için, Windows Server 2008 R2’de yeni Active Directory Yönetim Merkezi bulunmaktadır. Bu Yönetim Merkezi, bilinen Windows Server Microsoft Yönetim Konsolu arayüzü ile tümleştirilmiştir ve daha kritik pek çok Active Directory konsolunu ve sihirbazını tek bir yerde birleştirir. Active Directory Yönetim Merkezi ayrıca, bir yöneticinin yanlışlıkla sildiği nesneleri kolaylıkla kurtarmasını sağlayan Active Directory Geri Dönüşüm Kutusu gibi bazı yeni yönetim özellikleri içermektedir. Windows Server 2008 R2’nin yeni yönetim konsollarının çoğu gibi, Active Directory Yönetim Merkezi de tamamen güncelleştirilmiş Windows PowerShell üzerine kurulmuştur.  Windows PowerShell, Windows Server 2008 ile sunulan ve müşteri geri bildirimlerine dayanarak eklenen yeni işlevsellikler ile Windows Server 2008 R2’de önemli ölçüde geliştirilen bir  başka yönetim özelliğidir. Windows PowerShell, Windows Server’ın veri merkezinde özelleştirilmiş ve otomatikleştirilmiş şekilde yönetilmesini sağlayan esnek bir komut hattı kabuğu ve komut yazma dilidir. Windows Server 2008 R2 ile birlikte Windows PowerShell, ortak yönetim görevlerinin basitleştirilmesi amacıyla grafiksel bir arayüz, uzak çalışma özellikleri ve 240’un üzerinde yeni cmdlet ile geliştirilmiştir.

Veri Merkezi Güç Yönetimi

Windows Server 2008 R2, müşterilerin enerji maliyetini düşürmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış pek çok yeni özellik içermektedir. Microsoft işlemci güç yönetimi motorunu geliştirmiş, yeni depolama güç yönetimi özellikleri kullanmaya başlamış ve işlemci seviyesinde başka gelişmeler sağlamıştır; tüm bunlar sayesinde, yönetici yapılandırması gerekli olmaksızın, enerji verimliliği kullanıma hazır olarak iyileştirilmiş olur. Ayrıca Windows Server 2008 R2’de sunucu güç kullanımına daha derin bir bakış sunmak için yeni güç ölçümü ve yönetimi özellikleri bulunmaktadır. Yöneticiler, System Center ürün paketi, Windows PowerShell komutları gibi bilinen teknolojiler ve ayrıca üçüncü parti araçlar aracılığıyla enerji tüketimi verileri toplayabilirler. Bu özellikler bir arada kullanıldığında, enerji verimliliği Windows Server 2003 R2’ye kıyasla %18’e kadar arttırılabilir.

Windows 7 ile, Windows Server 2008 R2 bu enerji tasarrufunu veri merkezinin ötesinde masaüstüne kadar taşıyabilir. Windows Server 2008 bu özelliği Windows Vista ile sunmuştur ve Windows Server 2008 R2, Windows 7 masaüstü enerji tüketimi üzerinde daha fazla denetim sağlayan yeni Active Directory Grup İlkesi Nesnelerini içermektedir.

TCO Artmadan Daha Fazla Güvenilirlik

Tasarruf, yeni en iyi duruma getirilmiş veri merkezi vizyonu için çok önemlidir; ancak maliyetleri düşürmenin büyük bir parçası da, yüksek maliyetlere yol açacak sorunların önlenmesidir. Çalışma süresinin ve BT altyapısı güvenilirliğinin arttırılması, önümüzdeki yıl BT müdürleri için asıl endişe konusu olacaktır. Windows Server 2008 R2, bu gereksinime yönelik çok sayıda özellik barındırarak bu konuda yardımcı olur. Windows PowerShell, işletmelerine sunabilecekleri hizmet düzeyi sözleşmelerini (SLA) iyileştirmek isteyen BT yöneticileri için kilit bir araçtır. 240 ek yerleşik cmdlet, yeni Windows PowerShell Tümleşik Komut Dosyası Ortamı (ISE) ve uzak Windows PowerShell özellikleri sayesinde, yöneticiler artık birden çok sunucuyu, bu sunucuları ziyaret etmelerine veya ayrı uzak bağlantılar kurmalarına gerek olmaksızın uzaktan yönetebilir ve sunucularda sorun giderme işlemleri yapabilirler. Bu da, sunucuların yönetilmesi ve bakımı için daha az çaba gerekmesi ve toplam sunucu performansı ve güvenilirliğinin artması anlamına gelir.

