Etiket arşivi: system center configuration manager 2007

Webcast – Sistem Center Virtual Manager ile Sanal Ortam Yönetimi

20 Şubat 2009 Tarihinde düzenlemiş olduğumuz Webcast – Sistem Center Virtual Manager ile Sanal Ortam Yönetimi


Tam ekran izlemek için resimdeki butonu kullanabilirsiniz


 
 

Webcast – Sistem Center Configuration Manager 2007 SP1 – Vista Deployment

20 Şubat 2009 Tarihinde düzenlemiş olduğumuz Webcast – Sistem Center Configuration Manager 2007 SP1 – Vista Deployment


Tam ekran izlemek için resimdeki butonu kullanabilirsiniz


 
 

System Center Configuration Manager SCCM 2007 Site Restore

Yedek alma işlemi ne kadar önemli ise aynı şekilde alınan yedeğin başarılı bir şekilde geri yüklenmesi (Restore) de okadar önemlidir.

Yedek aldınız ancak herhangi bir çökme durumunda başarılı bir şekilde geri dönüş yapamıyorsanız eğer yedekleme işleminiz bir işe yaramamış demektir.

O yüzden kontrolsüz güç güç değildir sözünü biz kendimize uyarlayalım ve geri dönüşü olmayan yedek yedek değildir diyelim.

System Center Configuration Manager 2007 Site Yedeklenmesi isimli makalemizde yedeklemeden detaylı bir şekilde bahsetmiştik ve site serverımızı yedeklemiştik. Şimdi ise bu yedekten geri dönüş işlemimizi yapacağız. Site yapımızı repair edeceğiz.

image001

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi All Systems altındaki değerlerimizi görüyoruz. Ve SMSClient seçiyoruz ve Actions menüsünden veya sağ tıklayıp Start – Resource Explorer diyoruz.

image002

Workstation Status kısmındaki şuanki durum yukarıdaki gibidir.

image003

Daha sonra istemci tarafına yani Windows XP yüklü olan bilgisayara gidiyoruz ve Denetim Masasındaki Configuration Manager çift tıklıyoruz ve özelliklerinden Actions sekmesine geçiyoruz ve Hardware Inventory Cycle seçiyoruz ve Initiate Action tıklıyoruz. Policy güncellemesi yapıyoruz yani.

image004

Daha sonra yönetim konsolumuza geri dönüyoruz ve SMSClient seçiyoruz ve şekilde görüldüğü gibi Delete seçiyoruz.

image005

Silme işlemini Delete ile onaylıyoruz. Evet artık bizim sistemimizde SMSClient adında bir nesne yok. Şimdi sıra geldi onu geri getirmeye ve son durumunu görüntülemeye.

image006

Bunun için öncelikle Start – Programs – Microsoft System Center – Configuration Manager – ConfigMgr Site Repair Wizard seçiyoruz.

System Center ConfigMgr 2007 Site Server repair işlemini iki şekilde yapabiliriz. Birincisi Site Repair Wizard diğer ise Hierarchy Maintenance Tool (Preinst.exe – komut satırından) ile yapabiliriz. Preinst.exe SMS\bin\i386\language code altında mevcuttur.Komut satırından kullanılabilir. Language code 000049 gibi bir klasör olabilir dikkat edin ona.Ancak biz bu işlemi şimdilik Repair Wizard ile gerçekleştireceğiz.

image007

Şekilde görüldüğü gibi sihirbaz çalışıyor ve “Site server to be repaired” geliyor. Next iledevam ediyoruz.

image008

Bir sonraki aşamada ise karşımıza Backup File Location kısmı gelmektedir. Bu kısımda daha önce yedeklemiş olduğumuz Site Server’ımız ile ilgili yedeklerin bulunduğu lokasyonu Browse ile tanımlıyoruz.

Repair or reconfigure a site seçeneği ise yeni bir site kurulumu gerçekleştirmeden ya da yedekten geri dönüş yapmadan sorunların düzeltilmeye çalışılmasıdır. Windows XP onarım işlemi gibi düşünebilirsiniz.

Gerekli seçimleri yaptıktan sonra Next ile devam edebiliriz.

image009

Geri dönüşe (Restore) hazırlık işlemi başladı.

image010

Geri dönüş (Restore) hazırlık işlemi şekilde de görüldüğü gibi şimdilik tamamlandı. Next ile devam ediyoruz.

image011

Şimdi sıra geldi Site ayarlarının yapılmasına. Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi yapılan yedekten geri dönüş işleminin Central Site mı yoksa Child Site mı olduğuna karar verilmesi. Bizim yapımızda şuan tek site olduğu için This is a central site seçiyoruz ve devam ediyoruz.

image012

Bu kısımda Site hiyerarşisinin doğrulanması geliyor. Şekilde görüldüğü gibi MMN – system center 2007 Primary (Version 4.0) bilgisi geliyor ve devam ediyoruz.

image013

Eğer System Center ConfigMgr 2007 üzerinde yazılım dağıtım noktlarınız yapılandırılmış ise ve bunlara atanmış yazılım paketleri var ise bunlarla ilgili değerlerin seçilmesi işleminin gerçekleştirilmesini yapıyoruz ve devam ediyoruz.

image014

Site Repair ile ilgili işlemlerimiz hakkında bize özet bilgi veriliyor.

image015

Final Progress kısmında ise site yapımız tamamen onarılmış durumdadır. Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi bizim belirlemiş olduğumuz değerlerin hepsi başarılı bir şekilde geri getirilmiştir. Next ile devam ediyoruz.

image016

Bir sonraki aşama sihirbazın sonlandırılması ve Close ile sonlandırıyoruz.

image017

Collecitons – All Systems altına bakıyoruz ve SMSClient gelmiş.

image018

SMSClient sağ tıklıyoruz ve Start – Resource Explorer açıyoruz. Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi Workstation Status kısmına baktığımızda ise son durum görülmektedir. Kıscası sildiğimiz noktaya geri geldik.

