SQL Server 2008

Microsoft® SQL Server™ 2008, kurumların kullanıcılara tam istedikleri yerlerde iş zekası sunmalarını sağlayan, veri entegrasyonu, raporlama ve analiz özellikleri en iyi hale getirilmiş, ölçeklendirilebilir bir BI ortamı sunar.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLER  

·         Gelişmiş küp tasarımcıları, alt alan işlemleri ve MOLAP etkinleştirilmiş geri yazma yetenekleri ile yüksek performanslı Analiz Hizmetleri çözümleri oluşturma.

·         Talep gören işlem ve örnek tabanlı çevirme için yapılan geliştirmeler yoluyla daha duyarlı Raporlama Hizmetleri uygulama

·         Yeni Tablix veri yapısı ve zengin biçimlendirme yetenekleri ile esnek ve etkili raporlar oluşturma

·         Raporları Internet üzerinden güvenli bir şekilde yayınlama

·         Microsoft Office 2007 ile gelişmiş entegrasyon yoluyla bütün kullanıcıları yetkilendirme

 

 

 

Verilerinizin Tümünü Entegre Edebilme ve Yönetebilme  

İşletme verilerinizin her türü için birleşik depo uygulaması yürütmek ve yönetimini yapmak üzere SQL Server 2008’e ait kurum ölçekli veri ambarı platformunu kullanın.

 Veri Ambarı Performansını Yükseltme  

SQL Server 2008 Entegrasyon Hizmetlerini kullanarak büyük hacimlerdeki verileri, veri ambarınıza ekleyin ve veri değişikliklerini yakalayarak gerçek zamanlı verileri birleştirin. SQL Server 2008 Veri Ambarınıza ait giderek büyüyen hacimlerdeki veriler ve kullanıcıların yönetimini daha etkili bir şekilde yapmanızı sağlayan bölümleme ile, geniş tabloların yönetilebilirlik ve performansını yükseltin.

Optimize edilmiş raporlama ve analiz için bütün verilerinizi birleştirme   

Belgeler ve resimler gibi yapılandırılmamış verilerin etkin şekilde depolamasını, yönetimini ve analizini yapmanızı sağlayan yeni veri türleri dahil olmak üzere hem ilişkisel hem de ilişkisel harici veri desteği yoluyla, bütün verileriniz üzerinde dilediğiniz şekilde çalışın ve etkileşim kurun. Doğrudan tek bir rapor içinde çoklu kaynaklardan alınan verileri birleştirin. Kurum bünyesinden elde edilen verileri entegre etmek ve SQL Server, Oracle, DB2, Teradata gibi kurum ölçekli heterojen veri depolarından elde edilen verileri bir araya getiren birleşik bir boyut modeli oluşturmak için, bunun yanında son kullanıcıların kurum çapında bir görüş elde etmelerine yardım etmek üzere işletmenizin bütünsel bir görünümünü oluşturmak için, Veri Kaynağı Görüntüleme özelliğini kullanın.    

Bütün Kullanıcılara Geniş Kapsamlı bir Platform ile Ulaşma  

Tek bir ortam içerisinde entegrasyon, raporlama ve analitik çözümler oluşturmak üzere sezgisel sihirbazlar ve yenilikçi araçlardan faydalanın. Tahmine dayalı analizlerine ek olarak, raporlamadan çok boyutluya kadar uzayan zengin özellik setlerini kullanarak daha yüksek uygulama geliştirici verimliliği elde edin ve geniş kapsamlı BI çözümleri tasarlayın; bunun yanında yeni raporlama ve analiz yeteneklerini de daha hızlı bir şekilde etkinleştirmenin de tadını çıkarın. Uygulama geliştirici verimliliğini yükseltme Sağlam, güvenli, ölçeklendirilebilir çözümlerin geliştirmesi, test edilmesi ve  dağıtımı için bütün uygulama geliştirme ömür döngüsünü destekleyen SQL Server Business Intelligence Development Studio tarafından sunulan, zengin görsel uygulama geliştirme ortamı kullanın. Bütün Analiz Hizmetleri geliştirme süreci boyunca tasarımınızdaki potansiyel sorunlar konusunda otomatik bildirimler yoluyla en iyi yöntem analizi uygulamalarını yerleştirin. Yenilikçi Kümeleme Tasarımcısı (Aggregation Designer) ile OLAP performansını optimize edin.