Microsoft System Center yönetim ürünleri paketi ile sıkı tümleştirme sayesinde, bir yöneticinin daha yüksek BT performansı düzeyi sunma becerilerini daha da geliştirir. Öncelikle, BT personeli için daha basit öğrenme eğrileri ve ayrık sunucu platformlarında daha iyi analiz ve raporlama sağlanır. Bu sayede uygulama ve günlük işletim maliyeti düşürülür ve ayrıca mevcut BT yönetimi kaynaklarınızın her zamankinden daha iyi hizmet süreleri ve güvenilirlik SLA’ları sunması sağlanır. İkinci olarak, System Center’daki yeni raporlama ve analiz araçları sayesinde BT yöneticileri potansiyel sorunlar hakkında daha erken ve daha ayrıntılı şekilde önceden uyarılır.

Üçüncü olarak, Windows Server 2008 R2’de yönetim ve uygulama hakkında kılavuz bilgiler sunan yeni özellikler bulunmaktadır; bu sayede BT yöneticileri yeni sunucu altyapılarını ve dağıtımları daha verimli şekilde en iyi duruma getirebilirler. Microsoft, Windows Server 2008 zaman diliminde En İyi Yöntem Çözümleyicilerini (BPA’lar) sunmuştur. Bu kılavuz aracı, Windows Server 2008’de bulunan belli özellikleri otomatik olarak analiz etmiş ve sunucu yapılandırmasını, konuyla ilgili bir Microsoft bilgi tabanı ile kıyaslamıştır. Sonuçta elde edilen rapor, sorunlu alanları net şekilde tanımlamış ve altyapının en güncel uzmanlık bilgileri ile çalışmaya devam etmesine yardımcı olacak çözümler önermiştir. Windows Server 2008 R2 en iyi yöntemleri ve yapılandırması hakkında mümkün olan en iyi kılavuz bilgilerin sunulması için tüm sunucu görevlerinde BPA’lar eklemiştir. Microsoft ayrıca Exchange Server 2010 ve SQL Server 2008 R2 gibi diğer Microsoft kurumsal ürünlerinde yeni BPA’lar sunmayı planlamaktadır.

Heyecan Verici Yeni Senaryolar

Windows Server 2008 R2, müşterilerine BT altyapılarını yönetmeleri ve denetlemeleri için esnek ve sağlam yeni araçlar sağlamaktadır. Bu yeni araçlar yalnızca maliyet tasarrufunda bulunmayı ve güvenilirliği arttırmayı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda BT yöneticilerinin yeni işletme gereksinimlerine yanıt olarak hızlı ve güvenilir şekilde yepyeni araçlar ve kaynaklar sunmalarını da sağlar. Kısacası, Windows Server 2008 R2 daha önceki tüm Windows Server platformlarından daha fazla BT becerisi sunmaktadır.

Yeni sanallaştırma araçları, Web kaynakları ve yönetim geliştirmeleri zaman kazanılmasına ve maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olabilir ve dinamik ve daha verimli şekilde yönetilen bir veri merkezine yönelik bir platform sağlayabilir. Örneğin yeni IIS 7.5, Server Core’daki PHP ve .NET uygulamalarına yönelik destek sağlamasının yanı sıra, modernleştirilmiş yeni bir yönetim arayüzü içermektedir. Bu, BT müdürlerinin birden çok uygulama platformunda tek, basitleştirilmiş bir Web sunucusu çalıştırmalarını sağlar. Güncellenmiş Sunucu Yöneticisi konsolu ve Windows PowerShell 2.0, müşterilere daha fazla kontrol imkanı, daha yüksek verimlilik ve öncelikli işletme ihtiyaçlarına her zamankinden daha hızlı şekilde yanıt verebilme becerisi sağlamak için bu yeni özellik platformlarını kullanır.