Evet bu makalemizde System Center ConfigMgr 2007 üzerinde oluşabilecek herhangi bir hataya karşı daha önce yedeklemiş olduğumuz sistemi geri yükledik. Site Server’ımızı normal yapısına geri getirdik.

Kaynaklar:

https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb680751.aspx

https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb680393.aspx

https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb693624.aspx

 Mümin ÇİÇEK

System Center Configuration Manager 2007 ( Native Mode) Kurulumu, Discovery ve İlk Ayarlar

İlk makalemizde SCCM 2007 nin mixed modda yani SMS 2003 hiyerarşisine göre kurulumunu basit bir şekilde tamamlamıştık. Şimdi ise SCOM 2007 Native Mode kurulumunu ve sonrasında ki ilk ayarları göstereceğim.

Bu makalede yer anlatılan Configuration Manager bileşenlerini görelim;

 • Native Mode ile SCCM 2007 kurulumu
 • Site Boundaries belirlenmesi
 • 2 Discovery Methods  ( Network Discovery – Active Directory User Discovery )
 • Computer Client Agent Yapılandırması
 • Client Installation Methods

Native Mod’da PKI Certificate oluşturarak SCCM 2007 yapımızı daha güvenli bir hale getiriyoruz. Clientlara gönderilen herhangi bir software pack, updute, yapzılımi yine web üzerinden güvenli bir şekilde deploy edilebilmekte.

Kurulum için ön hazırlıklara başlayabiliriz;

Active Directory Scheme Extend ( Şema Yükseltilmesi )

İşletim sistemimimiz SCCM 2007 alt yapısı için hazır olması gerekiyor. İlk makalemde bundan detaylı olarak bahsetmiştim, tekrar bir göz atalım.

1.  Öncelikle aynı networkteki bir sunucumuzda, SQL Server 2005 with SP2 (Windows Authentication mode) ile kurulu olması gerekiyor.

2.  Ardından, MMC 3.0, IIS, ASP.NET, BITS, WebDAV, Certificate Authority, WSUS (Opsiyonel ancak update’leri clientlara gönderebilmek için gerekli) servislerinin kurulu olması gerekiyor.

3.  Windows Server 2003 SP1

4 .   Active Directory SCCM 2007 için şema yükseltmesi yapmalıyız ( scheme extend ). ExtADSch.exe bu araçlar şemayı yükselteceğiz.

1 .  2. Ve 3. Şıkları yaptığınızı var sayarak ve 3. Şıktan başıyorum yani şemayı yükseltmekten;

ExtAdSch.exe aracına SCCM 2007 kurulum dosyalarımızın olduğu yerden ulaşabilir. Konum: \SMSSETUP\BIN\I386 konumlanmaktadır.

 

image001

Önemli:

 • Bu komutu çalıştırken başarılı olmak için, oturum açan user, Schema Admins security group’a üye olmalı.
 • Schema Master rolünün yüklü olduğu Domain Controller I network den disconnect ettikten sonra komutu çalıştırmamız gerekiyor.
 • Bir şekilde şema yükseltmesi başarız olmasına karşın yükseltmeye başlamadan evvel NTBACKUP ile Schema Master DC nin System State yedeğini almalıyız.
 • Schema Extend işleminin başarılı yahut başarız olduğunu C:\ sürücüsüne şema yükseltme işlemi başladıktan sonar düşen extadsch.log log dosyasını inceleyerek bakabiliriz.
 • Eğer bir şekilde şema yükseltmesi başarız olursa, şema rolü tamamen bozulabilir ve bu durumda system state den geri dönerek en iyi hata töleransını sağlamış oluruz.

SCCM 2007 için Active Directory hazırlanması işlemlerinin detayını Mümin Çiçek hocamızın makalesini inceleyebilirsiniz.

Vakit kaybetmeden kuruluma geçiyoruz.

Native Mode ile kuracağımız için, daha once bileşenlerden install etttiğimiz Certificate Authority ile bayağı bir işimiz olacak.

 

image002

Administrative Tools’dan Certificate Authority i çalıştırıyoruz. Certificate Templates ‘ e sağ tık Manage diyoruz ve altta ki ekranla karşılaşıyoruz.

image003

Certificate Templates ler burada yer alıyor, Computer’a sağ tıklayıp Duplicate Template diyoruz.

image004

SCCM 2007 için, Yeni bir Certificate Template oluşturuyoruz. Template Display name ve Template name aynen resimde ki gibi olmalıdır. ConfigMgr Site Server Signing Certificate yazıyoruz.

Publish certificate in Active Directory kutucuğunu işaretliyoruz. Çünkü Active Directory üzerinde yayınlayacağız sertifikamızı.

image005

Yine aynı yerde Subject Name tabında, Supply in the request i seçiyoruz. Yani burada Subject Name imizi sorgu ekranından temin et diyoruz orada belirteceğiz sertifika konumuzu.

image006

Issuance Requirements tabına geliyoruz. CA certificate manager approval I işaretliyoruz.  CA serfikasını yönetici olarak onaylıyoruz.

image007

Extensions tabına geliyoruz. Document Signed sertifika kullanacağımız için, Application Polices e tıklayıp, Edit diyoruz içerisinde ki Client Authentication ve Server Authentication ı kaldırıyoruz.

image008

Add deyip Document Signing I ekleyip OK diyoruz.

image009

Template extension ınımızın kapsadığı Application Policy altında ki Document Signing i görüyoruz. OK

image010

OK dedikten sonar ConfigMgr Site Server Signing Certificate template imizi görmemiz gerekiyor.

Tekrar Certificate Authority’e geri dönüyoruz, Certificate Templates’e sağ tık à New à Certificate Template to Issue tıklıyoruz

image011

Buradan “ConfigMgr Site Server Signing Certificate” seçerek certificate template imizi enable ediyoruz. OK

image012

Burada geldiğini görüyoruz.

image013

Site Server sertifikamızı, Web Sertifika Server üzerinden sorgulayacağız.  Webden giriyoruz sertifika servisimize ve Request a certificate tıklıyoruz. Ardından Advanced Certificate Request e ardından da Create and submit a request to this CA tıklıyoruz.

image014

Daha once oluşturduğumuz Certificate Template imizi buradan seçiyoruz.(BGR)

image015

Store certificate in the local computer certificate store u checkliyoruz. Yani local makinemizde sertifikayı saklıyoruz.

