Etiket arşivi: Tüm Kullanıcıların Şifrelerini Değiştirmeye Zorlanması

Tüm Kullanıcıların Şifrelerini Değiştirmeye Zorlanması

ÇözümPark forumlarında sık sorulan soruları kendi blog sayfamda hızlıca ipucu olarak yayınlıyorum. Bu yazımda aynı amaç için hazırlanmıştır.

Tek bir kullanıcı için

Set-ADUser -Identity -ChangePasswordAtLogon $true

OU bazlı

Import-Module ActiveDirectory
Get-ADUser -Filter * -SearchBase “OU=TestOU,DC=TestDomain,DC=Local” | Set-ADUser -ChangePasswordAtLogon:$True

Departman bazlı, tabi bunun için kullanıcılarının departman tanımları önceden yapılmış olmalı
Import-Module ActiveDirectory
Get-ADUser -Filter ‘department -like “Admin“‘ | Set-ADUser -ChangePasswordAtLogon:$True

Toplu yapmak için ekteki gibi excel’ i doldurursanız veya bunu export ederseniz aşağıdaki PS kullanabilirsiniz

Import-Module ActiveDirectory
Import-Csv “C:\Scripts\ADUsers.csv” | ForEach-Object {$samAccountName =$_.”samAccountName” Get-ADUser -Identity $samAccountName | Set-ADUser -ChangePasswordAtLogon:$True}

Belirli bir grup üyeliği için yapmak istiyorsanız aşağıdaki kodu deneyebilirsiniz

Import-Module ActiveDirectory
Get-ADGroupMember -Identity “TestGroup” |Set-ADUser -ChangePasswordAtLogon:$True

Umarım faydalı olmuştur.