Windows Server 2008 R2’de ayrıca, Windows Server 2008’de sunulan ve şimdiden müşterilerin en beğendiği yeni özelliklerden birisi olan Microsoft’un yerleşik sanallaştırma platformu Hyper-V’ye güçlü iyileştirmeler eklenmiştir. Windows Server 2008 R2’de Hyper-V, sanal sunucuların veri merkezindeki fiziksel ana makineler arasında taşınırken kullanıcıların herhangi bir hizmet kesintisi hissetmemesini sağlayan Dinamik Geçiş özelliğini içerir; bu sayede BT, veri merkezini önemli iş akışlarını durdurmadan, işletme ihtiyaçlarının gerektirdiği şekilde yeniden yapılandırabilir. Bu özelliğin Windows Server 2008 R2’de varsayılan olarak mevcut görevlerden birisi olduğu dikkate alındığında, kaynakları yetersiz BT departmanları için bu muazzam bir avantajdır. Technologies gibi ilk uygulayıcılar R2’de Hyper-V’yi kullanarak sanal sunucu yönetimine ayırdıkları süreyi saatlerden dakikalara indirmiş, aynı zamanda sunucu alanı ve enerji maliyetlerinden de tasarruf etmiştir.

Yeni Bir Ağ Deneyimi

Windows Server 2008 R2’de ağ iletişiminde de olağanüstü iyileştirmeler yapılmıştır ve bunun sonucunda BT müdürleri artık uzak çalışanlara ve şubelere çok daha esnek, daha kolay ve güvenli bağlantılar sunabilmektedir. Bu büyük ölçüde Windows Server 2008 R2 ile yeni istemci işletim sistemi, Windows 7 arasındaki sıkı sinerji sayesinde mümkün olmaktadır. Bu iki platformun birlikte daha iyi çalışması sayesinde Microsoft, BT yöneticilerinin kullanabileceği kaynakları genişletirken, aynı zamanda kuruluşun giderlerini düşüren heyecan verici yeni özellikler sunabilmektedir.

DirectAccess, kullanıcıların o sırada hangi ağa bağlı olurlarsa olsunlar, kurumsal ağa yüksek güvenlikli şekilde otomatik olarak bağlanmalarını sağlayan sağlam ve yeni bir ağ teknolojisidir. Bu şekilde, kurumsal ağ ve intranet, kullanıcıları her gittikleri yerde (evlerinde, bir kafede, havaalanında ve hatta bir müşterinin ağında) otomatik olarak takip edebilir. Windows Server 2008 R2 ve Windows 7 sayesinde, bir kuruluşun muhtemelen yüksek maliyetli olacak bir sanal özel ağ (VPN) kullanmasına artık gerek kalmayabilir. Dahası, bu teknoloji çift yönlüdür, yani kullanıcılar ek bir bağlantı gerekmeksizin kurumsal ağı görebilmelerinin yanı sıra, yöneticiler de bu uzak kullanıcıları sanki yerel istemcilermiş gibi görebilir ve yönetebilir. Böylece ek yönetim çevrimlerine duyulan ihtiyaç ve uzak kullanıcıları ve yerel kullanıcıların farklı şekilde yönetilmesi (uzak yönetim ilkelerinin belirlenmesi, uzak yazılım dağıtımı ve düzeltme eki senaryolarının yapılandırılması, vs.) için harcanan para azaltılabilir. İstemciler yalnızca istemcidir ve nereden bağlanırlarsa bağlansınlar, Windows Server 2008 R2 tarafından yönetilebilirler. BranchCache de bir başka “Birlikte Daha İyi Çalışan” ağ iletişimi teknolojisidir. Bu özellik, şubelerdeki Windows 7 istemcilerinin yerel olarak önbelleğe alınan verilere kurumsal ağ üzerinden erişmelerini sağlar. Bu veriler, şubedeki birçok Windows 7 masaüstünde (dağıtılmış mod) veya şubede bulunan bir Windows Server 2008 R2 sunucusunda saklanabilir (barındırılan mod). Her iki yapılandırma da, veriler yerel olarak önbelleğe alındığı için kullanıcıların verilere çok daha hızlı şekilde erişmesini sağlarken, aynı zamanda güvenliği korur ve yüksek maliyetli olabilecek WAN bağlantılarındaki trafik miktarını en aza indirir ve bu şekilde erken müşteri dağıtımlarında %40’a varan önemli tasarruflar elde edilmesini sağlar. Convergent Computing gibi hem BranchCache hem de DirectAccess kullanan şirketler, haftalık BT yönetim süresini en az %60 oranında azaltırken, aynı zamanda bant genişliğinde yılda 40.000$’a varan tasarruf elde etmiştir.