Friendly Name kısmına server ismimizi yazalım ve submit e basalım.

image016

“Site Server Signing Certificate” imizi , “Certificate Authority” tarafında onaylamamız gerekiyor.

“Certificate Authority” açıyoruz,

image017

“Pending Request” e tıkladığmızda sağda biraz öncede gördüğümüz Request ID gözükmekte.

Request ID e sağ tıklayıp à All Tasks à Issue tıklıyoruz.

Bir yukarıda ki Issued Certificates te görmeliyiz.

image018

Tekrar Web’den “Certificate Services” i açarak, “View the Status of a Pending Certificate Request” e tıklıyoruz, ve yukarıda ki ekran gibi sertifikamızı görüyoruz üzerinde tıklayalım.

image019

Install this certificate e tıklayarak, sertifikamızı serverımıza yüklüyoruz.

Buraya kadar PKI Certificate Templates ve Document Signed sertifikamızı oluşturmayı başardık.

Şimdi SCCM 2007 kurulumuna geçiyoruz

image020

Site Settings tarafında ki Site Code dikkat ederseniz, sertifika oluştururken ismine bu kodu vermiştim. Site Name imi yazıyorum ve Next à

image021

Configuration Manager Native Mode seçili olarak geliyor. Ve signing certificate detaylarını hemen altında gösteriyor.

 

image022

SQL Server bilgisayarımızı gösteriyoruz ve site database imizi yazıyoruz

 

 

image023

Site Database ile iletişime geçecek olan SMS Provider ımızı yazıyoruz.

image024

Management Point yani yönetim noktası birden fazla noktaya kurulabilir kurulacağı server I seçiyoruz

image025

PKI Certificate kullandığımız için her türlü iletişimimiz HTTPS yani 443 üzerinden SSL li olacak yürütülecek.

 

image026

Bileşenlerin en son sürümlerini update etmesi zorunludur. Direk internetle iletişime geçerek yaklaşık 85 update i 80 küsür MB ile belirleyeceğimiz path e download edecektir.

image027

Bileşenlerin son sürümü için Download a başladı.

image028

Yüklemek için oluşturulan altyapıyı test ediyor ve test sonucunda bütün gereksinimleri tamamladığımızı söylüyor.  Herhangi bir problem olursa gereksinimleri tamamlayamadığına dair bunun için ayrıntılı loglara “ConfigMgrPrereq.log” dosyasına bakabiliriz. C:/ dizini altında bulabilirsiniz.

 

 

image029

Kurulum tamamlandı, ve SCCM Console muzu açtık, hemen ilk ayarlardan bahsetmek istiyorum.  Site Management à BGR à Site settings altından “Boundaries” kısmına geliyoruz. Burada benim oluşturduğum iki adet Boundary mevcut. SCCM 2007 Site mız, nereye hizmet verecek? Bir Active Directory Site ına mı? Bir Subnet e mi? Yoksa IP aralığına mı? Buradan belirtebiliyoruz.

image030

Benim oluşturduğum bir boundary var. Kendi içinde bulunduğum Active Directory Site ımı buraya ekledim. Dolayısıyla SCCM 2007 ilk buraya bakacak.

image031

“Client Installation Methods” tarafında ise 2 seçeneğimiz var, Software Update noktası kullanarak clientlarımıza “Client Agent” yüklemek yada “Client Push Installation” direct olarak buradan yani Site Management ımız üzerinden installation I başlatmak.

image032

“Client Push Installation” a çift tıklıyoruz ve altta ki system tipleri için installation I enable ediyoruz.

Yani hem Server lara hem workstation lara (Mobil cihazlar, vista,xp ) hemde Domain Controller lara gönderebiliyoruz.

image033

“Client Agent’ımızı hangi account ile yükleyeceğimizi soruyor. Administrator haklarına sahip olan bir kullanıcı belirtmemiz gerekiyor burada.

image034

Yükleme başlatılırken ekstra bir parameter, yükleme özelliği belirtebiliyoruz.

image035

Eğer yapı üzerinde çoklu network var is eve burayada SCCM 2007 nin hizmet vermesini istiyorsak ya da sadece belirli bir IP aralığına ya da belirli bir Subnet e hizmet edecek ise buradan belirtiyoruz.

image036

Site Management à BGR à Site settings altından à Discovery Methods a geliyoruz.

Discovery Methods: SCCM 2007 clientlarının network de bulunabilmesi ve SCCM platformuna aktarılabilmesi için çeşitli discovery metodlar bulunmaktadır.

SCCM 2007 Site ında 6 adet Discovery Methodu bulunmakta. Yukarıda gördüğünüz gibi. Ben şimdilik Network Discovery kullanacağım.

Network Discovery’e çift tıklıyoruz;

 

image037

“ Enable network discovery “ işaretliyoruz.

“Type of discovery” bölümü kısmında ise , discovery edilecek  seçeneği soruyor bizlere

Sadece topoloji, topoloji ve istemci yada üçünü birden discovery edecek.

Eğer network ümüzde ki switch ler çok yoğun ya da farklı noktalarda düşük hat ile birden çok şubemize hizmet veriyorsa SCCM, “Network Speed “ altında “Slow network” işaretliyoruz. Network’de herhangi bir şekilde oluşan hatalara karşı iyi bir tölerans sağlıyor.

image038

Yine, “Network Discovery” tarafında, “ Domains” tabına geldiğimizde, altta yer alan domainler üzerinden Client Discovery taraması yapılacak.

image039

Discovery tarafında, “ Active Directory User Discovery” özelliklerindeyiz. Buradan ise AD container I ekleyerek (DN şekilde ) kullanıcı bazlı discovery sağlayabilirsiniz.