Yönetim giderlerini düşürün   

Bütün SQL Server teknolojileri üzerinde daha yüksek verimlilik, esneklik ve yönetilebilirlik için tümleşik bir yönetim deneyimi sunabilmek üzere birleşik bir yönetim aracı kullanarak,  bir taraftan sıradan bakım işlemlerine ve ayarlama işlemlerine daha az zaman harcarken, diğer taraftan yüksek değerli görevlere odaklanın. 

Yüksek Performansın Gücünü Elde Etme  

Kurumsal raporlama yeteneklerinizi yeni bir performans ve ölçekleme seviyesine çekebilmek için SQL Server 2008 Raporlama hizmetleri kullanarak örnek tabanlı oluşturma ve talep gören işleme yeteneklerine sahip yüksek oranda duyarlı raporlama çözümleri oluşturun. SQL Server 2008 Analiz Hizmetleri tarafından sunulan geniş kapsamlı analitik yetenekleri ile daha geniş analizler yürütün. Analiz altyapınızın geliştirmesini kolaylaştırmak ve sağlam, yüksek performanslı çözümler oluşturmak üzere, sezgisel küp tasarım araçları ve gelişmiş boyut tasarımcıları kullanın. Kullanıcıların hiyerarşi derinliklerini ve işlem karmaşıklığını yükseltmelerine olanak tanıyan analiz küp performansını önemli ölçüde geliştirmek üzere alt alan işlemlerinin avantajından faydalanın. Geleneksel ROLAP tabanlı geri yazım çözümüne göre belirgin ölçüde daha iyi bir performans sunan, MOLAP için geri yazım desteği ile, yüksek performanslı “alternatif” senaryolar uygulayın.

Her Kullanıcı için Eyleme Geçirilebilir Görüş Sunun   

Microsoft Office birlikte çalışabilirliği için optimize edilmiş genişletilebilir, açık ve gömülebilir bir mimari yoluyla herkes için zengin bir kullanıcı deneyimi sunun. Son kullanıcıları yetkilendirme ve raporlama kapsamını genişletme  İşletme kullanıcılarının, güçlü rapor tasarımcısını kullanarak geçici raporlar oluşturmalarını ve her yapıda raporlar yaratmalarını sağlayın. Daha önce oluşturulması zor ya da imkansız olan veri sunum senaryolarını etkinleştiren, yeni Tablix rapor tasarım şablonunu kullanıp sabit ve dinamik satırları birleştirerek rapor esnekliğini yükseltin. Kullanılabilirliği yükseltmek üzere raporlara zengin biçimlendirme katın. İşletme görünümünü tanıdık araçlar ile genişletin  SQL Server 2008 BI platformu ve 2007 Microsoft Office System arasında sıkı entegrasyon geliştirerek zaman ve maliyetten tasarruf sağlayın. Doğrudan Microsoft Office Excel® ve Microsoft Office Word için raporlar oluşturun. Veri Madenciliği Eklentilerine sahip tanıdık Excel ortamı içerisinde Analiz Hizmetlerine ait çok yönlü veri madenciliği algoritmalarından yararlanmaları için son kullanıcıları yetkilendirerek, tahmine dayalı analizlere geniş bir kitlenin erişebilmesini sağlayın.  Microsoft Office SharePoint® Server 2007 ile raporların Web üzerinde yönetim ve yayınını yapın; ve uygun raporlara ait özelleştirilebilir görünümler sunan kullanıcıya özel değerlendirme tabloları oluşturun. Çalışanların bütün kurum yapısı dahilinde uyumu ve eyleme geçirilebilir görünümleri geliştirmelerinin yanında, işletme faaliyetleri görüntülemelerine, analiz etmelerine ve planlamalarına olanak tanımak üzere Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 kullanın.

 

 

 

Microsoft® SQL Server™ 2008, kapsamlı veri platformunun kalbinde yer alır ve kritik işletme verilerinize, değişik aygıtlardan ve ortamlardan  kolaylıkla ulaşabilmenizi ve verinizi yönetebilmenizi sağlar.

EN ÖNEMLİ YENİ ÖZELLİKLER  

·         Yeni ADO.NET Entity Framework kullanarak veri yapılarını iş varlıklarına eşleme 

·         .NET Dil ile Tümleşik Sorgu (LINQ) uzantıları yoluyla Microsoft Visual C#® ve Microsoft Visual Basic® .NET farklı verilerin sorgulamasını yapmak üzere tutarlı sözdizimi kullanma

·         SQL Server 2008 Compact Edition ve Microsoft Senkronizasyon Hizmetlerini kullanarak aralıklı bağlanan çözümler oluşturma

·         SQL Server 2008’in ilişkisel, XML, Filestream ve jeo-konum tabanlı veri desteği yoluyla veri depolarını birleştirme

