Etiket arşivi: SQL SERVER 2008

SQL Server 2008 – Sıkıştırılmış Yedekleme Backup Compression

 

clip_image003

 

SQL Server 2008 makale serimize aşağıda görmüş olduğunuz kurulum  ve kurulum sonrası temel bazı uygulamaları içeren aşağıdaki makaleleler ile sizlerle paylaşmıştık. Eğer SQL Server konusuna yeniyseniz öncelikle aşağıdaki makaleleri okuduktan sonra bu makalemize devam etmenizi öneriyorum. Okumaya devam et

SQL Server 2008

Microsoft® SQL Server™ 2008, kurumların kullanıcılara tam istedikleri yerlerde iş zekası sunmalarını sağlayan, veri entegrasyonu, raporlama ve analiz özellikleri en iyi hale getirilmiş, ölçeklendirilebilir bir BI ortamı sunar.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

·  Gelişmiş küp tasarımcıları, alt alan işlemleri ve MOLAP etkinleştirilmiş geri yazma yetenekleri ile yüksek performanslı Analiz Hizmetleri çözümleri oluşturma.

·  Talep gören işlem ve örnek tabanlı çevirme için yapılan geliştirmeler yoluyla daha duyarlı Raporlama Hizmetleri uygulama

·  Yeni Tablix veri yapısı ve zengin biçimlendirme yetenekleri ile esnek ve etkili raporlar oluşturma

·  Raporları Internet üzerinden güvenli bir şekilde yayınlama

·  Microsoft Office 2007 ile gelişmiş entegrasyon yoluyla bütün kullanıcıları yetkilendirme

Verilerinizin Tümünü Entegre Edebilme ve Yönetebilme

İşletme verilerinizin her türü için birleşik depo uygulaması yürütmek ve yönetimini yapmak üzere SQL Server 2008’e ait kurum ölçekli veri ambarı platformunu kullanın.

 Veri Ambarı Performansını Yükseltme

SQL Server 2008 Entegrasyon Hizmetlerini kullanarak büyük hacimlerdeki verileri, veri ambarınıza ekleyin ve veri değişikliklerini yakalayarak gerçek zamanlı verileri birleştirin. SQL Server 2008 Veri Ambarınıza ait giderek büyüyen hacimlerdeki veriler ve kullanıcıların yönetimini daha etkili bir şekilde yapmanızı sağlayan bölümleme ile, geniş tabloların yönetilebilirlik ve performansını yükseltin.

Optimize edilmiş raporlama ve analiz için bütün verilerinizi birleştirme 

Belgeler ve resimler gibi yapılandırılmamış verilerin etkin şekilde depolamasını, yönetimini ve analizini yapmanızı sağlayan yeni veri türleri dahil olmak üzere hem ilişkisel hem de ilişkisel harici veri desteği yoluyla, bütün verileriniz üzerinde dilediğiniz şekilde çalışın ve etkileşim kurun. Doğrudan tek bir rapor içinde çoklu kaynaklardan alınan verileri birleştirin. Kurum bünyesinden elde edilen verileri entegre etmek ve SQL Server, Oracle, DB2, Teradata gibi kurum ölçekli heterojen veri depolarından elde edilen verileri bir araya getiren birleşik bir boyut modeli oluşturmak için, bunun yanında son kullanıcıların kurum çapında bir görüş elde etmelerine yardım etmek üzere işletmenizin bütünsel bir görünümünü oluşturmak için, Veri Kaynağı Görüntüleme özelliğini kullanın. 

Bütün Kullanıcılara Geniş Kapsamlı bir Platform ile Ulaşma

Tek bir ortam içerisinde entegrasyon, raporlama ve analitik çözümler oluşturmak üzere sezgisel sihirbazlar ve yenilikçi araçlardan faydalanın. Tahmine dayalı analizlerine ek olarak, raporlamadan çok boyutluya kadar uzayan zengin özellik setlerini kullanarak daha yüksek uygulama geliştirici verimliliği elde edin ve geniş kapsamlı BI çözümleri tasarlayın; bunun yanında yeni raporlama ve analiz yeteneklerini de daha hızlı bir şekilde etkinleştirmenin de tadını çıkarın. Uygulama geliştirici verimliliğini yükseltme Sağlam, güvenli, ölçeklendirilebilir çözümlerin geliştirmesi, test edilmesi ve  dağıtımı için bütün uygulama geliştirme ömür döngüsünü destekleyen SQL Server Business Intelligence Development Studio tarafından sunulan, zengin görsel uygulama geliştirme ortamı kullanın. Bütün Analiz Hizmetleri geliştirme süreci boyunca tasarımınızdaki potansiyel sorunlar konusunda otomatik bildirimler yoluyla en iyi yöntem analizi uygulamalarını yerleştirin. Yenilikçi Kümeleme Tasarımcısı (Aggregation Designer) ile OLAP performansını optimize edin.

Yönetim giderlerini düşürün 

Bütün SQL Server teknolojileri üzerinde daha yüksek verimlilik, esneklik ve yönetilebilirlik için tümleşik bir yönetim deneyimi sunabilmek üzere birleşik bir yönetim aracı kullanarak,  bir taraftan sıradan bakım işlemlerine ve ayarlama işlemlerine daha az zaman harcarken, diğer taraftan yüksek değerli görevlere odaklanın. 

Yüksek Performansın Gücünü Elde Etme

Kurumsal raporlama yeteneklerinizi yeni bir performans ve ölçekleme seviyesine çekebilmek için SQL Server 2008 Raporlama hizmetleri kullanarak örnek tabanlı oluşturma ve talep gören işleme yeteneklerine sahip yüksek oranda duyarlı raporlama çözümleri oluşturun. SQL Server 2008 Analiz Hizmetleri tarafından sunulan geniş kapsamlı analitik yetenekleri ile daha geniş analizler yürütün. Analiz altyapınızın geliştirmesini kolaylaştırmak ve sağlam, yüksek performanslı çözümler oluşturmak üzere, sezgisel küp tasarım araçları ve gelişmiş boyut tasarımcıları kullanın. Kullanıcıların hiyerarşi derinliklerini ve işlem karmaşıklığını yükseltmelerine olanak tanıyan analiz küp performansını önemli ölçüde geliştirmek üzere alt alan işlemlerinin avantajından faydalanın. Geleneksel ROLAP tabanlı geri yazım çözümüne göre belirgin ölçüde daha iyi bir performans sunan, MOLAP için geri yazım desteği ile, yüksek performanslı “alternatif” senaryolar uygulayın.

Her Kullanıcı için Eyleme Geçirilebilir Görüş Sunun 

Microsoft Office birlikte çalışabilirliği için optimize edilmiş genişletilebilir, açık ve gömülebilir bir mimari yoluyla herkes için zengin bir kullanıcı deneyimi sunun. Son kullanıcıları yetkilendirme ve raporlama kapsamını genişletme  İşletme kullanıcılarının, güçlü rapor tasarımcısını kullanarak geçici raporlar oluşturmalarını ve her yapıda raporlar yaratmalarını sağlayın. Daha önce oluşturulması zor ya da imkansız olan veri sunum senaryolarını etkinleştiren, yeni Tablix rapor tasarım şablonunu kullanıp sabit ve dinamik satırları birleştirerek rapor esnekliğini yükseltin. Kullanılabilirliği yükseltmek üzere raporlara zengin biçimlendirme katın. İşletme görünümünü tanıdık araçlar ile genişletin  SQL Server 2008 BI platformu ve 2007 Microsoft Office System arasında sıkı entegrasyon geliştirerek zaman ve maliyetten tasarruf sağlayın. Doğrudan Microsoft Office Excel® ve Microsoft Office Word için raporlar oluşturun. Veri Madenciliği Eklentilerine sahip tanıdık Excel ortamı içerisinde Analiz Hizmetlerine ait çok yönlü veri madenciliği algoritmalarından yararlanmaları için son kullanıcıları yetkilendirerek, tahmine dayalı analizlere geniş bir kitlenin erişebilmesini sağlayın.  Microsoft Office SharePoint® Server 2007 ile raporların Web üzerinde yönetim ve yayınını yapın; ve uygun raporlara ait özelleştirilebilir görünümler sunan kullanıcıya özel değerlendirme tabloları oluşturun. Çalışanların bütün kurum yapısı dahilinde uyumu ve eyleme geçirilebilir görünümleri geliştirmelerinin yanında, işletme faaliyetleri görüntülemelerine, analiz etmelerine ve planlamalarına olanak tanımak üzere Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 kullanın.

Microsoft® SQL Server™ 2008, kapsamlı veri platformunun kalbinde yer alır ve kritik işletme verilerinize, değişik aygıtlardan ve ortamlardan  kolaylıkla ulaşabilmenizi ve verinizi yönetebilmenizi sağlar.

EN ÖNEMLİ YENİ ÖZELLİKLER

·  Yeni ADO.NET Entity Framework kullanarak veri yapılarını iş varlıklarına eşleme 

·  .NET Dil ile Tümleşik Sorgu (LINQ) uzantıları yoluyla Microsoft Visual C#® ve Microsoft Visual Basic® .NET farklı verilerin sorgulamasını yapmak üzere tutarlı sözdizimi kullanma

·  SQL Server 2008 Compact Edition ve Microsoft Senkronizasyon Hizmetlerini kullanarak aralıklı bağlanan çözümler oluşturma

·  SQL Server 2008’in ilişkisel, XML, Filestream ve jeo-konum tabanlı veri desteği yoluyla veri depolarını birleştirme

VERİMLİ

Sistemler, veri bağlantı teknolojileri, programlama dilleri, Web hizmetleri, uygulama geliştirme araçları ve veriler arasında kusursuz bir entegrasyon sağlayarak uygulama geliştirme verimliliğini yükseltin. ADO.NET Entity Framework ile yeni nesil veri odaklı uygulamalar oluşturma Varlık Veri Modeli (EDM, Entity Data Model) üzerine kurulu zengin bir bağlamsal nesne modeli belirleyin ve veritabanı tabloları ile sütunlarını akla yatkın bir şekilde daha yüksek seviyeli varlıklar içerisinde kurun. ADO.NET Entity Framework kullanarak hızlı bir şekilde işletme gereksinimleri ile büyük ölçüde aynı doğrultuda olan veritabanı uygulamaları oluşturun. Verilerin bir veritabanı içerisinde nasıl organize edildiği konusunda endişelenmek yerine işletme çözümleri geliştirme üzerine odaklı kalın. Verilerin bir veritabanı içerisinde nasıl depolandığından, bağlamsal veri modeli çıkararak her boyutta veritabanı uygulamasını kavrayın ve koruyun.

LINQ ile Veri Erişiminde Devrim Yaratma

C# ve Visual Basic .NET için yerel sorgu dili uzantılarının getirdiği avantajlardan yararlanın. Varlıklar, ilişkisel veritabanları, XML, ADO.NET DataSets ve bellek içi nesneler dahil olmak üzere farklı veri depolarından verileri geri alabilmek için tutarlı sorgu sözdizimi kullanın. Tasarım süresi hata kontrolü ve tür doğrulama özellikleri yanında LINQ’e ait etkili veri işleme yeteneklerinden de faydalanın. Verilere erişim sağlamak için gerekli olan komut miktarını azaltın ve bunun yanında uygulamaları daha verimli ve bakımı daha kolay hale getirin.

Visual Studio ile Data Platform teknolojilerinden faydalanın

Microsoft Visual Studio® ile bütün Microsoft Veri Platformu teknolojilerini yüksek seviyede verimli ve kullanımı kolay bir yapı içinde bir araya getirin. Zengin Internet uygulamaları, istemci uygulamaları ve sunucu uygulamalarını hedef alan komutlar yazın; böylelikle güçlü bir uçtan uca uygulama geliştirme ortamı deneyimi elde edin. Microsoft IntelliSense® ile dahili ADO.NET Entity Framework ve LINQ desteği yoluyla verimliliği yükseltin. Visual Studio Team System Edition kullanarak uygulama mimarları, geliştiricileri, test edicileri arasındaki birlikte çalışma ortamını mümkün olduğunda sadeleştirin.

Geniş Kapsamlı

Herhangi bir veri kaynağından alınan verilerin erişimi, tüketimi ve yönetimini yapan; ayrıca verilerin doğru kullanıcıya etkin şekilde ulaştırılmasını sağlayan veri odaklı çözümler geliştirin. Eksiksiz veri bağlantı teknolojileri ağının avantajlarından faydalanma Aşağıdakileri içeren veri bağlanabilirlik teknolojileri yoluyla verilerinize her yerden erişim sağlayın:

·  ODBC sürücüleri

·  OLE DB veri sağlayıcıları

·  ADO.NET veri sağlayıcıları

·  ADO.NET Entity Framework

·  LINQ

·  XML, JDBC, ve PHP

sürücüler dahil, Microsoft harici teknolojiler.

