SQL Üzerinde AWE yi etkinleştirme

Address Windowing Extensions kısaltmasıdır. 32bit sistemlerde SQL Server ürününün 4BG’ dan daha fazla RAM kullanmasını sağlayan teknolojidir. Bu özeliği açarak 32bit işletim sistemlerinde  ( x86 mimarisi ) çalışan SQL Serverlar için bilgisayarın sahip olduğu 4BG’ dan fazla olan RAM’ i kullanmasını sağlayabiliriz.

AWE özelliğini açmak için aşağıdaki makaleden yararlanabilirsiniz

https://technet.microsoft.com/tr-tr/library/ms190673%28SQL.100%29.aspx