 

 

 

VERİMLİ  

Sistemler, veri bağlantı teknolojileri, programlama dilleri, Web hizmetleri, uygulama geliştirme araçları ve veriler arasında kusursuz bir entegrasyon sağlayarak uygulama geliştirme verimliliğini yükseltin. ADO.NET Entity Framework ile yeni nesil veri odaklı uygulamalar oluşturma Varlık Veri Modeli (EDM, Entity Data Model) üzerine kurulu zengin bir bağlamsal nesne modeli belirleyin ve veritabanı tabloları ile sütunlarını akla yatkın bir şekilde daha yüksek seviyeli varlıklar içerisinde kurun. ADO.NET Entity Framework kullanarak hızlı bir şekilde işletme gereksinimleri ile büyük ölçüde aynı doğrultuda olan veritabanı uygulamaları oluşturun. Verilerin bir veritabanı içerisinde nasıl organize edildiği konusunda endişelenmek yerine işletme çözümleri geliştirme üzerine odaklı kalın. Verilerin bir veritabanı içerisinde nasıl depolandığından, bağlamsal veri modeli çıkararak her boyutta veritabanı uygulamasını kavrayın ve koruyun.

LINQ ile Veri Erişiminde Devrim Yaratma  

C# ve Visual Basic .NET için yerel sorgu dili uzantılarının getirdiği avantajlardan yararlanın. Varlıklar, ilişkisel veritabanları, XML, ADO.NET DataSets ve bellek içi nesneler dahil olmak üzere farklı veri depolarından verileri geri alabilmek için tutarlı sorgu sözdizimi kullanın. Tasarım süresi hata kontrolü ve tür doğrulama özellikleri yanında LINQ’e ait etkili veri işleme yeteneklerinden de faydalanın. Verilere erişim sağlamak için gerekli olan komut miktarını azaltın ve bunun yanında uygulamaları daha verimli ve bakımı daha kolay hale getirin.

Visual Studio ile Data Platform teknolojilerinden faydalanın  

Microsoft Visual Studio® ile bütün Microsoft Veri Platformu teknolojilerini yüksek seviyede verimli ve kullanımı kolay bir yapı içinde bir araya getirin. Zengin Internet uygulamaları, istemci uygulamaları ve sunucu uygulamalarını hedef alan komutlar yazın; böylelikle güçlü bir uçtan uca uygulama geliştirme ortamı deneyimi elde edin. Microsoft IntelliSense® ile dahili ADO.NET Entity Framework ve LINQ desteği yoluyla verimliliği yükseltin. Visual Studio Team System Edition kullanarak uygulama mimarları, geliştiricileri, test edicileri arasındaki birlikte çalışma ortamını mümkün olduğunda sadeleştirin.

Geniş Kapsamlı  

Herhangi bir veri kaynağından alınan verilerin erişimi, tüketimi ve yönetimini yapan; ayrıca verilerin doğru kullanıcıya etkin şekilde ulaştırılmasını sağlayan veri odaklı çözümler geliştirin. Eksiksiz veri bağlantı teknolojileri ağının avantajlarından faydalanma Aşağıdakileri içeren veri bağlanabilirlik teknolojileri yoluyla verilerinize her yerden erişim sağlayın:

·         ODBC sürücüleri

·         OLE DB veri sağlayıcıları

·         ADO.NET veri sağlayıcıları

·         ADO.NET Entity Framework

·         LINQ

·         XML, JDBC, ve PHP

sürücüler dahil, Microsoft harici teknolojiler.

 

 

 

Her türde veriye, her zaman, her yerde  

Yönetimli ve yerel programlama dilleri, veri bağlanabilirlik teknolojileri ve programlama sistemleri içeren geniş bir ağ kullanarak verilerinize sanal olarak her zaman, her yerden erişim sağlayan veri merkezli uygulamalar oluşturun.

Ölçeklenebilir  

En küçük aygıtlardan en büyük sunuculara kadar her türden iş yükünü hedef alan ölçeklendirilebilir veri merkezli çözümler oluşturun ve uygulamalarınızın işletme ihtiyaçları ile birlikte büyümelerini sağlayın.

Aralıklı bağlanabilir sistemler yoluyla erişim ve ölçeklendirilebilirliği yükseltin  

Microsoft Senkronizasyon Hizmetleri ile birleştirilmiş SQL Server Compact sürümünü kullanarak çevrimiçi ve çevrimdışı veri depolama kapasitelerini destekleyin. Veritabanı sunucuları üzerinde olduğu kadar istemci aygıtları üzerinde de veri erişim iş yükleri dağıtımı yaparak, veri hizmetleri çözümlerinize dair kapsam ve ölçeklendirilebilirlik seviyesini yükseltin. 