Sarı güneş’e tıklayarak hemen içeriğini görelim,

image040

Active Directory  container arama esnasında çoklu lokasyon desteği veriyor bize;

Local domain:  İçinde bulunduğumuz domain lerin görünen container larını alacak.

Local namespace: Sadece isimlere bakacak

Custom LDAP or GC query: Özel LDAP sorgusu yada Global Catalog sorgusu yaptırarak orda ki container lar içersinde arama yaptırabilirsiniz.

“Search options” kısmı ise, Include group seçmeniz halinde, gördüğü tüm continer lar içinde ki gruplarıda kapsayacağını belirtebiliriz.

 

“ Client Agent”  tarafına geldik, Discovery tarafında bu ayarların set edilmesi gerektiği için burayada giriş yapmayı uygun gördüm.

SCCM 2007 de Discovery tarafını set ettiğimizde Clientları bulması ve Client’lara “Agent “ kurması gereklidir. Bu Agent lar serverla iletişimde kullanılacaktır.

image041

“Computer Client Agent Properties” kısmında ise, Tüm client agent lar Administrator yetkisine sahip bir Account ile yüklenmesi gerekiyor., Administrator yekilerine sahip bir account set ediyoruz. Set’e basarak belirtiyoruz Administrator account umuzu.

image042

Administrator account unu ve şifresini giriyorum ben. OK

image043

“ Customization “ tabında ise, spesifik kendi yazacağımız bilgilendirme mesajları var. Bunlar sizinde gördüğünüz gibi Software Updates, Software Distribution, Operating System Deployments gibi işlemler yapıldığında gözükeceklerdir.

image044

“Reminders” tabında ise, zorunlu olarak hatırlatma işlemleri var. Software dağıtım tanıtımları, ard arda gelen sıralamalar tanıtımları ve software update deployments’lar sırasında sağ alt köşede baloncuk şekilde gözükeceklerdir.

Altta ise son teslim edilme tarihleri var.

image045

“BITS” SMS 2003 ile gelişmiştir kullananlar hatırlayacaklardır ancak ben yinede biraz değinmek istiyorum.

Arka planda software updates, software packages, client policy ler, dağıtımlar vs. kısacası tüm client aktivitelerinde download yapılırken bandwidth optimizasyonu çok önemlidir. Örneğin şirket dışında ki “Mobil Client” lar gezici oldukları için genelde firma ile iletişimleri güvenilmeyen ve sıkça kesintiye uğrayan hatlar üzerinden gerçekleştirilir. Biz Sistem Yöneticileri  bu clientlar üzerine yama, update, yazılımlar gönderiyoruz. Bundan ötürü SCCM 2007 nin network e bağlanan client I, bağlandığı noktayı, bant genişliğini ölçerek buna gore önlem alması ve gerekli olan işlemleri yapması lazım. Bu noktada BITS teknolojisi ile artık yazılım dağıtım paketlerinin clientlar tarafından dış networklerde hissedildiğinde paketin once download edilp sonra kurulması, download edilirken clientların o anda yaptığı işlemlere bakarak dinamik olarak bandwidth management yapmasını, mesela siz o an maillerinizi download ediyorsanız BITS download I kısılacaktır, yani kullanılan bandwidth I genişletecektir. Ya da hiçbir şekilde böyle bir ortamda yazılım dağıtımı ile karşılaştığımızda paket bazında bu pakedin mobil client a kurulmamasını configure edebilmek mümkün. Dolayısıyla BITS özellikle Mobil Client lar için son derece önemlidir.

image046

Client Agent lar yüklendikten sonar restart için geri sayma süresi ve en son final bilgilendirmesi için restart dakikasını belirtiyoruz.

Kurulumdan sonra ki ayarlara ilerleyen makalelerde inceleyeceğiz.

Buğra Keskin

System Center Configuration Manager 2007 Kurulumu (SCCM 2007)

Microsoft System Center, Microsoft’un, IT kuruluşlarına kendi kendini yöneten dinamik sistemler sağlama yönündeki vizyonunda merkezi bir rol oynamaktadır. System Center çözümleri, altyapınız, politikalarınız, süreçleriniz ve en iyi uygulamalarınız hakkında bilgiyi toplayarak, masrafları azaltmak, uygulama kullanılabilirliğini genişletmek ve hizmet teslimatını geliştirmek için IT personelinizin yönetilebilir sistemler inşa etmelerini ve faaliyetleri otomatik hale getirmelerini sağlar.

System Center çözümleri, şirketinizin kullandığı, Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft Office sistemi ve Microsoft .NET Framework gibi sistemlerin ve uygulamaların yönetimini basitleştirecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, System Center çözümleri, üçüncü şahıs yönetim araçlarıyla ortak çalışarak, mevcut yatırımlarınızdan maksimum seviyede faydalanmanıza ve System Center temelini güvenle yükseltmenize olanak vermektedir. Dünyanın en büyük 500 şirketlerinin büyük bir çoğunluğu tarafından kullanılan System Center çözümleri misyon açısından en kritik IT sistemleri, uygulamaları ve servislerini yönetmek için gerekli güvenilirlik, ölçeklendirilebilirlik ve güvenliği sağlamaktadır.

Kendi kendini yöneten dinamik sistemler tasarlamayı amaçlayan System Center çözümleri, geliştirme, operasyon ve IT arasındaki, işletme sistemi, uygulamalar ve birleşik servis ve iş akışlarından kaynaklanan boşluğu, bağımlılıkları değerlendirerek ve iş süreci performansını optimize ederek kapatmaktadır. Bu çözümler ayrıca fiziksel ve sanal ortamların kapsamlı yönetimini sağlayarak, verimde ve kontrolde gelişmelere olanak tanımaktadır.