Her türde veriye, her zaman, her yerde

Yönetimli ve yerel programlama dilleri, veri bağlanabilirlik teknolojileri ve programlama sistemleri içeren geniş bir ağ kullanarak verilerinize sanal olarak her zaman, her yerden erişim sağlayan veri merkezli uygulamalar oluşturun.

Ölçeklenebilir

En küçük aygıtlardan en büyük sunuculara kadar her türden iş yükünü hedef alan ölçeklendirilebilir veri merkezli çözümler oluşturun ve uygulamalarınızın işletme ihtiyaçları ile birlikte büyümelerini sağlayın.

Aralıklı bağlanabilir sistemler yoluyla erişim ve ölçeklendirilebilirliği yükseltin

Microsoft Senkronizasyon Hizmetleri ile birleştirilmiş SQL Server Compact sürümünü kullanarak çevrimiçi ve çevrimdışı veri depolama kapasitelerini destekleyin. Veritabanı sunucuları üzerinde olduğu kadar istemci aygıtları üzerinde de veri erişim iş yükleri dağıtımı yaparak, veri hizmetleri çözümlerinize dair kapsam ve ölçeklendirilebilirlik seviyesini yükseltin. 

SQL Server 2008 içinde her türden verinin depolamasını yapın

SQL Server 2008 içinde aşağıdakileri destekleyen geniş bir veri türü ağı ile uygulamalar için veri depolamayı merkezi hale getirin ve optimize edin:

·  İlişkisel veriler 

·  XML dökümanları

·  Filestreams

·  Konum tabanlı ve uzamsal veriler

Rakamsal verilerin depolanması için gerekli bellek alanını en düşük seviyeye indiren VARDECIMAL türü gibi SQL Server 2008’e ait veri depolama optimizasyonlarını; bunun yanında null değerli veriler ile ilgili depolama giderlerini büyük ölçüde düşüren yeni Aralıklı Sütunlar desteğinin avantajlarından yararlanın.

SQL Server 2008 ile yüksek seviyede ölçeklendirilebilir uygulamalar oluşturun

Microsoft .NET Framework veya C# ve Visual Basic .NET gibi yönetimli programlama dilleri kullanarak, SQL Server Ortak Dil Çalışma Platformu (CLR) entegrasyonu yoluyla veritabanı içinde verilere erişim sağlayan ve yönetimini yapan yüksek performanslı prosedürler geliştirin. Kurum çapında ve ötesinde ölçekleme yapmak üzere Service Broker ile birlikte hizmet odaklı bir mimari kullanan asenkronize, ileti tabanlı çözümler oluşturun. SOAP ve HTTP gibi standartlar için yerel destekleri kullanarak yüksek seviyede ölçeklendirilebilir, dağıtık veri çözümleri oluşturun. Microsoft Data Platform, uygulama geliştiricilerinin sanal olarak her türde iş gereksinimine uygun, güçlü veritabanı uygulamaları oluşturmalarını sağlayan geniş bir teknoloji ve ürün yelpazesi sunar.

Microsoft® SQL Server 2008®, en kritik uygulamalarınızı çalıştırabilmenizi, uygulamaların geliştirme ve yönetimi için gerekli olan sure ve maliyeti azaltmanızı ve organizasyonunuzun tamamına, eyleme geçirilebilir kavrayışlar sunmanızı mümkün kılan; güvenilir, verimli ve zeki bir veri ortamı sunmaktadır. SQL Server en yüksek seviyede güvenlik, güvenilirlik ve ölçeklendirilebilirlik sunmaktadır. 

BAŞLICA YENİ ÖZELLİKLER

Güvenilir bir veri platformu –  Değerli Belgelerinizi Koruyun

 Saydam Veri şifrelemesi

Bir veritabanının tamamının, veri dosyalarının ya da günlük dosyalarının, uygulama değişiklikleri gerçekleştirilmeden şifrelenmesini mümkün kılar. Bunun sağladığı faydaların arasında, hem aralık aramaları hem de bulanık aramalar kullanan aramalar, güvenli verilere yetkisiz kullanıcıların erişiminin önlenmesi ve mevcut uygulamalarda herhangi bir değişiklik gerçekleştirilmeden veri şifrelemesi gerçekleştirilmesi de bulunmaktadır. 

Genişletilebilir Anahtar Yönetimi

SQL Server 2005, şifreleme ve anahtar yönetimi için kapsamlı bir çözüm sunmaktadır. SQL Server 2008, üçüncü taraflara ait anahtar yönetimi ve HSM ürünlerini desteklemektedir. 

Denetleme

Daha kapsamlı bir veri denetleme sağlayarak uyumluluğu basitleştirirken, DDL aracılığıyla denetleme oluşturulması ve yönetilmesi. Bu, organizasyonların, “Müşteri verilerimize kim erişti?” gibi ortak soruları yanıtlayabilmesini mümkün kılmaktadır.

İŞ DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI  

Geliştirilmiş Veritabanı İkizlemesi SQL Server 2008, otomatik sayfa onarımı, iyileştirilmiş performans ve iyileştirilmiş desteklenebilirlik de dahil olmak üzere geliştirilmiş veritabanı ikizlemeye sahip olan daha güvenilir bir platform sağlayarak, SQL Server 2005’deki birçok özelliği geliştirmektedir. 

Veri Sayfalarının Otomatik Kurtarılması

SQL Server 2008, hasar gördüğünden şüphelenilen sayfanın yeni bir kopyasının, ikizleme ortağından, son kullanıcılara ve uygulamalara şeffaf bir şekilde gönderilmesini talep ederek, ana makinenin ve ikizleme makinesinin, 823/824 türü veri sayfası hatalarını şeffaf bir şekilde onarabilmelerini mümkün kılmaktadır. 

Günlük Akışı Sıkıştırması

Veritabanı ikizlemesi, ikizleme uygulamalarının katılımcıları arasında veri aktarımları gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. SQL Server 2008 sayesinde, katılımcılar arasındaki dışarı giden günlük akışı, optimal performans sunmakta ve veritabanı ikizlemesi tarafından kullanılan ağ bant genişliğini en aza indirmektedir.

TAHMİN EDİLEBİLİR YANIT

 

Kaynak Yöneticisi

Kaynak Yöneticisi’nin (Resource Governor) sunulması, son kullanıcılara tutarlı ve tahmin edilebilir bir yanıt sunulmasını mümkün kılmaktadır. Kaynak yöneticisi, organizasyonların, farklı iş yükleri için kaynak sınırları ve öncelikleri tanımlamasına izin vermekte ve böylece, eşzamanlı iş yüklerinin, son kullanıcılarına tutarlı bir performans sunması mümkün olmaktadır.

Tahmin Edilebilir Sorgu Performansı

Sorgu planlarının sabitlenmesi işlevini sunarak, daha güçlü bir sorgu performansı güvenilirliği ve tahmin edilebilirliğini mümkün kılmakta ve böylece, organizasyonların, donanım sunucularının değiştirilmesi, sunucu yükseltmeleri ve üretim dağıtımları sırasında güvenilir sorgu planları sunabilmelerini sağlamaktadır. 

Veri Sıkıştırma

Verilerin, daha etkili bir şekilde saklanmasının ve verinizin depolanma gerekliliklerinin azaltılmasını sağlar. Veri sıkıştırması, bilgi depolama gibi kapsamlı G/Ç bağlı iş yükleri için önemli performans iyileştirmeleri sunmaktadır. 

Çalışırken Eklenebilir CPU

Desteklenen donanım platformlarında, CPU kaynaklarının, SQL Server 2008’e, uygulamaların herhangi bir süre boyunca çalışamamalarına neden olmadan eklenebilmesini sağlayarak, bir veritabanını istek üzerine dinamik olarak ölçeklendirebilirsiniz. SQL Server’, daha önceki sürümde olduğu gibi, bellek kaynaklarını çevrimiçi olarak eklemeyi de desteklemektedir. Verimli bir veri platformu. Günümüzün hızlı iş dünyasında, yeni fırsatlardan yararlanmak için, şirketlerin, veri temelli çözümleri hızlı bir şekilde oluşturabilmeleri ve uygulamaya geçirebilmeleri gerekmektedir. SQL Server 2008, uygulamaların yönetim ve geliştirme süresini ve maliyetini azaltmaktadır. 

POLİTİKALARA GÖRE YÖNETMEK

Politika Tabanlı Yönetim

Politika-Tabanlı Yönetim, SQL Server 2008’in bir ya da daha fazla kopyasını yönetmeye ilişkin bir çerçevedir. Bu çerçeveyi, sistem yapılandırma politikalarıyla uyumluluk sağlamak, şirket politikalarınızı ihlal eden sistem değişikliklerini takip etmek ve önlemek ve yönetim görevlerini basitleştirerek, toplam sahip olma maliyetini azaltmak için kullanabilirsiniz. 

Kolaylaştırılmış Kurulum

SQL Server 2008, kurulum, yükleme ve yapılandırma mimarisinin mühendisliğinin yeniden yapılmış

olması sayesinde, SQL Server’ın hizmet yaşam döngüsünde önemli iyileştirmeler ortaya koymaktadır. Bu iyileştirmeler, donanım üzerindeki fiziksel bitlerin kurulumunu, SQL Server yazılımının yapılandırılmasından ayırarak, organizasyonların ve yazılım ortaklarının, önerilen kurulum yapılandırmalarını sunmalarını mümkün kılmaktadır.

 Performans Verilerinin Toplanması

Performansın ayarlanması ve sorunlarının giderilmesi, sistem yöneticisi için zaman alıcı görevlerdir. Sistem yöneticilerine, eyleme geçirilebilir kavrayışlar sunmak amacıyla, SQL Server 2008, daha kapsamlı bir performans verisi toplama, performans verilerinin saklanması için yeni bir merkezi veri havuzu ve raporlama ve takip için yeni araçlar sunmaktadır.

UYGULAMA GELİŞTİRMEYİ BASİTLEŞTİRMEK

Dile Entegre Edilmiş Sorgulama (LINQ)

Geliştiricilerin, SQL komutları yerine C# ya da VB.NET gibi yönetilmiş programlama dilleri kullanarak, veriler üzerinde sorgular gerçekleştirebilmelerini mümkün kılmaktadır. .NET dillerinde yazılmış, sorunsuz, sağlam bir şekilde girilmiş, dizi merkezli sorguların, ADO.Net (SQL’e LINQ), ADO.Net DataSets (DataSets’e LINQ), ADO.NET Entity Framework (Varlıklara LINQ) ve Varlık Veri Hizmet Eşleştirme sağlayıcısına karşı çalışabilmelerini mümkün kılar. Geliştiricilerin, LINQ’i, doğrudan SQL Server 2008 tabloları ve sütunları üzerinde kullanabilmelerini mümkün kılan yeni SQL’e LINQ sağlayıcısını kullanın. 

ADO.Net Nesne Hizmetleri

ADO.NET’in Nesne hizmetleri katmanı, verilerin, CLR nesneleri gibi maddileştirilebilmelerini, değişikliklerinin takip edilebilmesini ve devamlılığını mümkün kılmaktadır. ADO.NET çerçevesini kullanan geliştiriciler, ADO.NET tarafından yönetilen CLR nesneleri kullanan bir veritabanına karşı programlama yapabilirler. SQL Server 2008, performansı iyileştiren ve geliştirmeyi basitleştiren, daha etkili, optimize edilmiş bir destek sunmaktadır. 

 

İSTEDİĞİNİZ BİLGİYİ SAKLAYIN

 Tarih ve Saat

SQL Server 2008, yeni tarih ve saat veri türleri sunmaktadır.

DATE – sadece tarihi belirten bir tür

TIME – sadece saat belirten bir tür

DATETIMEOFFSET – saat dilimi  farkında lığına sahip bir tarih-saat  türü

DATETIME2 – Mevcut tarih-saat  türünden daha büyük saat dilimlerine ve yıl yelpazesine sahip bir tarih-saat türü

 

Yeni veri türleri, zaman değerlerine ilişkin olarak kullanıcı tarafından tanımlanmış daha keskin hassasiyete ilişkin geniş veri aralıkları sunmanın yanı sıra, uygulamaların, farklı veri ve saat türlerine sahip olmalarını mümkün kılmaktadır. 

