Etiket: Remove Header from Outgoing Mails in Exchange 2007

Remove Header from Outgoing Mails in Exchange 2007

Remove Header from Outgoing Mails in Exchange 2007

Exchange Server üzerinde dışarıya gönderilen mesajlardaki sunucu ve ip bilgilerini gizlemek istiyorsanız aşağıdaki yönergeleri takip edebilirsiniz. ADSIEDIT konsolunu açalım ; ADSIEdit.MSC -> CN=Configuration -> CN=Services -> CN=Microsoft Exchange -> CN=”Organization Name” -> CN=Administrative Groups -> …