Tübitak siber tatbikata hazırlanıyor

Tübitak siber tatbikata
hazırlanıyor

TÜBİTAK ve
BTK öncülüğündeki tatbikatın dört gün sürmesi planlanıyor.

 

BTK ve TÜBİTAK, Türkiye’de kurum ve kuruluşların bilgi ve
iletişim sistemlerine yönelik bilgi sızması, bilgisayarın çökertilmesi,
web sitesinin ele geçirilmesi gibi siber saldırılara karşı savunma
gücünü tespit için tatbikat yapacak.

Ekim ayında yapılması
planlanan ve 4 gün sürecek ”Ulusal Bilgi Güvenliği Tatbikatı”na
kamu kurum ve kuruluşları, elektronik haberleşme sektöründeki
işletmeciler ve özel sektör kuruluşları katılacak. Tatbikatta, ”siber
saldırı senaryoları’
‘ hazırlanacak ve bu senaryolar
çerçevesinde kamu kurumlarının alması gereken önlemler masaya
yatırılacak.

BTK Başkanı Acarer, 2006 yılında, Türkiye’nin bilgi
toplumuna dönüşüm sürecinin koordinasyonu amacıyla yürütülen ”e-Dönüşüm
Türkiye Projesi” kapsamında 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi
hazırlandığını hatırlattı. Acarer, Eylem Planı’nda yer alan ”Ulusal
Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı” başlıklı 88 numaralı eylem ile
TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsüne (UEKAE)
”Bilgisayar Olaylarına Acil Müdahale Merkezi (TR–BOME) kurma görevi
verildiğini söyledi.

Linksharing.tema=4;Linksharing.ekle();Acarer, 10 Kasım 2008’de çıkartılan 5809 sayılı
Elektronik Haberleşme Kanunu ile BTK’ya ”Bilgi güvenliği ve haberleşme
gizliliğinin gözetilmesi, izinsiz erişime karşı şebeke güvenliğinin
sağlanması, kişisel veri ve gizliliğin korunması ve elektronik
haberleşme sektörüne yönelik olarak, milli güvenlik, kamu düzeni veya
kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla mevzuatın öngördüğü
tedbirlerin alınması” görevlerinin verildiğine dikkati çekti. Bunun
üzerine, TÜBİTAK–UEKAE, elektronik haberleşme işletmecilerinin
katılımını da sağlamak amacıyla, BTK’ya ”Ulusal Bilgi Güvenliği
Tatbikatı 2010
”u birlikte düzenleme teklifinde bulunduğunu
ifade eden Acarer, şunları kaydetti:

”Elektronik Haberleşme
Kanunu ile bilgi, şebeke ve haberleşme güvenliği konularında
görevlendirilen Kurumumuzun, Bilgi Toplumu Eylem Planı doğrultusunda
siber güvenlik konusunda çalışmalar yapan TÜBİTAK UEKAE ile işbirliği
içinde, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren istekli
işletmecilerin katılımını da sağlayarak Ulusal Siber Güvenlik
Tatbikatı’nı düzenlemesi, ülkemizde siber güvenlik konusunda idari,
teknik ve hukuki kapasitenin geliştirilmesine ve farkındalık oluşumuna
önemli katkılar sağlayacak.

‘Ulusal Bilgi Güvenliği Tatbikatı’,
iki gün katılımcı kurum temsilcilerinin bulunacağı ortak bir alanda, iki
gün ise kurum temsilcilerinin kendi kurumlarında bulunacağı ortamda
olmak üzere toplam dört gün sürece