HİYERARŞİ KİMLİĞİ

Veritabanı uygulamalarının, ağaç yapılarını, şu anda mevcut olandan daha etkili bir şekilde modellemelerini mümkün kılmaktadır. Yeni sistem tipi olan HierarchyId, bir hiyerarşi ağacındaki düğümleri temsil eden değerleri saklayabilmektedir. Bu yeni  tür, bir CLR Kullanıcı Tarafından Tanımlanmış Tür (UDT) olarak uygulamaya geçirilecek ve esnek bir programlama modeliyle, hiyerarşi düğümleri oluşturmak ve bunlar üzerinde işlem yapmak için birçok etkili ve yararlı yerleşik yöntem sunacaktır. 

FILESTREAM Verileri

İkili verilerin, veritabanının tümleşik bir parçası olarak korunmasına ve işlemsel tutarlılığının sürdürülmesine devam edilmesinin yanı sıra, doğrudan bir NTFS dosya sisteminde saklanmasına izin vermektedir. Geleneksel olarak veritabanı tarafından yönetilen çok büyük ölçüdeki ikili verilerin, veritabanının dışında, daha maliyet ekin depolama alanlarında herhangi bir fedakarlıkta bulunulmaksızın saklanabilmesini mümkün kılar. 

Entegre EdilmiĢ Tam Metin Arama

Entegre Edilmiş Tam Metin Arama; kullanıcıların, büyük metin sütunları üzerinde yüksek hızlı metin aramaları için Metin Dizinleri kullanmalarını mümkün kılmanın yanı sıra, Metin Arama ve ilgili veriler arasındaki geçişi de sorunsuz kılar. 

Seyrek Sütunlar

BOŞ veri, herhangi bir fiziksel alan kullanmamakta ve bilgi içermeyen verilerin, veritabanında yönetilmesi için son derece etkili bir yol sunmaktadır. Örneğin, Seyrek Sütunlar, tipik olarak çok sayıda boş değere sahip olan nesne modellerinin, büyük alan maliyetleri yaşanmadan SQL Server 2008’de saklanabilmesini sağlamaktadır. 

Büyük Kullanıcı Tarafından Tanımlanmış Türler  

SQL Server 2008, Kullanıcı Tarafından Tanımlanmış Türlere (UDT’ler) ilişkin 8KB sınırını ortadan kaldırarak, kullanıcıların, UDT’lerinin boyutunu büyük ölçüde genişletmelerini mümkün kılmaktadır. 

Uzamsal Veri Türleri

Uzamsal veri desteğini kullanarak, uygulamalarınıza uzamsal yetkinlikler ekleyin. 

Coğrafya veri türüyle, Yuvarlak Dünya çözümlerini uygulamaya geçirin. Dünyanın yüzeyindeki alanları tanımlamak için enlem ve boylam koordinatları kullanın. 

Geometri veri türüyle, Düz Dünya çözümlerini uygulamaya geçirin. Yansıtılmış düzlemsel yüzeyler ve iç mekanlar gibi doğal olarak düzlemsel veriler ile ilişkili poligonlar, noktalar ve çizgileri depolayın.

Akıllı bir veri platformu. 

 

SQL Server 2008, kullanıcılarınızın istediği alanlarda kurumsal zeka sunarak, kapsamlı bir platform sunmaktadır. 

 

Her Türlü Veriyi Entegre Edin

 

Bölümlenmiş Tablo Paralelliği

Bölümlemeler, organizasyonların, sürekli büyümeye devam eden büyük tabloları, şeffaf bir şekilde yönetilebilir veri bloklarına ayırarak daha etkili bir şekilde yönetmelerini mümkün kılmaktadır. SQL Server 2008, büyük bölümlenmiş tabloların performansını iyileştirerek, SQL Server 2005’teki bölümleme geliştirmelerine dayanmaktadır. 

 

Yıldız Sorguya Katılma Optimizasyonları

SQL Server 2008, ortak veri ambarı senaryoları için iyileştirilmiş sorgu performansı sunmaktadır. Yıldız Sorguya Katılma optimizasyonları, veri ambarı katılma kalıplarını teşhis ederek, sorgu yanıt süresini azaltmaktadır. 

Gruplama Kümeleri

Gruplama Kümeleri, kullanıcıların, aynı sorgu içerisinde çoklu gruplamalar yapmalarına izin veren GROUP BY (GRUPLA) komutunun bir uzantısıdır. Gruplama Kümeleri, farklı şekilde gruplanmış olan satırların UNION ALL (HEPSİNİN BİRLEŞİMİ)’ne eşdeğer olan tek bir sonuç kümesi üreterek, küme sorgulama ve raporlamasını daha kolay ve daha hızlı bir hale getirmektedir.

Veri Yakalamayı Değiştir

Veri Yakalamayı Değiştir özelliğiyle, değişiklikler, yakalanır ve değişiklik tablolarına yerleştirilir. Bu, değişikliklerin bütün içeriğini yakalamakta, tablolar arası bir tutarlılık sağlamakta ve şema değişiklikleri boyunca bile çalışmaktadır. Bu, organizasyonların, veri ambarına, en güncel bilgileri entegre edebilmesini mümkün kılmaktadır. 

 

SQL TÜMLEŞTİR (MERGE SQL)

Komutu MERGE SQL Komutunun sunulması sayesinde, geliştiriciler, bir satırın var olup olmadığının kontrol edilmesi ve sonra da bir ekleme ya da güncelleme yapılması gibi sık karşılaşılan veri depolama senaryolarını daha etkili şekilde ele alabilirler.

SQL Server Integration Services  (SSIS) (Sunucu Entegrasyon  Hizmetleri)

Ardışık Düzen  İyileştirmeleri Veri Entegrasyon paketleri, artık, mevcut kaynaklardan yararlanarak ve kurumsal ölçekteki en büyük iş yüklerini yöneterek, daha etkili bir şekilde ölçeklenebilirler. Yeni tasarım, çalışma zamanının çoklu işlemcilere ölçeklendirilebilirliğini iyileştirmektedir. 

SQL Server Integration Services  (SSIS) (Sunucu Entegrasyon Hizmetleri)

Sürekli Aramaları Aramalar gerçekleştirme ihtiyacı, en yaygın ETL operasyonlarından biridir. Bu, bilgi kayıtlarının, işletme anahtarlarını, ilgili vekillerinin işletme anahtarlarını dönüştürmek için aramalar kullanmaya ihtiyaç duydukları veri depolama ile özellikle ilgilidir. SSIS, aramaların, en büyük tabloları destekleme performansını arttırmaktadır. 

SSIS Yüksek Performans Bağlayıcıları

SSIS, SAP Netweaver BI, Oracle ve Teradata için, verinin, kurumsal bir veri ambarına yüksek performanslı bir şekilde yüklenmesi için özel olarak tasarlanmış yeni bağlayıcılara sahiptir. 

Veri Ayrımlaması

SSIS’deki yeni veri ayrımlaması aracı, kullanıcıların, kaynak verileri, veri türü, uzunluğu, veri değerlerinin çubuk grafikleri ve ilişkilerin gücü ve tamlığı gibi çeşitli özelliklere ilişkin olarak analiz edebilmelerini mümkün kılmaktadır. Bu, bir veri ambarına giden verinin kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır. 

Yedekleme Sıkıştırması

Disk tabanlı yedeklemeleri çevrimiçi  olarak saklamak pahalı ve vakit  alıcıdır.  SQL Server 2008  yedekleme sıkıştırması sayesinde, yedeklemeleri çevrimiçi olarak  saklamak için daha az saklama alanı  gerekmekte ve yedeklemeler, daha az disk G/Ç’si gerekmesi nedeniyle önemli ölçüde daha hızlı  çalışmaktadır. 

İLGİLİ BİLGİLERİ SUNUN

Analiz Ölçeği ve Performansı

SQL Server 2008, geliştirilmiş analiz özellikleri ve daha karmaşık hesaplamalar ve kümelemeler sayesinde daha geniş bir analiz sunmaktadır. Yeni küp tasarımı, kullanıcıların, analiz altyapısının geliştirilmesini kolaylaştırmalarına yardımcı olmakta ve optimize edilmiş performansa yönelik çözümler oluşturmalarını mümkün kılmaktadır. Hesaplama Engelinin Engellenmesi Hesaplamalar, işlem performansından önemli iyileştirmeler sunarak, kullanıcıların, hiyerarşilerinin derinliğini ve hesaplamalarının karmaşıklığımı arttırmalarını mümkün kılmaktadır. Geri Yazma SQL Server 2008 Analysis Services’deki yeni MOLAP etkin geri yazma özellikleri, ROLAP bölümlerini sorgulama ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Bu, geleneksel OLAP performansından ödün vermeden, kullanıcılara, analiz uygulamaları içerisinden, gelişmiş geri yazma senaryoları sunmaktadır. Bu veri sayfası sadece bilgi amaçlıdır. MİICROSOFT, İŞBU ÖZETTE, AÇIK YA DA ZIMNİ HİÇBİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. Burada betimlenen örnek şirketler, organizasyonlar, ürünler, etki alanı adları, e-posta adresleri, logolar ve olaylar hayal ürünüdür. Gerçek herhangi bir şirket, etki alanı, adres, kişi, yer ya da olay ile herhangi bir bağlantı kurulmamıştır ve böyle bir anlam çıkarılmamalıdır. 

EYLEME DÖKÜLEBİLİR KAVRAYIŞLAR EDİNİN

Kurumsal Raporlama Motoru

Raporlar, şirket boyunca, basitleştirilmiş uygulama ve yapılandırma ve bir raporlama iş yükünün çoklu sunucular boyunca ölçeklendirilmesi de dahil almak üzere arttırılmış ölçeklendirilebilirlik aracılığıyla, hem içeriye hem de dışarıya yönelik olarak kolayca sunulabilir. Bu, kullanıcıların, her boyut ve karmaşıklıktaki raporları kolayca oluşturabilmelerini ve paylaşabilmelerini mümkün kılmaktadır. 

internet Rapor Dağıtımı

Müşteriler ve tedarikçiler, raporların internet üzerinden dağıtılması sayesinde kolayca erişilebilirler. 

Raporlama Altyapısını Yönetin

Bütün yapılandırma ayarları için merkezileştirilmiş bir depolama ve API aracılığıyla daha kolay yapılandırma, bellek yönetimi ve altyapı konsolidasyonu sayesinde, sunucu davranışlarını denetleme becerisinin ve desteklenebilirliğin arttırılması.

Paylaşımları için Microsoft Türkiye Ofisine Teşekkür Ederiz.

SQL SERVER 2008 – Management Studio ile Calışmak

SQL Server 2008 veritabanlarının grafiksel arayüzden yönetimi  ve SQL Server 2008 ile Transact-SQL kodları geliştirmek için kullanılan yönetim aracıdır. SQL Server 2000 sürümündeki Enterprise Manager ve SQL Query Analyzer araçlarının birleştirilmiş halidir. Çalıştırmak için Microsoft SQL Server 2008 program grubu altında SQL Server Management Studio kısayoluna tıklamanız yeterlidir.

clip_image001

Karşımıza SQL Server 2008 Management Studio başlatma sihirbazı çalışmaya başlar.

clip_image002

Ve ilk olarak karşımıza Connect To Server ekranı gelir. Burada Server Type kısmından bağlanmak istediğiniz SQL Servis tipini seçebilirsiniz. Biz SQL Server veritabanı sistemine bağlanacağımız için, Database Engine bileşenini seçiyoruz. Server Name kısmına bağlanacağınız SQL Server Instance adı yazılır. SQL Server kurulumunda SQL Server kurulumunu yaparken Default Instance seçeneğini seçtiyseniz, SQL Server kurulu bilgisayarın adı otomatik gelecektir veya kendiniz de yazabilirsiniz, ya da Browse seçeneği ile gelen pencereden de server adını seçebilirsiniz.

Authentication kutusundan da SQL Server bağlantısını yaparken kullanacağınız kimlik doğrulama yöntemi seçilir. Burada sahip olduğunuz SQL hesabına göre ilgili kimlik doğrulama yöntemini seçmeniz gerekir.

clip_image003

Connect butonuna tıklayarak SQL Server Management Studio’yu açarak bilgilerinizi girdiğiniz SQL Server sistemine bağlanıyoruz. Ve karşimıza SQL Server Management Studio ekranı geliyor.

clip_image004

Şimdi de SQL Server 2008 ile veritabanı uygulamaları geliştirmeye başlayalım.