Bağımsız araştırmalar, iyi yönetilen IT ortamının işletmenin karını ve üretkenliğini geliştirdiğini göstermektedir. System Center çözüm ailesini kullanarak, kuruluşunuzun personelini, süreçlerini ve araçlarını. geliştirme ve işletim ortamlarınız üzerinden bağlayabilirsiniz. Sonuç olarak, IT altyapınızı optimize edebilirsiniz.

System Center: Sağlanan Faydalar
System Center ailesi IT yönetimi çözümleriyle IT’yi tanımlayan tüm bileşenleri etkin ve kolay bir biçimde yönetebilir, kuruluşunuz için değer arz eden yeni işlere yoğunlaşmak için zaman bulabilirsiniz. System Center Configuration Manager 2007’nin sağladığı faydaları şekildeki gibidir;

image001

System Center ailesi hakkında bilgi almak isteyen arkadaşlar aşağıdaki linki inceleyebilirler;

https://www.microsoft.com/turkiye/systemcenter/default.html

Biz temel olarak System Center ConfigMgr 2007 hakkında ilk bilgilerimizi edindikten sonra artık bu nimetten faydalanmaya başlasak iyi olur sanırım. Bu nimetten faydalanabilmemiz için öncelikle bu servisi sistemimize entegre etmeliyiz.

System Center ConfigMgr 2007 sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir;

image002

 • Microsoft Windows Server 2003 SP1 veya daha üstü  Active Directory domain yapısı
 • Internet Information Server (IIS) 6.0 veya üstü
 • BITS Server Extensions kurulu olacak
 • WebDAV aktif edilmiş olacak
 • Microsoft SQL Server 2005 SP2 (Standard veya Enterprise Edition)
 • Microsoft Management Console 3.0 veya üstü
 • Gerekli KB güncelleştirmeleri
 • Ve sunucuların donanım bileşenleri de uygun olmalıdır.

Evet yukarıdaki gereksinimleri karşılıyorsa sistemimiz System Center ConfigMGr 2007 servisini sistemimize entegre edebiliriz.

image003

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi deneme sürümünü Microsoft’un sitesinden indiriyoruz ve daha sonra extract ediyoruz.

Extract edilmiş kurulum dosyaları yukarıdaki gibidir ve kuruluma başlamak için splash.hta dosyasına çift tıklıyoruz.

image004

Görüldüğü gibi ilgili sayfa karşımızdadır ve install tıklayara kuruluma başlıyoruz.

image005

Bu kısımda kuruluma başlamadan önce yapmamız gereken işlemlerin bir listesini görmekteyiz ve Next ile devam ediyoruz.

image006

Bir sonraki aşamada ise karşımıza kullanabileceğimiz ya da mevcut olan kurulum seçenekleri gelmektedir. Biz yeni bir kurulum yapmakta olduğumuz için ilk seçenek ile devam ediyoruz.

image007

Lisans sözleşmesini kabul ediyoruz ve Next ile devam ediyoruz.

image008

Bu aşamada ise kurulum sihirbazı karşımıza kurulum konfigürasyonlarını karşımıza getirmektedir. Biz Custom settings seçiyoruz ve devam ediyoruz.

image009

System Center ConfigMgr 2007 işlemlerinde Site yapısını kullanmaktadır. Bu kısımda da SCCM 2007’nin kullanacağı site yapısını belirliyoruz. Primary site seçerek Next tıklıyoruz.

image010

Eğer programın geliştirilmesine katkıda bulunmak istiyorsanız CEIP programına katılarak tecrübelerinizi ve ürün ile ilgili diğer durumları Microsoft ile paylaşabilirsiniz. Ben katılmak istemiyorum ve Next ile devam ediyorum.

image011

Ürünümüze ait olan ürün anahtarını giriyoruz ve Next ile devam ediyoruz.

image012

System Center ConfigMgr 2007’nin kurulacağı hedef konumu belirliyoruz ve ardından Next tıklıyoruz.

image013

Evet sıra geldi Site code tanımlamasına ve Site name tanımlamasına. Ben Site code olarak MMN ve Site name olarak da system center 2007 veriyorum. Bu kısımlar SCCM yönetim konsolunu açtığımızda göreceğimiz isimlerdir.

image014

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi Site Mode seçimi önemli bir noktadır. İki farklı mod vardır;

Native Mode : PKI ve sertifikaların kullanımı sayesinde çok daha güvenli bir yapı sağlar. Ayrıca internet tabanlı istemci yönetimini de destekler.

Mixed Mode : SMS 2003 site’ların olduğu bir ortamda veya PKI,CA yüklü olmayan ortamlarda kullanılır. Biraz da basit bir güvenlik yapısına sahiptir. Geriye doğru uyumluluk vardır.

Bu kısımda dikkat edilmesi gereken nokta şudur; eğer kurulumunuza Native Mode seçerek devam ederseniz Mixed Mode geçemezsiniz. Ancak Mixed Mode seçerek kurulumunuza devam ederseniz daha sonra Native Mode geçiş yapabilirsiniz.

Biz şimdilik Mixed Mode seçiyoruz ve Next ile devam ediyoruz.

image015

Bu kısımda Client Agent’larının seçimini yapıyoruz. Bu işlemi kurulum bittikten sonra da gerçekleştirebiliriz. Seçimlerimizi yaptıktan sonra ilerliyoruz.

image016

SQL Servisinin çalışmakta olduğu sunucu ile ilgili girişler ve ayarları yukarıdaki şekildeki gibi gerçekleştiriyoruz ve ilerliyoruz.

image017

Configuration Manager sitemiz için geçerli olacak olan SMS Provider ayarlarını tanımlıyoruz.

image018

Yönetim noktamızın yüklenmesi için gerekli seçimleri yapıyoruz. Yönetim noktamız (Management Point) ile biz 25000 istemciye kadar yönetim işlemi gerçekleştirebiliriz. Eğer istemci sayımız 25000’i aşarsa network load balancing (NLB) yapılması önerilmektedir.

image019

SCCM 2007 tarafından kullanılacak olan portların seçimi işlemi de yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi geçekleştirilmektedir. SCCM default olarak 80 nolu portu kullanır. Bu şekilde bırakarak Next ile devam ediyoruz.

image020

Bu kısımda kurulumda kullanılacak olan bazı güncelleştirmelerin nasıl temin edileceği ile ilgili bir seçim gelmektedir. Eğer sunucunuzun internet erişimi varsa birinci seçenek ile devam edebilirsiniz.

