SVAP iki ayrı fiziksel makine üstündeki VM’leri sıralı çaıştırmak için kullanılabilir

SVAP iki ayrı fiziksel makine üstündeki VM’leri sıralı çaıştırmak için kullanılabilir