DATABASE OLUŞTURMAK

Grafiksel:

SQL Management Studio içerisinde Databases kabı üzerinde sağ tuş àNew Database ile oluşturulur.

clip_image005

Gelen ekranda Database Name kutusuna veritabanı adı (biz MAYA olarak veriyoruz.) girilir.

clip_image006

Owner kutusundan veritabanı sahibi olacak kullanici hesabi gosterilebilir. Default olarak veritabani sahibi o anda veritabanini olusturan kisidir. Alt kısımda MAYA veritabanına ait veritabanı dosyası ve log dosyası otomatik olarak oluşur. Bu dosyalar için Initial Size kolonunda başlangıç boyutu ayarlanabilir. Autogrowth ile bu dosyaların büyüme oranları ve maksimum dosya boyutu ayarlanabilir.

clip_image007

Autogrowth yanındaki üç nokta butonuna tıklanınca yukarıdaki şekilde görülen ekran karşımıza gelir. Burada Enable Autogrowth ile veritabanı dosyasının Initial Size boyutu dolduğunda otomatik olarak dosyanın kendi kendini büyütmesi aktifleştirilir. File Growth kısmından bu büyümenin yüzde olarak mı (In Percent) yoksa MB olarak mı (In Megabytes) olacağı belirlenir. Biz dosya dolduğunda 1’er MB büyümesi için MB seçeneğini seçip, 1 MB olarak bırakıyoruz. Maximum File Size ile de veritabanı dosyası için maksimum boyut belirlenir. Herhangi bir maksimum dosya boyutu limit uygulamayacaksanız, şekilde de olduğu gibi Unrestricted File Growth seçilir. Bilgisayarınızdaki disk kapasitesinde sorun olabilecek bir durum varsa, Restricted File Growth ile maksimum bir dosya boyutu belirlenebilir.

Otomatik büyüme ayarlarını Log dosyası için de ayrıca benzer şekilde yapabilirsiniz.

clip_image008

Path sütununda veritabanı ya da log dosyasının depolanacağı konum belirlenir. Varsayılan olarak %systemdrive%\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data konumuna kaydedilir. İsterseniz, bu aşamada farklı bir konuma alabilirsiniz. Veritabanı oluştuktan sonra normal şartlarda veritabanı dosyalarının konumunu veritabanı özelliklerine girerek değiştiremezsiniz. Ancak Detach-Attach yöntemi kullanılarak bu işlem yapılabilir.Aynı şekilde log dosyasının da konumunu değiştirebilirsiniz.

Yine alt kısımda bulunan ADD butonunu kullanarak ikinci, üçüncü vb. veritabanı dosyası (NDF) ya da ikinci ya da üçüncü vb. Log dosyası oluşturulabilir. Birden fazla veritabanı ve log dosyası oluşturmanın amacı özellikle büyük veritabanları için performans artımını sağlamaktır.

clip_image009

Ayrıca Options bölümünden veritabanına ait özellikler ayarlanabilir.

clip_image010

Filegroup bölümünden dosya grupları oluşturulup, veritabanı dosyalarına (MDF ve NDF) atanabilir.

clip_image011

OK ile veritabanı oluşturma işlemi tamamlanır.

clip_image012

Oluşan veritabanını silmek için, veritabanı üzerinde sağ tuşa basılıp Delete seçeneğine tıklanır.

clip_image013

Oluşan veritabanının adını Management Studio içerisinden artık değiştirebiliyoruz. (Bu SQL 2000 de mümkün değildi.) Bunun için veritabanı üzerinde sağ tuş Rename ile gerçekleştirilebilir.

Transact-SQL İle Veritabanı Oluşturmak:

create database maya

— MAYA isimli bir veritabanını default ayarlarla oluşturur.

— Detaylı bilgilerle veritabanı oluşturmak

create database maya

ON primary — database dosyalari Primary grup icerisinde olusturuluyor.

(Name=Maya_Data, — veritabani dosyasinin mantiksal ismi

FileName=‘D:\Program Files\Microsoft SQL Server\Mssql\Data\Maya_Data.mdf’,

Size=5MB, — baslangic boyutu 5 MB olacak.

Filegrowth=2MB, –dosya buyume oranı 2MB seklinde olacak.

Maxsize=150MB) -–Maksimum veritabani boyutu 150 MB olacak.

Log ON –Log dosyasi olusturulmaya baslanacak.

(Name=maya_log, — log dosyasinin mantiksal ismi

FileName=‘D:\Program Files\Microsoft SQL Server\Mssql\Data\Maya_Log.ldf’,

Size=3MB, — baslangic boyutu 3 MB olacak.

Filegrowth=10%, –dosya buyume oranı %10 olacak.

MaxSize=Unlimited) -–Maksimum veritabani boyut siniri yok.

DATABASE OLUŞTUĞUNUN KONTROLÜ

exec sp_helpdb maya

–maya veritabanýna ait dosya bilgilerini görüntüler. exec ifadesi execute’in kısaltılması. sp ise store procedure (saklı yordam)kısaltılması. Saklı yordamlar olarak ifade edilir. Tek komutla toplu işlemler

yapılabilir bu sayede. helpdb ise kendinden sonra belirtilen veritabanı hakkında bilgi görüntüler

use master

select * from sysdatabases

ya da

select * from master..sysdatabases

(Master altındaki sysdatabases tablosundan veritabanı bilgilerini görüntülemeyi sağlar.SQL üzerinde açılan veritabanları default olarak master veritabanı içerisindeki sysdatabases tablosuna kayıt edilir.)

select * from INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA

(INFORMATON kelimesinin i harfleri büyük I seklinde olmalı. SQL şema tablolarından veritabanının oluştuğunun kontrolünü yapmayı sağlar.)

VERİTABANINA NDF UZANTILI DOSYA İLAVE ETMEK

— VERİTABANINA NDF UZANTILI DOSYA İLAVE ETMEK

alter database maya

add file (Name=Maya2_Data,

FileName=‘D:\Program Files\Microsoft SQL Server\Mssql\Data\Maya2_Log.ndf’,

Size=5MB,

Filegrowth=2MB,

Maxsize=150MB)

DATABASE SİLMEK

drop database maya  –MAYA isimli veritabanini siler.

MDF VE NDF DOSYALARI İLE DATABASE OLUŞTURMAK

–MDF, NDF ve LDF DOSYALARINA SAHİP BİR VERİTABANI OLUŞTURMA

create database maya

ON primary — database dosyaları oluşturulmaya başlanıyor

(Name=Maya_Data, –mdf dosyasinin mantiksal adini koyuyoruz.

FileName=‘D:\Program Files\Microsoft SQL Server\Mssql\Data\Maya_Data.mdf’,

Size=5MB,

Filegrowth=2MB,

Maxsize=150MB),

(Name=Maya2_Data, –ndf dosyasinin mantiksal adini koyuyoruz.

FileName=‘D:\Program Files\Microsoft SQL Server\Mssql\Data\Maya2_Data.Ndf’,

Size=5MB,

Filegrowth=2MB,

Maxsize=150MB),

(Name=Maya3_Data,

FileName=‘D:\Program Files\Microsoft SQL Server\Mssql\Data\Maya3_Data.Ndf’,

Size=5MB,

Filegrowth=2MB,

Maxsize=150MB)

Log ON –Log dosyasını oluşturulmaya başladığını gösterir.

(Name=maya_log, –ldf dosyasinin mantiksal adini koyuyoruz.

FileName=‘D:\Program Files\Microsoft SQL Server\Mssql\Data\Maya_Log.ldf’,

Size=3MB,

Filegrowth=10%,

MaxSize=Unlimited),

(Name=maya2_log,

FileName=‘D:\Program Files\Microsoft SQL Server\Mssql\Data\Maya2_Log.ldf’,

Size=3MB,

Filegrowth=10%,

MaxSize=Unlimited)

HERHANGİ BİR BİLGİ GİRİŞİ YAPILMAMIŞ MEVCUT VERİTABANINDA BULUNAN NDF DOSYASININ SİLİNMESİ

alter database maya

remove file ‘maya2_data’

–maya veritabanına ait maya2_data isimli NDF dosyasını siliyor.

MEVCUT VERİTABANINA NDF DOSYASI İLAVE ETMEK

alter database maya

add file (Name=Maya2_Data,

FileName=‘D:\Program Files\Microsoft SQL Server\Mssql\Data\Maya2_Log.ndf’,

Size=5MB,

Filegrowth=2MB,

Maxsize=150MB)

–maya isimli veritabanına Maya2_Data isimli NDF dosyası ilavesi yapılıyor.

Dosyanın ilave edildiğini kontrol edelim.

exec sp_helpdb maya

–maya veritabanina ait dosya bilgilerini görüntüler

VERİTABANI DOSYASININ ÖZELLİĞİNİ DEĞİŞTİRMEK

ALTER DATABASE MAYA

MODIFY FILE (NAME=‘MAYA2_DATA’, MAXSIZE=500MB)

MAYA isimli veritabanına ait MAYA2_DATA dosyasının maksimum dosya boyutunu 500 MB olarak ayarlar.

VERİTABANI ADINI DEĞİŞTİRMEK

exec sp_renamedb ‘maya’,‘maya2005’

–maya isimli veritabanı adını maya2005 olarak değiştirir.

VERİTABANINI TEK KULLANICILI MODA ALMAK

exec sp_dboption maya2005,‘single USER’, TRUE

VERİTABANINI ÇOK KULLANICILI MODA ALMAK

exec sp_dboption maya2005,‘single USER’, FALSE

VERİTABANINDA KULLANILMAYAN ALANLARIN BOŞALTILARAK DOSYA BOYUTUNUN DÜŞÜRÜLMESİ

Dbcc shrinkdatabase (maya2005,10)

maya2005 veritabanını %10 küçültür.

VERİTABANI VARLIK KONTROLÜ

Maya2005 isimli veritabanı varmı kontrol edip, varsa silip, yeniden oluştur

if exists (select name from master..sysdatabases where name=‘maya2005’)

Begin

drop database maya2005

print ‘Veritabani Silindi’

End

Go

Create database maya2005

GO

exec sp_helpdb maya2005

Bu kod ile birlikte makalemin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım faydalı bir SQL Serisi olmuştur. Yakın zamanda yenileri ile tekrar karşınızda olacağız .

Mesut ALADAĞ

SQL SERVER 2008 – Nedir – Kurulum Gereksinimleri – Destekleri – IIS 7 Yukleme

SQL SERVER NEDİR?

SQL Server Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 2003 Server, Windows XP Professional, Windows 2000 Server, Windows 2000 Professional, Windows NT 4.0 sistemleri üzerinde çalıştırılabilen istemci/sunucu (client/server) tabanlı bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir.  Microsoft Backoffice ve .NET Enterprise Server ailesi içerisinde bir üründür.

Microsoft SQL Server bir istemci/sunucu (client/server) tabanlı veritabanı sistemidir dedik. Bu yapıda SQL Server denklemin server(sunucu) tarafını oluşturmaktadır.

İstemci/sunucu (client/server) iki ayrı bölüm olarak çalışan bir uygulamaya benzetilebilir: Birinci bölüm server üzerinde çalışır, diğer bölüm de client üzerinde çalışır. Uygulamanın server üzerinde çalışan bölümünde güvenlik, depolama, yedekleme, hata toleransı (fault-tolerance), performans gibi faaliyetler gerçekleştirilir. Client tarafında ise kullanıcı arayüzü ile sunum, görüntüleme ya da raporlama sağlanır. Örneğin rapor alma, sorgu sonuçlarını  görme gibi.

