Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 Kerberos Şifreleme DES

Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 varsayılan olarak Kerberos şifrelemesi için DES kullanmaz. Kullandığınız uygulama yalnızca DES şifreleme destekliyor ise loglarda “KDC_ERR_ETYPE_NOSUPP” başlıklı bir hata görürsünüz. Bunun nedeni DES desteğinin olmayışıdır ki aşağıdaki policy yardımı ile bu desteği açabilirsiniz

Computer Configuration\Security Settings\Local Policies\Security Options\ Configure encryption types allowed for Kerberos