Ancak sunucunun internet erişimi yoksa daha önceden ve başka bir yerde indirilmiş olan güncelleştime paketlerinin konumunu alternatif bir yol tanımlayarak gösterebiliriz. Ki ben bu şekilde gerçkleştirdim ve güncelleştirmeleri indirdim.

image021

Güncelleştirme paketlerini indirip kaydettiğim konum yukarıdaki şekilde görüldüğü gibidir.

image022

Kurulumla ilgili özet bilgilerimizi alıyoruz ve Next tıklayarak sistemimizin son kez kuruluma uygun olup olmadığı kontrolü yapılır. Eğer bir eksik nokta var ise bu bize iletilir.

image023

Evet yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi sistemizde WSUS servisinin kurulu olmadığına dair bir uyarı mesajı aldık. Ancak bu bizim için şimdilik önemli değil Begin install tıklayarak kuruluma başlıyoruz. Kurulum ortalama 15-30 dk sürmektedir.

image024

Kurulum başladı ve bileşenler şekilde de görüldüğü gibi tek tek kurulmaya başlandı.

image025

Kurulum başarılı bir şekilde tamamlandı ve Next ile devam ediyoruz.

image026

Finish ile kurulum sihirbazımızı sonlandırıyoruz. Eğer istersek bu kısımda kurulumla ilgili log dosyamıza göz atabiliriz.

image027

System Center Configuration Manager 2007 yönetim konsolunu açıyoruz ve karşımıza yukarıdaki görüntü gelmektedir.

Active Directory Users and Computers’taki son duruma göz atarsak eğer aşağıdaki görüntü ile karşılaşırız. SCCM 2007 için Active Directory Hazırlanması isimli makalemizde oluşturmuş olduğumuz System Management konteynırımıza baktığımızda SCCM 2007 ile ilgili verilerin geldiğini görüyoruz.

image028

Bu makalemizde System Center 2007 ailesinden System Center Configuration Manager 2007 servisini kısaca tanımladık ve daha sonra da kurulumunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdilik servis sade bir şekilde bizi beklemektedir. Makalelerimizin devamında servisimizi en verimli şekilde kullanabilmek için gerekli konfigürasyonları gerçekleştireceğiz.

Bir sonraki makalede görüşmek üzere.

Kaynaklar:

https://technet.microsoft.com/tr-tr/library/bb735860(en-us).aspx

https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb693764.aspx

https://www.microsoft.com/turkiye/systemcenter/default.html

6451A- Planning, Deploying and Managing Systems Center Configuration Manager 2007 (MOC)

Mümin ÇİÇEK

System Center Config Manager 2007 üzerinde Yönetici Hesapları – SCCM 2007

System Center Configuration Manager 2007 default olarak Local System hesabını site işlemlerinde kullanır. Ancak Configuration Manager 2007 üzerinde özel görevleri yerine getirmek amacıyla birçok hesap oluşturulabilir ve konfigüre edilebilir. Administrators grubuna üye hesaplar System Center Configuration Manager 2007 verilerine ulaşabilir ve üzerinde çalışabilir. Ancak biz sistemizdeki herkesi Administrators grubuna dahil edemeyiz bu bizim için sakıncalı bir durum oluşturacaktır. Bu yüzden kurulum aşamasında hangi kullanıcıların SCCM 2007 yapısında yönetim görevi alacağını belirleyebiliriz ve ardından da bu kullanıcı hesaplarını SCCM 2007 yönetim konsolundan sistemimize dahil edebiliriz.

System Center Configuration Manager 2007 birçok işlemi makalemin başında da bahsetmiş olduğum Local System hesabı ile gerçekleştirebilir. Ancak SCCM 2007 SQL Server üzerindeki yönetim işlemlerini, site server üzerindeki işlemleri, site sistemlerindeki işlemleri, site veritabanı işlemlerini ve istemciler üzerindeki birçok işlemi gerçekleştirmek ve basitleştirmek için birçok kullanıcı hesabı ve gruplar kullanabilir.

Local System hesabı ile işlemler çok daha basit ve hızlı bir şekildegerçekleştirilir çünkü hesap işletim sistemi tarafından kullanılmaktadır. Ancak bazı görevler mutlaka ayrı bir hesaba gerek duyar.

Biz herzmanki gibi kullanıcı işlemlerimizi Active Directory Users and Computers yönetim konsolumuzdan gerçekleştirmekteyiz. Kullanıcı hesaplarımızı ADUC’ta oluşturacağız ve daha sonra da SCCM 2007 üzerinde yetkilendireceğiz.

image001

Şekilde görüldüğü gibi ÇözümPark konteynırı altında mumin adında bir kullanıcı oluşturduk ve bu kullanıcımızı SCCM 2007 üzerinde Admin yapacağız. Domain ortamında sefil kullanıcı olmasına rağmen SCCM 2007 üzerinde Admin olacaktır ve belirli görevleri yerine getirecektir.

image002

Bir sonraki aşamada System Center ConfigMgr 2007 yönetim konsolumuzu açıyoruz ve Site Database altındaki Security Rights kısmına geçiyoruz. Şekilde görüldüğü gibi System hesabımız ve Administrator hesabımız listelenmiştir. Biz bu hesapların yanına bir de ayrı bir hesap daha ekleyeceğiz.

image003

Security Rights altındaki Users’a sağ tıklıyoruz veya sol taraftaki Actions kısmından Manage ConfigMgr Users seçiyoruz.

image004

Görüldüğü gibi ConfigMgr User oluşturma sihirbazı bizi karşılamaktadır ve Next tıklayarak devam ediyoruz.

image005

Bu kısımda ise hangi kullanıcı hesabının SCCM 2007 üzerinde yetkilendirileceği seçimini gerçekleştireceğiz.