İstemci/sunucu (client/server) sistemini kullanmayan eski veritabanı yapılarında yapılan işlemler server ile client arasında anlattığımız biçimde paylaşılmıyordu. Örneğin, server üzerinde 15 MB verinizin depolandığı bir veritabanınız olsun. Bir client veritabanına bir bağlantı yapıp, bir sorgulama çalıştırdığında, tüm 15 MB boyutundaki veri istekte bulunan client’a gönderiliyor ve client sistemine indiriliyordu. Ve işlemler client üzerinde gerçekleşiyordu. Aşağıdaki şekil bu yapıyı örneklemektedir.

clip_image001

Buna karşın, İstemci/sunucu (client/server) sisteminde, öncelikle server gelen sorguda istenen bilgileri veritabanında sorgular ve daha sonra client tarafına sadece istenen kritere uyan bilgileri gönderir. Aşağıdaki şekilde de İstemci/sunucu (client/server) sisteminin çalışma yapısı görülmektedir. Bu sistem sadece bilgisayar ağının bant genişliğinin trafiğini azaltmakla kalmayıp, eğer güçlü bir server bilgisayarınız varsa, önceki modelden çok daha hızlı bir performansı da sağlamış olur.

clip_image002

SQL SERVER 2008 KURULUMU & KONFİGÜRASYONU

 • SQL Server 2008 Kurulumu
 • Dil Ayarları
 • SQL Server 2008’e Yükseltme (Upgrade)
 • SQL Server Protokol Ayarları
 • Kurulumda Çıkabilecek Sorunların Giderilmesi

clip_image003

Microsoft’un hemen hemen çoğu ürününde olduğu gibi SQL Server’da da kurulum aşamaları son derece anlaşılır ve kolay arayüzde tasarlanmıştır.  Fakat kurulum esnasında farklı ortamlar için farklı kurulum seçeneklerini içerdiğinden dolayı, hangi kurulum tipini kullanacağınızı çok iyi belirlemeniz gerekir. Bu makale serimizde başlangıçta size sıfırdan yeni bir SQL Server 2008 kurulumunun nasıl yapacağını anlatacağız. Bölüm sonunda da SQL Server 6.0, SQL Server 6.5, SQL Server 7.0, SQL Server 2000, SQL Server 2005 sürümlerinden yükseltmenin nasıl yapılacağını göreceksiniz. Kurulum sürecinden hemen sonra SQL Server bilgisayarı ve istemci (client) bilgisayarları için gerekli servis ayarlamalarını yapacağız.

SQL SERVER 2008 KURULUMU

Çoğu Microsoft ürününde olduğu gibi SQL Server’da da kurulum aşamaları alışılmış etkileyici, kullanımı kolay görsel ekranlardan oluşmaktadır. Öncelikle kuruluma başlamadan bazı ön gereksinimleri sağlamanız ve bazı işlemleri kararlaştırmanız gerekecektir. Başlangıçta kurulum öncesi planlamada hata yaparsanız sonradan bazı özellikleri değiştiremeyebilirsiniz.

KURULUM ÖNCESİ ÖNGEREKSİNİMLER

SQL Server kurulumu esnasında yapılan ayarlardan bazıları kurulum sonrası değiştirilebilmesine rağmen, bazı seçenekler kurulum sonrasında değiştirilememektedir. Dolayısıyla kurulumu başlamadan aşağıdaki gereksinimleri karşılamanız ve bu soruların cevaplarını önceden kararlaştırmanız gerekmektedir:

Ø Donanımsal gereksinimler karşılanıyormu?

Ø Yazılımsal gereksinimler karşılanıyormu?

Ø Lisanslama modunu belirlediniz mi?

Ø Karakter setinin ne olacağını belirledinizmi?

Ø Sıralama Düzenin ne olacağını belirledinizmi?

Ø Unicode destek tipinin ne olacağını belirledinizmi?

Ø Protokol ayarlarının ne olacağını belirledinizmi?

Ø SQL Servisleri için hangi kullanıcı hesabı kullanılacak?

Ø SQL Server adı ne olacak?

Ø SQL kurulumu hangi konuma yapılacak?

Ø Hangi SQL komponentleri kurulacak?

SQL SERVER 2008 SÜRÜMLERİ

SQL 2008 yedi ayrı sürümde gelmektedir. İhtiyacınız olan doğru SQL Server seçimi hem maliyetleriniz hem de ihtiyaçların karşılanması noktasında son derece önemlidir.

SQL Server 2008 Enterprise Edition (32-bit, 64-bit ve IA64): Büyük kurumsal veri yapıları ya da veri ambarları için tasarlanmış SQL Server sürümüdür. Bu yapilarda büyük boyutlarda verilerin depolanması, analizi, cluster(kümeleme) yapılarında depolanması bu sürümün seçilmesindeki büyük etkenlerdir.

SQL Server 2008 Standart Edition (32-bit ve 64-bit): Küçük ve orta ölçekli kurum ve kuruluşlarda kullanılan SQL Server sürümüdür. Small Business Server işletim sistemleri üzerinde gelen SQL Server Standart sürümünün maksimum 75 ya da daha altında kullanıcı desteği vardır.

SQL Server 2008 Workgroup Edition (32-bit ve 64-bit): Küçük boyutta şirketler için geliştirilmiş SQL Server sürümüdür. Özellikle veritabanı boyutunda ve veritabanına bağlanacak kullanıcı sayısında bir sınır olmasın, ve SQL lisanslama maliyeti de düşük olsun şeklinde düşünen; departman ya da şirket bölümü bazındaki yapılar için uygundur.

SQL Server 2008 Developer Edition (32-bit ve 64-bit): SQL Server 2008 Enterprise sürümünün sağladığı bütün özelliklerine sahiptir. Fakat uygulamaların geliştirme ve test edilme aşamasında kullanılmak üzere lisanslanmıştır. Test ortamında bu sürüm üzerinde geliştirilen uygulamalar üretim ortamına aktarılacağında SQL Enterprise ya da SQL Standart sürümleri ile lisanslanırlar. Uygulamada SQL Enterprise özellikleri kullanılmışsa ve bu özellikler SQL Standart tarafından desteklenmiyorsa, SQL Enterprise sürümü ile lisanslamanız gerekir.

SQL Server 2008 Web Edition (32-bit ve 64-bit): Web hosting hizmeti veren şirketler için geliştirilmiş düşük maliyetli SQL Server sürümüdür. Küçük çapdaki yapılardan büyük yapılara kadar desteği söz konusudur.

SQL Server 2008 Express Edition, SQL Server 2008 Express Edition with Tools, SQL Server 2008 Express Edition with Advanced Services  (32-bit ve 64-bit): SQL Server 2008 Express sürümü ücretsiz, kullanımı kolay, yönetimi basit ve özellikle küçük çaplı veritabanı ihtiyaçları için tercih edilebilir. Özellikle küçük çaplı uygulamalarda ve SQL Server lisans maliyetine girilmek istenmeyen yapılar için tercih edilebilir. Özellikle Microsoft Access üzerinde verilerini tutanlar için, yükseltme yapabilecekleri başlangıç SQL sürümü olacaktır. Eski SQL Server 2000’deki MSDE (Microsoft SQL Desktop  Engine) ürününün yerini almıştır.

SQL Server 2008 Compact Edition (32-bit ve 64-bit): SQL Server 2008 Compact Edition sürümü ücretsiz, embedded sistemler üzerinde veritabanı depolaması için tasarlanmış, mobil cihazlar üzerinde çalışan mobil işletim sistemleri üzerine kurulan SQL 2008 sürümüdür. Özellikle PDA, Pocket PC gibi cihazlar üzerinde çalışan Windows Mobile mobil işletim sistemleri üzerine kurulur.

SQL SERVER 2008
DONANIMSAL ve YAZILIMSAL GEREKSİNİMLER

SQL Server 2008’in ihtiyaç duyduğu donanımsal gereksinimler kurulduğu işletim sistemine ve kurulduğu yazılımsal ve donanımsal platforma göre değişiklik gösterebilir. Aşağidaki tablolarda SQL Server 2008’in farklı sürümleri için hem 32-bit hem de 64-bitlik mimarilerde desteklenen minimum-maksimum donanım destekleri ve işletim sistemi desteği konusunda bilgileri görmektesiniz:

Bileşen

Gereksinim

.NET Framework2

Gereksinimi

SQL Server 2008 Kurulumu esnasında aşağıdaki bileşenler otomatik olarak yüklenecektir. Eğer bu bileşenlerden bilgisayarınızda kurulu olanlar varsa, bunları tekrar kurmadan geçecektir.

· .NET Framework 3.5 SP11

· SQL Server Native Client

· SQL Server Setup Support Dosyaları

Yazılımsal2

Gereksinimler

SQL Server 2008 kurulum için Microsoft Windows Installer 4.5 ve üzeri bileşenin bilgisayarınızda kurulu olması gerekir.

SQL Server 2008 Kurulumunda System Configuration Checker (SCC) uygulaması bilgisayarınızı tarayarak, SQL Server 2008 kurulumu için gerekli gereksinimlerin  bilgisayarınız tarafından karşılanıp, karşılanmayacağı kontrol edilir. SQL Server kurulumunu başlamadan önce bilgisayarınız üzerinde o anki sağlanan özelliklerle, SQL Server 2008 kurulumu için gerekli olan gereksinimler karşılaştırılarak eksik ya da önerilen bir gereksinim varsa, bunlar size raporlanacaktır.

Microsoft Internet Explorer 6 SP1 veya üzeri. Internet Explorer 6 SP1 veya üzeri gereksinimin nedeni Microsoft Management Console (MMC), SQL Server Management Studio, Business Intelligence Development Studio, Reporting Services’lerin Report Designer bileşeni ve HTML Help bileşenleridir.

Ağ Bileşenleri

SQL Server 2008 için ağ bileşenleri SQL Server 2008’in hem 64-bit hem de 32-bit versiyonları için ortaktır. Zaten gerek Windows Server 2008 ve Windows Vista, gerekse de Windows Server 2003 ve Windows XP sistemlerinden işletim sistemi kurulumundan sonra yerleşik olarak gelen ağ bileşenleri gerekli ihtiyacı karşılayacaktır. SQL Server 2008 tarafından desteklenen ağ protokolleri :

· Shared memory

· Named Pipes

· TCP/IP

· VIA

Not:   Shared memory ve VIA failover cluster kurulan ortamlarda desteklenmemektedir.

Sanallaştırma

Ülkemizde özellikle son yıllarda yoğun bir biçimde kullanılmaya başlayan Sanal Ortamlar üzerinden hizmetlerin kurulumu ve konfigürasyonu SQL Server 2008 tarafından da destekleniyor. SQL Server 2008’i sanal ortamlara kurmaya başlamadan önce ÇözümPark Portalımızda da Serhat Akıncı Hocamızın Windows Server 2008 Standard, Enterprise ve Data Center sürümlerinde Hyper-V ile Sanallaştırma konusundaki makalelerini ve webcastlerini incelemenizi ve sanallaştırma konusundaki eksiklerinizi giderdikten sonra da oluşturduğunuz sanal sistemler üzerine SQL Server 2008 kurmanızı öneririm. SQL Server 2008 ile deskteklenen sanal ortamlara kurulumları ilerleyen aşamalarda ayrı bir başlıkta inceleyeceğiz.

Disk Gereksinimi

Disk gereksinimi SQL Server 2008 ile kuracağınız bileşenlere ve SQL Server üzerinde barındıracağınız veritabanının boyutuna göre farklılık arzeder. SQL Server kurulumu esnasında seçilen bileşenlere göre disk alanı gereksinimini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Özellik

Disk Alanı Gereksinimi

Database Engine ve standart veritabanı dosyaları, replikasyon, ve Full-Text Search bileşeni

280 MB

Analysis Services bileşeni ve standart veritabanı dosyaları

90 MB

Reporting Services ve Report Manager bileşeni

120 MB

Integration Service bileşeni

120 MB

Client Bileşenleri

850 MB

SQL Server Books Online ve SQL Server Compact Books Online Yardım Dosyaları

240 MB

Sürücü

CD ya da DVD sürücüsü (Eğer CD ya da DVD’den kurulum yapacaksanız gereklidir.)

Ekran

VGA ya da daha üstünde çözünürlüğü olan, en az 1,024×768 pixel çözünürlük desteği olan grafik araçları.

Diğer

Mouse, Klavye

1Aşağıdaki .NET Framework versiyonlarına gereksinim duyulur:

 • Windows Server 2003 (64-bit) IA64 üzerinde SQL Server 2008 için — .NET Framework 2.0 SP2 kurulu olması gerekir.
 • SQL Server Express sürümü için — .NET Framework 2.0 SP2 kurulmalıdır.
 • SQL Server 2008’in tüm diğer sürümleri için — .NET Framework 3.5 SP1 kurulmalıdır.

Not : .NET Framework 2.0 SP2 için ayrı bir download linki yoktur. .NET Framework 3.5 SP1 kurulumundan sonra . NET Framework 2.0 SP2 de kurulmuş olur.