SQL Server 2008 içinde her türden verinin depolamasını yapın  

SQL Server 2008 içinde aşağıdakileri destekleyen geniş bir veri türü ağı ile uygulamalar için veri depolamayı merkezi hale getirin ve optimize edin:

·         İlişkisel veriler 

·         XML dökümanları

·         Filestreams

·         Konum tabanlı ve uzamsal veriler

 

 

 

Rakamsal verilerin depolanması için gerekli bellek alanını en düşük seviyeye indiren VARDECIMAL türü gibi SQL Server 2008’e ait veri depolama optimizasyonlarını; bunun yanında null değerli veriler ile ilgili depolama giderlerini büyük ölçüde düşüren yeni Aralıklı Sütunlar desteğinin avantajlarından yararlanın.

SQL Server 2008 ile yüksek seviyede ölçeklendirilebilir uygulamalar oluşturun  

Microsoft .NET Framework veya C# ve Visual Basic .NET gibi yönetimli programlama dilleri kullanarak, SQL Server Ortak Dil Çalışma Platformu (CLR) entegrasyonu yoluyla veritabanı içinde verilere erişim sağlayan ve yönetimini yapan yüksek performanslı prosedürler geliştirin. Kurum çapında ve ötesinde ölçekleme yapmak üzere Service Broker ile birlikte hizmet odaklı bir mimari kullanan asenkronize, ileti tabanlı çözümler oluşturun. SOAP ve HTTP gibi standartlar için yerel destekleri kullanarak yüksek seviyede ölçeklendirilebilir, dağıtık veri çözümleri oluşturun. Microsoft Data Platform, uygulama geliştiricilerinin sanal olarak her türde iş gereksinimine uygun, güçlü veritabanı uygulamaları oluşturmalarını sağlayan geniş bir teknoloji ve ürün yelpazesi sunar.

 

 

 

Microsoft® SQL Server 2008®, en kritik uygulamalarınızı çalıştırabilmenizi, uygulamaların geliştirme ve yönetimi için gerekli olan sure ve maliyeti azaltmanızı ve organizasyonunuzun tamamına, eyleme geçirilebilir kavrayışlar sunmanızı mümkün kılan; güvenilir, verimli ve zeki bir veri ortamı sunmaktadır. SQL Server en yüksek seviyede güvenlik, güvenilirlik ve ölçeklendirilebilirlik sunmaktadır. 

BAŞLICA YENİ ÖZELLİKLER

Güvenilir bir veri platformu –  Değerli Belgelerinizi Koruyun

 Saydam Veri şifrelemesi

Bir veritabanının tamamının, veri dosyalarının ya da günlük dosyalarının, uygulama değişiklikleri gerçekleştirilmeden şifrelenmesini mümkün kılar. Bunun sağladığı faydaların arasında, hem aralık aramaları hem de bulanık aramalar kullanan aramalar, güvenli verilere yetkisiz kullanıcıların erişiminin önlenmesi ve mevcut uygulamalarda herhangi bir değişiklik gerçekleştirilmeden veri şifrelemesi gerçekleştirilmesi de bulunmaktadır.  

Genişletilebilir Anahtar Yönetimi  

SQL Server 2005, şifreleme ve anahtar yönetimi için kapsamlı bir çözüm sunmaktadır. SQL Server 2008, üçüncü taraflara ait anahtar yönetimi ve HSM ürünlerini desteklemektedir. 

Denetleme  

Daha kapsamlı bir veri denetleme sağlayarak uyumluluğu basitleştirirken, DDL aracılığıyla denetleme oluşturulması ve yönetilmesi. Bu, organizasyonların, “Müşteri verilerimize kim erişti?” gibi ortak soruları yanıtlayabilmesini mümkün kılmaktadır.

İŞ DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI  

Geliştirilmiş Veritabanı İkizlemesi SQL Server 2008, otomatik sayfa onarımı, iyileştirilmiş performans ve iyileştirilmiş desteklenebilirlik de dahil olmak üzere geliştirilmiş veritabanı ikizlemeye sahip olan daha güvenilir bir platform sağlayarak, SQL Server 2005’deki birçok özelliği geliştirmektedir. 

Veri Sayfalarının Otomatik Kurtarılması  

SQL Server 2008, hasar gördüğünden şüphelenilen sayfanın yeni bir kopyasının, ikizleme ortağından, son kullanıcılara ve uygulamalara şeffaf bir şekilde gönderilmesini talep ederek, ana makinenin ve ikizleme makinesinin, 823/824 türü veri sayfası hatalarını şeffaf bir şekilde onarabilmelerini mümkün kılmaktadır.   