Uzak Masaüstü Hizmetleri ve VDI

Hem Windows Server 2008 R2 hem de Windows 7’deki en heyecan verici yeni özelliklerden birisi de, Terminal Hizmetlerin Uzak Masaüstü Hizmetlerine (RDS) dönüşmesi ve Microsoft App-V gibi uygulama sanallaştırması sağlayan sanal masaüstü altyapısı (VDI) teknoloji paketi avantajlarından yararlanmasıdır. Bu kombinasyon Microsoft sanallaştırma vizyonunun merkezine yerleşmiş ve BT yöneticilerinin sanallaştırılmış kaynakları, uygulamaları ve hatta masaüstlerinin tamamını yerel veya geniş alan ağı kullanıcılarına, kullanıcıların uygulamalarının yerel olarak mı yoksa veri merkezinden mi çalıştırıldığını fark edememelerini sağlayan yeni protokol iyileştirmeleri ile sunmalarını sağlamıştır.

Yöneticiler, belli uygulamaları veya masaüstü ortamlarının tamamını bir sunucu üzerinde barındırır ve belli kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının bu kaynaklara erişmesini sağlar. Protokol mimarisinde RDS ve VDI çevresinde yapılan iyileştirmeler, üstün kalite grafik ve ses, birden çok ekran gibi özelliklerin desteklenmesi sayesinde, kullanıcıların uzak uygulamalarla ilgili çok daha iyi bir deneyim yaşamalarını sağlayacaktır. Windows 7 ile kurulan sıkı tümleştirme sayesinde, bu uygulamalar ve masaüstleri her kullanıcının Başlat Menüsünde görüntülenecek ve genellikle yerel olarak kurulmuş olan uygulamalar kadar hızlı şekilde çalışacak; bu da BT yöneticileri için uygulama dağıtma işlemlerinin daha hızlı ve daha basit olmasına, son kullanıcılar içinse daha iyi bir deneyime katkıda bulunacaktır.

Sonuç

Windows Server 2008 R2, günümüzün kısıtlı kaynağa sahip kuruluşları için olduğu kadar, küçük ve orta ölçekli işletmeler için de doğru sunucu platformudur. Windows Server 2008 ile tanıtılan araçları ve özellikleri yeni, güçlü özelliklerle ve daha kolay uygulama ile birleştirir. Hyper-V ve Uzak Masaüstü Hizmetleri gibi teknolojilerden faydalanarak son kullanıcılar için verimlilik sağlayacak yeni araçlar sunarken, aynı zamanda BT bütçelerinde tasarruf sağlamak için yazlım ve donanım harcamalarını birleştirir. Windows Server 2008 R2 ayrıca verimliliği arttırmak ve maliyetleri düşürmek için tasarlanmış çok sayıda enerji tasarrufu özelliği içermektedir. Bunlara ek olarak, Windows Server 2008 R2, Windows 7 ile sıkı bir sinerji içindedir. Bu sayede BT yöneticileri TCO’yu düşürmek için bu özelliklerden faydalanırken, aynı zamanda kullanıcılara yeni iş geliştirmeleri ve kaynakları sunabilir.

Bu yeni özelliklerin sinerjisi, Windows Server 2008 R2’nin BT maliyetlerini düşürürken aynı zamanda BT esnekliğini, yanıt süresini ve güvenilirliğini arttırmak isteyen kuruluşlar için en iyi platform haline gelmesine yardımcı olur. Windows Server 2008 R2 yeni, en iyi duruma getirilmiş veri merkezinin gerçek anlamda kalbidir.

Ek Kaynaklar

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2008 R2 bir dizi yeni yönetim ve verimlilik özellikleri sunar. Daha fazla bilgi için www.microsoft.com/windowsserver2008 adresini ziyaret edebilirsiniz.

System Center

System Center çözümleri, BT uzmanlarının fiziksel ve sanal BT ortamlarını veri merkezlerinde, istemci bilgisayarlarında ve cihazlarında yönetmesine yardımcı olur. Daha fazla bilgi için www.microsoft.com/systemcenter adresini ziyaret edebilirsiniz.

Çözüm Hızlandırıcıları

Çözüm Hızlandırıcıları, BT uzmanlarının BT sistemlerini proaktif olarak planlamasına, tümleştirmesine ve çalıştırmasına yardımcı olan ücretsiz, yetkili kaynaklardır. Özellikle çözüm hızlandırıcıların sunucu paketi, donanımınızı değerlendirmek ve Windows tabanlı sunucuları planlamak, dağıtmak ve güvenli şekilde çalıştırmak için kılavuz bilgiler ve otomatik araçlar sağlar. Daha fazla bilgi için technet.microsoft.com