SQL Server 2008 Sürümleri

 • SQL Server 2008 Enterprise (64-bit) IA64

 • SQL Server 2008 Enterprise (64-bit) x64

 • SQL Server 2008 Standard (64-bit) x64

 • SQL Server 2008 Enterprise (32-bit)

 • SQL Server 2008 Standard (32-bit)

 • SQL Server 2008 Developer (64-bit) IA64

 • SQL Server 2008 Developer (64-bit) x64

 • SQL Server 2008 Workgroup (64-bit) x64

 • SQL Server 2008 Web (64-bit) x64

 • SQL Server 2008 Express (64-bit) x64

 • SQL Server 2008 Express with Tools (64-bit) x64

 • SQL Server 2008 Express Advanced (64-bit) x64

 • SQL Server 2008 Developer (32-bit)

 • SQL Server 2008 Workgroup (32-bit)

 • SQL Server 2008 Web (32-bit)

 • SQL Server 2008 Express, Express with Tools, and Express with Advanced Services (32-bit)

Not : Bunların dışında bir de SQL Server Enterprise Evaluation sürümü 180-günlük eğitim ve test amaçlı olarak kurmanız amacıyla çıkarılmıştır.

SQL Server 2008 Sürümlerine Göre
DONANIMSAL ve YAZILIMSAL GEREKSİNİMLER

SQL Server 2008 Enterprise (64-bit) IA64

Aşağıdaki tabloda SQL Server 2008 Enterprise (64-bit) IA64 ürünü için gerekli gereksinimleri bulabilirsiniz. SQL Server 2008 Enterprise (64-bit) IA64 ürününü  şu an için aşağıdaki dillerde mevcut değildir: İtalyanca, İspanyolca, Portekizce ve Rusça.

Bileşen

Gereksinim

İşlemci

İşlemci Tipi:

· Itanium processor veya üzeri

İşlemci Hızı:

· Önerilen: 1.0 GHz veya üzeri

İşletim Sistemi

Windows Server 2008 64-bit Itanium

Windows Server 2003 SP2 64-bit Itanium Data Center

Windows Server 2003 SP2 64-bit Itanium Enterprise

Bellek

RAM:

· Minimum: 512 MB

· Önerilen: 2.048 GB veya üzeri

· Maksimum: İşletim Sistemi desteğine bağlı.

Not : SQL Server 2008 ürünü Windows Server 2008 Server Core üzerine kurulumu desteklenmemektedir.

SQL Server 2008 Enterprise (64-bit) x64

Aşağıdaki tablo SQL Server 2008 Enterprise (64-bit) x64 için donanımsal gereksinimleri içermektedir:

Component

Requirement

İşlemci

İşlemci Tipi:

· Minimum: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon with Intel EM64T desteği , Intel Pentium IV EM64T destekli

İşlemci Hızı:

· Minimum: 1.4 GHz

· Önerilen: 2.0 GHz or faster

İşletim Sistemi

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Standard

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Data Center

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Enterprise

Windows Server 2008 64-bit x64 Standard

Windows Server 2008 64-bit x64 Standard ( Hyper-V desteksiz)

Windows Server 2008 64-bit x64 Data Center

Windows Server 2008 64-bit x64 Data Center without (( Hyper-V desteksiz)

Windows Server 2008 64-bit x64 Enterprise,

Windows Server 2008 64-bit x64 Enterprise without ( Hyper-V desteksiz)

Bellek

RAM:

· Minimum:512 MB

· Önerilen: 2.048 GB veya üzeri

· Maksimum: İşletim Sistemi desteği desteğine bağlı.

Not : SQL Server 2008 ürünü Windows Server 2008 Server Core üzerine kurulumu desteklenmemektedir.

SQL Server 2008 Standard (64-bit) x64

Aşağıdaki tablo SQL Server 2008 Enterprise (64-bit) x64 için donanımsal gereksinimleri içermektedir:

Bileşen

Gereksinim

İşlemci

İşlemci Tipi:

· Minimum: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon Intel EM64T destekli, Intel Pentium IV EM64T destekli

İşlemci Hızı:

· Minimum: 1.4 GHz

· Önerilen: 2.0 GHz veya üzeri

İşletim

Sistemi

Windows XP Professional x64

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Standard

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Data Center

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Enterprise

Windows Vista Ultimate x64

Windows Vista Enterprise x64

Windows Vista Business x64

Windows Server 2008 x64 Web

Windows Server 2008 x64 Standard, Windows Server 2008 x64 Standard (Hyper-V desteksiz)

Windows Server 2008 x64 Data Center, Windows Server 2008 x64 Data Center (Hyper-V desteksiz)

Windows Server 2008 x64 Enterprise, Windows Server 2008 x64 Enterprise (Hyper-V desteksiz)

Windows Small Business Server 2008

Windows Server 2008 for Windows Essential Server Solutions

Windows Server 2008 for Windows Essential Server Solutions (Hyper-V desteksiz)

Bellek

RAM:

· Minimum:512 MB

· Önerilen: 2.048 GB veya üzeri

· Maksimum: İşletim Sistemi desteği desteğine bağlı.

Not : SQL Server 2008 ürünü Windows Server 2008 Server Core üzerine kurulumu desteklenmemektedir.

SQL Server 2008 Enterprise (32-bit)

Aşağıdaki tablo SQL Server 2008 Enterprise (32-bit) için donanımsal gereksinimleri içermektedir:

Bileşen

Gereksinim

İşlemci

İşlemci Tipi:

· Pentium III-uyumlu işlemci veya daha üzeri

İşlemci Hızı:

· Minimum: 1.0 GHz

· Önerilen: 2.0 GHz veya üzeri

İşletim Sistemi

Windows Server 2003 SP2 Small Business Server R2 Standard

Windows Server 2003 SP2 Small Business Server R2 Premium

Windows Server 2003 SP2 Standard

Windows Server 2003 SP2 Enterprise

Windows Server 2003 SP2 Data Center

Windows Server 2003 Small Business Server SP2 Standard

Windows Server 2003 Small Business Server SP2 Premium

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Standard

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Data Center

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Enterprise

Windows Server 2008 Standard (Hyper-V destekli ve Hyper-V desteği olmayan)

Windows Server 2008 Web

Windows Server 2008 Data Center

Windows Server 2008 Data Center (Hyper-V desteği olmayan)

Windows Server 2008 Enterprise

Windows Server 2008 Enterprise (Hyper-V desteği olmayan)

Windows Server 2008 x64 Standard

Windows Server 2008 x64 Standard (Hyper-V desteği olmayan)

Windows Server 2008 x64 Data Center

Windows Server 2008 x64 Data Center (Hyper-V desteği olmayan)

Windows Server 2008 x64 Enterprise

Windows Server 2008 x64 Enterprise (Hyper-V desteği olmayan)

Bellek

RAM:

· Minimum: 512 MB

· Önerilen: 2.048 GB veya üzeri

· Maksimum: İşletim Sistemi desteği desteğine bağlı.

SQL Server 2008 Standard (32-bit)

Aşağıdaki tablo SQL Server 2008 Standart (32-bit) için donanımsal gereksinimleri içermektedir:

Bileşen

Gereksinim

İşlemci

İşlemci Tipi:

· Pentium III-uyumlu veya daha üzeri

Processor speed:

· Minimum: 1.0 GHz

· Önerilen: 2.0 GHz veya üzeri

İşletim Sistemi

Windows XP Professional SP2

Windows XP SP2 Tablet

Windows XP x64 Professional

Windows XP SP2 Media Center 2002

Windows XP SP2 Media Center 2004

Windows XP Media Center 2005

Windows XP Professional Reduced Media

Windows Server 2003 SP2 Small Business Server R2 Standard

Windows Server 2003 SP2 Small Business Server R2 Premium

Windows Server 2003 SP2 Standard

Windows Server 2003 SP2 Enterprise

Windows Server 2003 SP2 Data Center

Windows Server 2003 SP2 Small Business Server Standard

Windows Server 2003 SP2 Small Business Server Premium

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Standard

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Data Center

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Enterprise

Windows Vista Ultimate

Windows Vista Enterprise

Windows Vista Business

Windows Vista Ultimate x64

Windows Vista Enterprise x64

Windows Vista Business x64

Windows Server 2008 Web

Windows Server 2008 Standard Server

Windows Server 2008 Standard Server ( Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 Data Center

Windows Server 2008 Data Center ( Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 Enterprise

Windows Server 2008 Enterprise ( Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 x64 Standard

Windows Server 2008 x64 Standard ( Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 x64 Data Center

Windows Server 2008 x64 Data Center ( Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 x64 Enterprise

Windows Server 2008 x64 Enterprise ( Hyper-V Desteksiz)

Windows Small Business Server 2008

Windows Server 2008 for Windows Essential Server Solutions

Windows Server 2008 for Windows Essential Server Solutions ( Hyper-V Desteksiz)

Bellek

RAM:

· Minimum: 512 MB

· Önerilen: 2.048 GB veya üzeri

· Maksimum: İşletim Sistemi desteği desteğine bağlı.

SQL Server 2008 Developer (64-bit) IA64

Aşağıdaki tabloda SQL Server 2008 Developer (64-bit) IA64 ürünü için gerekli gereksinimleri bulabilirsiniz. SQL Server 2008 Enterprise (64-bit) IA64 ürününü  şu an için aşağıdaki dillerde mevcut değildir: İtalyanca, İspanyolca, Portekizce ve Rusça.

Bileşen

Gereksinim

İşlemci

İşlemci Tipi :

· Minimum: Itanium işlemci ya da üzeri

İşlemci Hızı :

· Minimum: 1.0 GHz ya da üzeri

İşletim Sistemi

Windows Server 2003 SP2 64-bit Itanium Data Center

Windows Server 2003 SP2 64-bit Itanium Enterprise

Windows Server 2008 64-bit Itanium Edition

Bellek

RAM:

· Minimum: 512 MB

· Önerilen: 2.048 GB veya üzeri

· Maksimum: İşletim Sistemi desteği desteğine bağlı.

SQL Server 2008 Developer (64-bit) x64

Aşağıdaki tabloda SQL Server 2008 Developer (64-bit) x64 ürünü için gerekli gereksinimleri bulabilirsiniz.

Bileşen

Gereksinim

İşlemci

İşlemci Tipi:

· Minimum: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon Intel EM64T destekli, Intel Pentium IV EM64T destekli

İşlemci Hızı:

· Minimum: 1.4 GHz

· Önerilen: 2.0 GHz veya üzeri

İşletim Sistemi

Windows XP x64 Professional

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Standard

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Data Center

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Enterprise

Windows Vista Ultimate x64

Windows Vista Home Premium x64

Windows Vista Home Basic x64

Windows Vista Enterprise x64

Windows Vista Business x64

Windows Server 2008 64-bit x64 Standard, Windows Server 2008 64-bit x64 Standard ( Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 64-bit x64 Data Center, Windows Server 2008 64-bit x64 Data Center ( Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 64-bit x64 Enterprise, Windows Server 2008 64-bit x64 Enterprise ( Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 x64 Web

Bellek

RAM:

· Minimum:512 MB

· Önerilen: 2.048 GB veya üzeri

· Maximum: İşletim Sistemi desteği desteğine bağlı.

SQL Server 2008 Workgroup (64-bit) x64

Aşağıdaki tabloda SQL Server 2008 Workgroup (64-bit) x64ürünü için gerekli gereksinimleri bulabilirsiniz.

Bileşen

Gereksinim

İşlemci

İşlemci Tipi:

· Minimum: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon Intel EM64T destekli, Intel Pentium IV EM64T destekli

İşlemci hızı:

· Minimum: 1.4 GHz

· Önerilen: 2.0 GHz veya üzeri

İşletim Sistemi

Windows XP x64 Professional

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Standard

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Data Center

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Enterprise

Windows Vista Ultimate x64

Windows Vista Home Premium x64

Windows Vista Home Basic x64

Windows Vista Enterprise x64

Windows Vista Business x64

Windows Server 2008 x64 Web

Windows Server 2008 64-bit x64 Standard, Windows Server 2008 64-bit x64 Standard (Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 64-bit x64 Data Center, Windows Server 2008 64-bit x64 Data Center  (Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 64-bit x64 Enterprise, Windows Server 2008 64-bit x64 Enterprise  (Hyper-V Desteksiz)

Hafıza

RAM:

· Minimum:512 MB

· Önerilen: 2.048 GB veya üzeri

· Maksimum: 4 GB

SQL Server 2008 Web (64-bit) x64

Aşağıdaki tabloda SQL Server 2008 Web (64-bit) x64 ürünü için gerekli gereksinimleri bulabilirsiniz.