Bu işlemi yapabilmemiz için öncelikle karşımıza çıkan pencereden Browse diyerek Active Directory Users and Computers içerisinde tanımlamış olduğumuz kullanıcıyı bulacağız. Şekilde görüldüğü gibi Search sonucunda mumin kullanıcısını seçiyoruz ve OK diyoruz.

image006

SMSDOMAIN\mumin kullanıcısını seçtik ve Next ile devam ediyoruz.

image007

Bir sonraki aşamada bu kullanıcıya atanacak olan haklarla ilgili konfigürasyon yapısı karşımıza çıkmaktadır.

Bu kısımda karşımıza üç farklı seçenek gelmektedi;

Birincisi “The listed rights are sufficient” bunu seçerek devam ederseniz listelenmiş izinler vardır ve bunlar o kullanıcı için yeterlidir.

İkincisi ise “Add another right or modify an existing one” seçeneğidir ki burda da sınıflar ve haklar karşınıza çıkacak. Siz istediğiniz sınıfta istediğiniz izini kullanıcıya verebilirsiniz. Örneğin Deployment sınıfında Read, Modify, Delete gibi hakları verebilirsiniz.

Üçüncü seçenekte ise “Copy rights from an existing ConfigMgr user or user group” burada ise ConfigMgr üzerinde daha önceden tanımlanmış bir hesap ve grubun özelliklerinin aynılarını yeni kullanıcıya atayabilirsiniz.

Biz son seçeneği seçerek Next diyoruz.

image008

Yukarıda da görüldüğü  gibi şuan SCCM 2007 kullanıcıları arasında tanımlı olan sadece System ve Administrator hesabı vardır. Ben Administrator hesabını seçiyorum ve o hesaptaki hakların aynılarını yeni kullanıcımız mumin için de veriyorum. Administrator seçerek Next ile devam ediyoruz.

image009

Gördüğünüz gibi Administrator hesabını seçtikten sonra Next dedik ve aslında bir önceki menüye dönmüş olduk. Burada sadece administrator hesabına ait olan hakları listemize almış olduk ve şimdi de listedeki hakların atamasını yeni kullanıcımıza yapacağız yani birinci seçeneği seçerek Next diyoruz.

image010

Özet bilgisi ve Next tıklıyoruz.

image011

Görüldüğü gibi ConfigMgr kullanıcı sihirbazı işlemini başarılı bir şekilde tamamladı. Close diyoruz ve sihirbazı sonlandırıyoruz.

image012

SCCM 2007 yönetim konsolundaki kullanıcılarımıza baktığımızda mumin kullanıcısının eklendiğini ve yetkilendirildiğini görebiliyoruz. Böylece mumin kullanıcımız SCCM 2007 üzerinde admin olarak atanmış oldu.

Artık mumin kullanıcımız da SCCM 2007 üzerinde yetkilendirilmiş olduğuna göre o hesapla da yönetim işlemleri gerçekleştirilebilir.

Kaynaklar:

  https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb693732.aspx

  https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb693869.aspx

6451A- Planning, Deploying and Managing Systems Center Configuration Manager 2007

Mümin ÇİÇEK

System Center Configuration Manager 2007 için Active Directory Hazırlanması (SCCM 2007)

System Center Configuration Manager 2007 kurulumundan önce birkaç tane özel düzenlemenin kendisi için bizler tarafından yapılmasını ister.

  Active Directory’nin genişletilmesi

  SCCM 2007 sunucusu için gerekli izinlerin düzenlenmesi

  Son olarak da Active Directory Sites and Services altında bir site oluşturulmasıdır

Şimdi bi bunları adım adım gerçekleştireceğiz.

İlk işimiz Active Directory Schema Extend işlemidir. Bu işlem Forest Wide olduğu için bu işlemi gerçekleştirecek olan hesabın Schema Admins grubuna üye olması gerekir. Biz işlemlerimizi zaten Administrator hesabı ile gerçekleştireceğiz. Ayrıca Schema Extend işlemi geri dönüşü olmayan bir işlemdir ve bu konularda bilgili tecrübeli bir kişinin bu işlemleri yapması sistemimizin sürekliliği açısından önemlidir.

Active Directory Schema Extend işlemini biz System Center ConfigMgr 2007’nin bizlere sunmuş olduğu ExtADSch.exe komutu ile gerçekleştireceğiz. Bu çalıştırılabilir dosyamız SCCM 2007 kurulum mediasının içindeki SMSSETUP\BIN\i386 klasörünün altında mevcuttur. Bu komutu çalıştırmadan önce herhangi olumsuz bir duruma karşı alınabilecek tedbirler ise aşağıdaki gibidir;

  System State yedeklenebilir

  Domain Controller (Schema Master rolü barındıran DC) network bağlantısı kesilebilir

Başlıca önlemlerimizi aldıktan sonra komutumuzu çalıştırabiliriz.

image001

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi komut satırından extadsch.exe dosyamızın bulunduğu klasöre gidiyorum. Burda dosyamız C sürücüsü altındaki bir klasöre kopyalanmış durumdadır. Böyle yapsanız da sorunsuz çalışır.

Ben daha önce ilgili komutu çalıştırdığım için şimdilik bize yapılan işlemleri göstermedi. Ancak schemanın genişletilip genişletilmediğini görmek için bu komutun C sürücüsünde oluşturmuş olduğu log dosyasını kontrol edebiliriz.

image002

Log dosyamıza baktığımızda “Successfully extended the Active Directory schema” mesajını almaktayız. Dolayısı ile schema başarılı bir şekilde genişletilmiş durumdadır. Eğer bu komutu çalıştırdığınızda Active Directory Extend işlemi başarılı olmazsa yapmanız gereken en son System State üzerinden geri dönüş yaparak genişletme işlemini tekrar denemektir.