Bileşen

Gereksinim

İşlemci

İşlemci Tipi:

· Minimum: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon Intel EM64T destekli, Intel Pentium IV EM64T destekli

İşlemci Hızı:

· Minimum: 1.4 GHz

· Önerilen : 2.0 GHz veya üzeri

İşletim Sistemi

Windows XP x64 Professional

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Standard

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Data Center

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Enterprise

Windows Vista Ultimate x64

Windows Vista Enterprise x64

Windows Vista Business x64

Windows Server 2008 x64 Web

Windows Server 2008 x64 Standard, Windows Server 2008 x64 Standard (Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 x64 Data Center, Windows Server 2008 x64 Data Center (Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 x64 Enterprise, Windows Server 2008 x64 Enterprise (Hyper-V Desteksiz)

Hafıza

RAM:

· Minimum:512 MB

· Önerilen: 2.048 GB veya üzeri

· Maksimum : Database Engine bileşeni için İşletim Sistemi desteği desteğine bağlı.Reporting Services bileşeni için  4 GB.

SQL Server 2008 Express with Tools(64-bit) x64

Aşağıdaki tabloda SQL Server 2008 Express (64-bit) x64 ürünü için gerekli gereksinimleri bulabilirsiniz.

Bileşen

Gereksinim

İşlemci

İşlemci Tipi:

· Minimum: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon Intel EM64T destekli, Intel Pentium IV EM64T destekli

İşlemci Hızı:

· Minimum: 1.4 GHz

· Önerilen : 2.0 GHz veya üzeri

İşletim Sistemi

Windows Server 2003 x64

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Standard

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Data Center

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Enterprise

Windows Vista Ultimate x64

Windows Vista Home Premium x64

Windows Vista Home Basic x64

Windows Vista Enterprise x64

Windows Vista Business x64

Windows Server 2008 64-bit x64 Web

Windows Server 2008 64-bit x64 Standard

Windows Server 2008 64-bit x64 Standard (Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 64-bit x64 Data Center

Windows Server 2008 64-bit x64 Data Center  (Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 64-bit x64 Enterprise

Windows Server 2008 64-bit x64 Enterprise  (Hyper-V Desteksiz)

Bellek

RAM:

· Minimum:512 MB

· Önerilen: 1 GB

· Maksimum: 1 GB Database Engine bileşeni için, 4 GB Reporting Services bileşeni için

SQL Server 2008 Express with Advanced Services (64-bit) x64

Aşağıdaki tabloda SQL Server 2008 Express with Advanced Services (64-bit) x64 ürünü için gerekli gereksinimleri bulabilirsiniz.

Bileşen

Gereksinim

İşlemci

İşlemci Tipi:

· Minimum: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon Intel EM64T destekli, Intel Pentium IV EM64T destekli

İşlemci Hızı:

· Minimum: 1.4 GHz

· Önerilen: 2.0 GHz veya üzeri

İşletim Sistemi

Windows Server 2003 x64

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Standard

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Data Center

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Enterprise

Windows Vista Ultimate x64

Windows Vista Home Premium x64

Windows Vista Home Basic x64

Windows Vista Enterprise x64

Windows Vista Business x64

Windows Server 2008 64-bit x64 Web

Windows Server 2008 64-bit x64 Standard

Windows Server 2008 64-bit x64 Standard (Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 64-bit x64 Data Center

Windows Server 2008 64-bit x64 Data Center (Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 64-bit x64 Enterprise

Windows Server 2008 64-bit x64 Enterprise (Hyper-V Desteksiz)

Bellek

RAM:

· Minimum:512 MB

· Önerilen: 1 GB

· Maksimum: 1 GB Database Engine bileşeni için, 4 GB Reporting Services bileşeni için

SQL Server Developer (32-bit)

Aşağıdaki tabloda SQL Server Developer (32-bit) ürünü için gerekli gereksinimleri bulabilirsiniz.

Bileşen

Gereksinim

İşlemci

İşlemci Tipi:

· Pentium III-uyumlu işlemci veya üzeri

İşlemci Hızı:

· Minimum: 1.0 GHz

· Önerilen: 2.0 GHz veya üzeri

İşletim Sistemi

Windows XP Home Edition SP2

Windows XP Professional SP2

Windows XP Tablet SP2

Windows XP Professional x64 SP2

Windows XP SP2 Media Center 2002

Windows XP SP2 Media Center 2004

Windows XP Media Center 2005

Windows XP Professional Reduced Media

Windows XP Home Edition Reduced Media

Windows Server 2003 SP2 Small Business Server R2 Standard

Windows Server 2003 SP2 Small Business Server R2 Premium

Windows Server 2003 SP2 Standard

Windows Server 2003 SP2 Enterprise

Windows Server 2003 SP2 Data Center

Windows Server 2003 SP2 Small Business Server Standard

Windows Server 2003 SP2 Small Business Server Premium

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Standard

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Data Center

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Enterprise

Windows Vista Ultimate

Windows Vista Home Premium

Windows Vista Home Basic

Windows Vista Starter Edition

Windows Vista Enterprise

Windows Vista Business

Windows Vista Ultimate 64-bit x64

Windows Vista Home Premium 64-bit x64

Windows Vista Home Basic 64-bit x64

Windows Vista Enterprise 64-bit x64

Windows Vista Business 64-bit x64

Windows Server 2008 Web

Windows Server 2008 Standard

Windows Server 2008 Standard (Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 Enterprise

Windows Server 2008 Enterprise  (Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 Data Center

Windows Server 2008 Data Center  (Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 64-bit x64 Standard

Windows Server 2008 64-bit x64 Standard  (Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 Data Center

Windows Server 2008 Data Center  (Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 Enterprise

Windows Server 2008 Enterprise  (Hyper-V Desteksiz)

Bellek

RAM:

· Minimum: 512 MB

· Önerilen: 2.048 GB veya üzeri

· Maksimum: İşletim Sistemi desteği desteğine bağlı.

SQL Server Workgroup (32-bit)

Aşağıdaki tabloda SQL Server 2008 Workgroup (32-bit) ürünü için gerekli gereksinimleri bulabilirsiniz.

Bileşen

Gereksinim

İşlemci

İşlemci Tipi:

· Pentium III-uyumlu veya üzeri

İşlemci Hızı:

· Minimum: 1.0 GHz

· Önerilen: 2.0 GHz veya üzeri

İşletim Sistemi

Windows XP Professional SP2

Windows XP SP2 Tablet

Windows XP Professional 64-bit x64

Windows XP SP2 Media Center 2002

Windows XP SP2 Media Center 2004

Windows XP Media Center 2005

Windows XP Professional Reduced Media

Windows Server 2003 SP2 Small Business Server R2 Standard

Windows Server 2003 SP2 Small Business Server R2 Premium

Windows Server 2003 SP2 Standard

Windows Server 2003 SP2 Enterprise

Windows Server 2003 SP2 Data Center

Windows Server 2003 SP2 Small Business Server Standard

Windows Server 2003 SP2 Small Business Server Premium

Windows Server 2003 64-bit x64 Standard

Windows Server 2003 64-bit x64 Data Center

Windows Server 2003 64-bit x64 Enterprise

Windows Vista Vista Ultimate

Windows Vista Enterprise

Windows Vista Business

Windows Vista 64-bit x64 Ultimate

Windows Vista 64-bit x64 Enterprise

Windows Vista 64-bit x64 Business

Windows Server 2008 2008 Web

Windows Server 2008 Standard

Windows Server 2008 Standard (Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 Data Center

Windows Server 2008 Data Center (Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 Enterprise

Windows Server 2008 Enterprise (Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 64-bit x64 Standard

Windows Server 2008 64-bit x64 Standard (Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 64-bit x64 Data Center

Windows Server 2008 64-bit x64 Data Center (Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 64-bit x64 Enterprise

Windows Server 2008 64-bit x64 Enterprise (Hyper-V Desteksiz)

Bellek

RAM:

· Minimum: 512 MB

· Önerilen: 2.048 GB veya üzeri

· Maksimum: Database Engine bileşeni için işletim sistemi desteğine bağlı, Reporting Services bileşeni için 4 GB.

SQL Server Web (32-bit)

Aşağıdaki tabloda SQL Server 2008 Web (32-bit) ürünü için gerekli gereksinimleri bulabilirsiniz.

Bileşen

Gereksinim

İşlemci

İşlemci Tipi:

· Pentium III-uyumlu işlemci veya üzeri

İşlemci Hızı:

· Minimum: 1.0 GHz

· Önerilen: 2.0 GHz veya üzeri

İşletim Sistemi

Windows XP Professional SP2

Windows XP SP2 Tablet

Windows XP Professional XP x64

Windows XP SP2 Media Center 2002

Windows XP SP2 Media Center 2004

Windows XP Media Center 2005

Windows XP Professional Reduced Media

Windows Server 2003 SP2 Small Business Server R2 Standard

Windows Server 2003 SP2 Small Business Server R2 Premium

Windows Server 2003 SP2 Standard

Windows Server 2003 SP2 Enterprise

Windows Server 2003 SP2 Data Center

Windows Server 2003 SP2 Small Business Server Standard

Windows Server 2003 SP2 Small Business Server Premium

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Standard

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Data Center

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Enterprise

Windows Vista Ultimate

Windows Vista Enterprise

Windows Vista Business

Windows Vista Ultimate x64

Windows Vista Enterprise x64

Windows Vista Business x64

Windows Server 2008 Web

Windows Server 2008 Standard Server

Windows Server 2008 Standard Server ( Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 Data Center

Windows Server 2008 Data Center ( Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 Enterprise

Windows Server 2008 Enterprise ( Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 x64 Standard

Windows Server 2008 x64 Standard ( Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 x64 Data Center

Windows Server 2008 x64 Data Center ( Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 x64 Enterprise

Windows Server 2008 x64 Enterprise ( Hyper-V Desteksiz)

Bellek

RAM:

· Minimum: 512 MB

· Önerilen: 2.048 GB veya üzeri

· Maksimum: Database Engine bileşeni için işletim sistemi desteğine bağlı, Reporting Services bileşeni için 4 GB.

SQL Server Express (32-bit), Express with Tools, ve  Express with Advanced Services (32-bit)

Aşağıdaki tabloda SQL Server Express (32-bit),SQL Server Express with Tools, ve SQL Server Express with Advanced Services (32-bit) ürünü için gerekli gereksinimleri bulabilirsiniz.

Bileşen

Gereksinim

İşlemci

İşlemci Tipi:

· Pentium III-uyumlu işlemci veya üzeri

İşlemci hızı:

· Minimum: 1.0 GHz

· Önerilen: 2.0 GHz veya üzeri

İşletim Sistemi

Windows XP SP2 Home

Windows XP SP2 Professional

Windows XP SP2 Tablet

Windows XP SP2 Media Center 2002

Windows XP SP2 Media Center 2004

Windows XP Media Center 2005

Windows Server 2003 Reduced Media

Windows XP Home Edition Reduced Media

Windows Server 2003 SP2 Small Business Server R2 Standard

Windows Server 2003 SP2 Small Business Server R2 Premium

Windows Server 2003 SP2 Standard

Windows Server 2003 2003 SP2 Enterprise

Windows Server 2003 SP2 Data Center

Windows Server 2003 SP2 Web Edition

Windows Server 2003 SP2 Small Business Server Standard

Windows Server 2003 SP2 Small Business Server Premium

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Standard

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Data Center

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Enterprise

Windows Vista Ultimate

Windows Vista Home Premium

Windows Vista Home Basic

Windows Vista Enterprise

Windows Vista Business

Windows Vista Ultimate 64-bit x64

Windows Vista Home Premium 64-bit x64

Windows Vista Home Basic 64-bit x64

Windows Vista Enterprise 64-bit x64

Windows Vista Business 64-bit x64

Windows Server 2008 Standard Server

Windows Server 2008 Standard Server (Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 Enterprise

Windows Server 2008 Enterprise (Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 Data Center

Windows Server 2008 Data Center (Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 Web Edition

Windows Server 2008 64-bit x64 Web Edition

Windows Server 2008 64-bit x64 Standard

Windows Server 2008 64-bit x64 Standard (Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 64-bit x64 Data Center

Windows Server 2008 64-bit x64 Data Center (Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 64-bit x64 Enterprise

Windows Server 2008 64-bit x64 Enterprise (Hyper-V Desteksiz)

Windows XP Embedded SP2 feature pack 2007

Windows Embedded for Point of Service SP22

Bellek

RAM:

· Minimum: 256 MB SQL Server Express için

· Minimum: 512 MB SQL Server Express with Tools için, ve SQL Server Express with Advanced Services için

· Önerilen: 1.024 GB

· Maksimum: Database Engine bileşeni için 1 GB, Reporting Services bileşeni için 4 GB.

SQL Server 2008 Express x64 (64-bit)

Aşağıdaki tabloda SQL Server 2008 Express x64 (64-bit) ürünü için gerekli gereksinimleri bulabilirsiniz.