Active Directory schema genişletme işlemi yukarıdaki log dosyamızdaki başarılı bir şekilde tamamlanırsa eğer daha önce networkten kesmiş olduğumuz domain controllerimizi tekrar networke bağlamalıyız ki Global Catalog gibi rollerimiz o sunucu üzerindedir.

Active Directory Extend işlemimizi başarılı  bir şekilde tamamladık. Şimdi sıra geldi SCCM2007 sunucumuz için gerekli izinlerin Active Directory üzerinde tanımlanmasına. Bu işlemi yapabilmemiz için Active Directory Users and Computers açıyoruz.

image003

Bu işlemi yapmak için öncelikle Active Directory Users and Computers konsolundan View tıklıyoruz ve Advanced Features işaretliyoruz ki gelişmiş özellikleri görebilelim. Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi işaretleme işleminden sonra diğer konteynırlar da karşımıza gelmektedir. Biz SCCM 2007 için izinleme işlemini System konteynırı üzerinde gerçekleştireceğiz.

image004

Şekilde görüldüğü gibi Active Directory Users and Computers konsolundaki System konteynırına sağ tıklıyoruz ve Properties’e geçiyoruz.

image005

Porperties kısmında bizi yukarıdaki manzara karşılayacaktır. Hepimizin aşina olduğumuz izinlemeler.

Bu kısımda Add butonuna tıklayarak yeni bir nesnenin izinlemelerine başlıyoruz.

image006

Kısa bir arama işleminden sonra Search results kısmından SCCM 2007 sunucumuzu seçiyoruz ve OK diyoruz.

image007

Sunucumuza yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi Full Control veriyoruz ve Advanced butonuna tıklayarak gelişmiş izinlemere geçiyoruz.

image008

Bu kısımda ise Apply onto kısmından “This object and all child objects” seçiyoruz ve OK diyoruz. Normal şartlarda bu kısımda sadece “This object only” görünür o da bizim işimize yaramaz o yüzden bu izinlemeyi yapıyoruz.

Evet izinleri de tamamladık arık sıra geldi Site işlemlerimize ve SCCM 2007 sunucumuz için bir Site oluşturacağız. Bu işlemi de Active Directory Sites and Services konsolundan yapacağız.

image009

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi AD Site and Services açıyoruz ve Sites sağ tıklayıp New Site seçeneği ile devam ediyoruz.

image010

Site Name kısmına isim yazıyoruz ve hemen alttaki Link Name kısmından da sitemize bir link veriyoruz ve DEFAULTIPSITELINK seçiyoruz ve OK diyoruz. Bu link AD tarafından default olarak oluşturulan bir linktir. Eğer sizin yapınızda kendinizin oluşturmuş olduğu bir link varsa onları da kullanabilirsiniz.

image011

Yapımız için bir tane de subnet nesnesi oluşturuyoruz ve sitemize link ediyoruz ve OK diyerek bu işlemi de tamamlıyoruz.

image012

Şimdi sıra geldi sunucumuzu yeni sitemize taşımaya. Bu işlemi de yine AD Sites and Services konsolundan gerçekleştiriyoruz. Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi sunucumuza sağ tıklıyoruz ve Move seçeneği ile devam ediyoruz.

image013

Bir sonraki aşamada ise karşımıza sunucumuzu hangi site taşınacağını belirlemekteyiz. Biz yeni sitemiz olan mumincicek’e taşıyacağız. Sitemizi seçiyoruz ve OK diyoruz. Bu durumda sunucumuz yeni sitemize taşınmış olur.

image014

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi sunucumuz yeni yerine gelmiştir. Ayrıca oluşturmuş olduğumuz Subnet nesnemiz de görülmektedir.

Bütün bu işlemleri gerçekleştirdik. Ancak eksik kalan bir kısım var. O da Active directory extend edildikten sonra System Management adı altında bir konteynır otomatik olarak oluşturulmaz. Bu işlemi de manuel olarak biz Adsiedit ile gerçekleştireceğiz.

image015

Görüldüğü gibi System Management konteynırı yoktur. Şimdi bunu kendimiz oluşturalım.

image016

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi Run -> Adsiedit.msc (bu uygulamanın çalışabilmesi için Suport Tools kurulu olmalıdır) yazıyoruz ve OK diyoruz. Karşımıza yukarıdaki ADSI Edit konsolu gelmektedir.

image017

Domain genişletiyoruz ve ardından CN=System sağ tıklıyoruz  ve New -> Object seçerek yeni bir nesne oluşturma işlemini başlatıyoruz.

image018

Bir sonraki aşamada karşımıza Create Object geliyor ve bu kısımda da Select a class’tan oluşturacağımız nesnenin sınıfını belirliyoruz. Biz bir konteynır oluşturacağız. Bunun için şekilde de görüldüğü  gibi container seçiyoruz ve Next ile devam ediyoruz.

image019

Oluşturmakta olduğumuz nesneye bir izim veriyoruz “System Management” diyoruz ve Next ile devam ediyoruz.

image020

Finish ile nesne oluşturma işlemimizi tamamlıyoruz.

image021

ADSI Edit konsolunda iken kontrol ettiğimizde konteynırımızın başarılı bir şekilde oluşturulduğunu görüyoruz.

image022

Son olarak da asıl olarak kullanacağımız yere yani Active Directory Users and Computes konsoluna bir göz atalım. Yukarıdarki şekilde de görüldüğü gibi System Managment adındaki konteynırımız System altında başarılı bir şekilde oluşturulmuştur.

Evet bu makalemizde System Center Configuration Manager 2007 servisinin kurulumunu yapmadan önce ön hazırlık işlemlerimizi gerçekleştirdik. Artık servisimizi rahatlıkla kurabiliriz ve diğer konfigürasyonlarımızı bu altyapımıza göre düzenleyebiliriz.

Kaynak:  https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc161814.aspx

 6451A- Planning, Deploying and Managing Systems Center Configuration Manager 2007

Mümin ÇİÇEK