Bileşen

Gereksinim

İşlemci

İşlemci Hızı:

· Minimum: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon Intel EM64T destekli, Intel Pentium IV EM64T destekli

İşlemci Hızı:

· Minimum: 1.4 GHz

· Önerilen: 2.0 GHz veya üzeri

İşletim Sistemi

Windows Server 2003 x64

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Standard

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Data Center

Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Enterprise

Windows Vista Ultimate x64

Windows Vista Home Premium x64

Windows Vista Home Basic x64

Windows Vista Enterprise x64

Windows Vista Business x64

Windows Server 2008 64-bit x64 Web

Windows Server 2008 64-bit x64 Standard

Windows Server 2008 64-bit x64 Standard (Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 64-bit x64 Data Center

Windows Server 2008 64-bit x64 Data Center (Hyper-V Desteksiz)

Windows Server 2008 64-bit x64 Enterprise

Windows Server 2008 64-bit x64 Enterprise (Hyper-V Desteksiz)

Bellek

RAM:

· Minimum:256 MB

· Önerilen: 1.024 GB

· Maksimum: 1 GB Database Engine bileşeni için.

SQL Server 2008 Versiyonlarına Göre
Desteklenen/Desteklenmeyen Özellikler

Büyütülebilme Özellikleri

Özellik

Enterprise

Standard

Workgroup

Web

Express

Express Tools

Express Advanced

Table Partitioning

Destekler

Veri Sıkıştırma

Destekler

Resource governor

Destekler

Partition table parallelism

Destekler

Yüksek Erişilebilirlik (High Avaliability) Özellikleri

Özellik

Enterprise

Standard

Workgroup

Web

Express

Express Tools

Express Advanced

Çoklu Instance Desteği

50

16

16

16

16

16

16

Online Sistem Değişiklikleri

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Log Shipping

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Database mirroring2

Destekler (full)

Destekler (Sadece güvenli)

Sadece

Witness

Sadece

Witness

Sadece

Witness

Sadece

Witness

Sadece

Witness

Failover Clustering

İşletim Sistemi Node Desteğine Göre1

2 node

Dinamik AWE

Destekler

Destekler

Database snapshot Desreği

Destekler

Online Indeksleme

Destekler

Online Geri Yükleme

Destekler

Çalışırken Bellek Ekleme/Değiştirme

Destekler

Çalışırken CPU Ekleme/Değiştirme

Destekler

Yedek Sıkıştırma

Destekler

1 Windows Server 2003 maksimum 8 failover cluster node desteğine sahiptir. Windows Server 2008 maksimum 64 failover cluster node desteğine sahiptir.

Güvenlik Özellikleri

Özellik

Enterprise

Standard

Workgroup

Web

Express

Express Tools

Express Advanced

C2 audit mod desteği

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

SQL Server auditing desteği

Destekler

Transparent database encryption desteği

Destekler

ISV encryption desteği

Destekler

Replikasyon Özellikleri

Özellik

Enterprise

Standard

Workgroup

Web

Express

Express Tools

Express Advanced

Merge replikasyon

Destekler

Destekler

Sadece

Subscriber

Sadece

Subscriber

Sadece

Subscriber

Sadece

Subscriber

Sadece

Subscriber

Transactional replikasyon

Destekler

Destekler

Sadece

Subscriber

Sadece

Subscriber

Sadece

Subscriber

Sadece

Subscriber

Sadece

Subscriber

Snapshot replikasyon

Destekler

Destekler

Sadece

Subscriber

Sadece

Subscriber

Sadece

Subscriber

Sadece

Subscriber

Sadece

Subscriber

SQL Server değişim izleme

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Heterojen Subscriber

Destekler

Destekler

Oracle Publishing Desteği

Destekler

P2P transactional replikasyon

Destekler

Yönetim Özellikleri

Özellik

Enterprise

Standard

Workgroup

Web

Express

Express Tools

Express Advanced

User instance desteği

Destekler

Destekler

Destekler

Policy-tabanlı konfigürasyon desteği

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Policy-tabanlı yönetim desteği

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Performans veri toplama ve veriambarı

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Standard performance raporları

Destekler

Destekler

Policy-based en iyi senaryolar

Destekler

Destekler

Çoklu policy-tabanlı server yönetimi

Destekler

Destekler

Dağıtık partition görünümleri

Destekler

Paralel indeks operasyonları

Destekler

Database mail desteği

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Yönetimsel Araç Özellikleri

Feature Name

Enterprise

Standard

Workgroup

Web

Express

Express Tools

Express Advanced

SQL Server Yönetim Nesneleri (SMO)

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

SQL Server Configuration Manager

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

SQL CMD (Komut Satırı Aracı)

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

SQL Server Management Studio

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler (Temel Özellikleriyle)

Destekler (Temel Özellikleriyle)

Destekler (Temel Özellikleriyle)

SQL Server Profiler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

SQL Server Agent

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Database Tuning Advisor

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Microsoft Operations Manager Paketi

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Geliştirme Araç Özellikleri

Özellik

Enterprise

Standard

Workgroup

Web

Express

Express Tools

Express Advanced

Microsoft Visual Studio Entegrasyonu

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

SQL sorgu, düzenleme ve dizayn araçları

Destekler

Destekler

Destekler

Intellisense (Transact-SQL ve MDX)

Destekler

Destekler

Destekler

Versiyon kontrol desteği

Destekler

Destekler

Destekler

Business Intelligence Development Studio

Destekler

Destekler

MDX düzenleme ve tasarım araçları

Destekler

Destekler

Programlama Özellikleri

Özellik

Enterprise

Standard

Workgroup

Web

Express

Express Tools

Express Advanced

Common Language Runtime (CLR) Entegrasyon Desteği

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Native XML desteği

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

XML Indeksleme

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

MERGE ve UPSERT kabiliyetleri

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

FILESTREAM desteği

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Tarih ve Zaman veri tipleri

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Dillerarası destek

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Full-text arama desteği

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Service Broker desteği

Destekler

Destekler

Destekler

Sadece İstemci olarak

Sadece İstemci olarak

Sadece İstemci olarak

Sadece İstemci olarak

XML/A desteği

Destekler

Destekler

Web servisler (HTTP/SOAP) desteği

Destekler

Destekler

Spatial ve Cografi Servis Özellikleri

Özellik

Enterprise

Standard

Workgroup

Web

Express

Express Tools

Express Advanced

Spatial index desteği

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Geodetic veri tipi desteği

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

İleri seviye  spatial kütüphaneleri

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Standardlar-tabanlı spatial desteği

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Entegrasyon Servis (SSIS) Özellikleri

Özellik

Enterprise

Standard

Workgroup

Web

Express

Express Tools

Express Advanced

SQL Server Import ve Export Sihirbazı

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Integration Services runtime

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

Integration Services API ve nesne modeli

Destekler

Destekler

Destekler

Destekler

SSIS Designer

Destekler

Destekler

Integration Services servisi, sihirbazları, ve komut satırı araçları

Destekler

Destekler

Temel görevler ve dönüşümler

Destekler

Destekler

Veri Ambarı Oluşturma Özellikleri

Özellik

Enterprise

Standard

Workgroup

Web

Express

Express Tools

Express Advanced

Küp oluşturma

Destekler

Destekler

Veri Ambarı Şemaları

Destekler

Destekler

Nitelik İlişkilendirme Tasarımı

Destekler

Destekler

SQL Server 2008 İle ilgili sürümler arası desteklenen tüm özellikler için https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645993.aspx adresinden daha geniş bilgi alabilirsiniz.

INTERNET INFORMATION  SERVICE(IIS 7.0) KURULUMU

Internet Information Service (IIS 6.0) servisi, Microsoft Windows Server  2008/2003/2000 sistemleri üzerinden web hizmetlerini gerçekleştirmesi için kullanılan bir servistir. Windows 2008 ile gelen IIS 7.0, Windows Server 2003 ile gelen IIS 6.0, Windows 2000 ile gelen sürüm de IIS 5.0 versiyonlarıdır. Eğer SQL Server 2008 kurulumu yaptığınız sistem üzerine SQL Server Reporting Services bileşeni kuracaksanız ve IIS üzerinden SQL  verilerinizi Reporting Service bileşeni ile web’den raporlayacaksanız, SQL kurulumuna başlamadan önce Windows işletim sisteminiz üzerine  IIS hizmetlerini kurmanız gerekir. SQL Server kurulumunun Database Engine bileşeni için zorunlu bir servis değildir. Eğer SQL Server Reporting Service bileşenini kuracaksanız IIS servisini kurmanız gerekir.

Windows Server 2008 Enterprise Edition işletim sistemi kurulduğunda IIS 7.0 default olarak yüklenmemektedir.IIS üzerinde WWW (world wide web) servisleri  kullanılarak,  hazırlanan web sayfaları  intranet veya internet üzerideki kullanıcıların erişebilmeri için  yayınlanabilir. FTP (File Transfer Protokol) servisi sayesinde  dosya transferi gerçekleştirilebilmektedir. NNTP(Network News Transfer Protocol) servisi ile de haber grubları oluşturulabilir. SMTP(Simple Message Transfer Protocol) servisi ile de smtp server kurarak dışarıya mail gönderimi sağlanabilir.

IIS KURULUMU İÇİN HAZIRLIK:

IIS’i kurmadan önce, Windows Server 2008 ile  çalışan server’ınızın  aşağıdaki  network  servisleri ile yapılandırıldığından  emin olmanız  gerekmektedir.

· Transmission Control Protocol / Internet Protokol(TCP/IP):

IIS, dataların iletiminin gerçekleşmesini sağlamak  için TCP/IP’ye  ihtiyaç duymaktadır.

· Statik IP Adres:

Web server olarak  yapılandıracağınız bilgisayarınızı  statik  bir IP adresi  kullanacak şekilde  yapılandırmalısınız.

· Domain Name:

Bir Domain ismi kullanılarak web sitenize  erişimi sağlamak için, aktif bir Domain Name System(DNS)’e ihtiyaç vardır.Web server  üzerindeki sayfalara,  kullanıcıların isim kullanarak erişebilmeleri için, DNS  kullanılarak  isim çözümlemesi  vasıtasıyla Web server’a ulaşılmaktadır.

· NTFS:

Güvenlik amaçlı olarak, Web içeriklerinizi tutacağınız  tüm alanların NTFS dosya sistemini kullanması tavsiye edilmektedir.

INTERNET INFORMATION SERVICE KURULUMU

Windows Server 2008 işletim sistemini kurduğunuz zaman, eğer  kurulum esnasında IIS’in  kurulumu ile ilgili  bir  seçim yapmadı iseniz, IIS Windows 2008 kurulduğunda  otomatik olarak  yüklenmemektedir.

Benim MAYADBSRV isimli bilgisayarımın özelliklerini aşağıda da görebilirsiniz:

clip_image004

IIS kurulumu için aşağıdaki adımları takip edin:

1. Start menüden Control Panel’e gelin ve Programs and Features’a çift tıklayın.

clip_image005

2. Gelen diyalog kutusunda Turn Windows Features On or Off’a tıklayın.

clip_image006

3. Karşınıza otomatik olarak Server Manager penceresi açılacaktır.

clip_image007

4. Gelen pencerede Roles altında Add Roles tıklayarak Internet Information Services (IIS) rolünü ekleyeceğiz.

clip_image008

5. Next ile sihirbazın ilk ekranını geçiyoruz.

clip_image009

6. Gelen ekranda Web Server (IIS) kutucuğunu işaretliyoruz.

clip_image010

7. Gelen bileşenler listesinde ben tüm bileşenleri kuruyorum.

clip_image011

clip_image012

Install butonuna basarak IIS 7.0 kurulumunu başlatıyoruz.

clip_image013

Kurulumumuz tamamlandı.

IIS kurulumundan sonra StartàProgramàAdministrative Toolsà Internet Information Services (IIS) Manager ile IIS yönetim konsolu açılır.

clip_image014

Ve karşımıza aşağıdaki şekildeki ekran gelir.

clip_image015

Artık bundan böyle Information Services (IIS) Manager ‘ı kullanarak, Web Server makinenizi yönetebilir ve de Web sitelerini, FTP sitelerini yapılandırabilirsiniz. Yayınladığınız sayfaları Internet Explorer browser programını kullarak test edebilirsiniz.

NOT: IIS 7.0 konusunda önümüzdeki haftalarda makale ve webcastlerimiz de yayınlanacaktır.

IIS kurulumu tamamlandıktan sonra şimdi artık SQL Server kurulumuna başlayabiliriz.

Makalenin Devamında SQL 2008 Kurulumuna başlayacağız

Mesut ALADAĞ