Günlük Akışı Sıkıştırması  

Veritabanı ikizlemesi, ikizleme uygulamalarının katılımcıları arasında veri aktarımları gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. SQL Server 2008 sayesinde, katılımcılar arasındaki dışarı giden günlük akışı, optimal performans sunmakta ve veritabanı ikizlemesi tarafından kullanılan ağ bant genişliğini en aza indirmektedir.

TAHMİN EDİLEBİLİR YANIT  

 

Kaynak Yöneticisi  

Kaynak Yöneticisi’nin (Resource Governor) sunulması, son kullanıcılara tutarlı ve tahmin edilebilir bir yanıt sunulmasını mümkün kılmaktadır. Kaynak yöneticisi, organizasyonların, farklı iş yükleri için kaynak sınırları ve öncelikleri tanımlamasına izin vermekte ve böylece, eşzamanlı iş yüklerinin, son kullanıcılarına tutarlı bir performans sunması mümkün olmaktadır.

Tahmin Edilebilir Sorgu Performansı  

Sorgu planlarının sabitlenmesi işlevini sunarak, daha güçlü bir sorgu performansı güvenilirliği ve tahmin edilebilirliğini mümkün kılmakta ve böylece, organizasyonların, donanım sunucularının değiştirilmesi, sunucu yükseltmeleri ve üretim dağıtımları sırasında güvenilir sorgu planları sunabilmelerini sağlamaktadır.  

Veri Sıkıştırma  

Verilerin, daha etkili bir şekilde saklanmasının ve verinizin depolanma gerekliliklerinin azaltılmasını sağlar. Veri sıkıştırması, bilgi depolama gibi kapsamlı G/Ç bağlı iş yükleri için önemli performans iyileştirmeleri sunmaktadır. 

Çalışırken Eklenebilir CPU  

Desteklenen donanım platformlarında, CPU kaynaklarının, SQL Server 2008’e, uygulamaların herhangi bir süre boyunca çalışamamalarına neden olmadan eklenebilmesini sağlayarak, bir veritabanını istek üzerine dinamik olarak ölçeklendirebilirsiniz. SQL Server’, daha önceki sürümde olduğu gibi, bellek kaynaklarını çevrimiçi olarak eklemeyi de desteklemektedir. Verimli bir veri platformu. Günümüzün hızlı iş dünyasında, yeni fırsatlardan yararlanmak için, şirketlerin, veri temelli çözümleri hızlı bir şekilde oluşturabilmeleri ve uygulamaya geçirebilmeleri gerekmektedir. SQL Server 2008, uygulamaların yönetim ve geliştirme süresini ve maliyetini azaltmaktadır. 

POLİTİKALARA GÖRE YÖNETMEK

Politika Tabanlı Yönetim  

Politika-Tabanlı Yönetim, SQL Server 2008’in bir ya da daha fazla kopyasını yönetmeye ilişkin bir çerçevedir. Bu çerçeveyi, sistem yapılandırma politikalarıyla uyumluluk sağlamak, şirket politikalarınızı ihlal eden sistem değişikliklerini takip etmek ve önlemek ve yönetim görevlerini basitleştirerek, toplam sahip olma maliyetini azaltmak için kullanabilirsiniz.  

Kolaylaştırılmış Kurulum  

SQL Server 2008, kurulum, yükleme ve yapılandırma mimarisinin mühendisliğinin yeniden yapılmış

olması sayesinde, SQL Server’ın hizmet yaşam döngüsünde önemli iyileştirmeler ortaya koymaktadır. Bu iyileştirmeler, donanım üzerindeki fiziksel bitlerin kurulumunu, SQL Server yazılımının yapılandırılmasından ayırarak, organizasyonların ve yazılım ortaklarının, önerilen kurulum yapılandırmalarını sunmalarını mümkün kılmaktadır.

 Performans Verilerinin Toplanması  

Performansın ayarlanması ve sorunlarının giderilmesi, sistem yöneticisi için zaman alıcı görevlerdir. Sistem yöneticilerine, eyleme geçirilebilir kavrayışlar sunmak amacıyla, SQL Server 2008, daha kapsamlı bir performans verisi toplama, performans verilerinin saklanması için yeni bir merkezi veri havuzu ve raporlama ve takip için yeni araçlar sunmaktadır.

 

UYGULAMA GELİŞTİRMEYİ BASİTLEŞTİRMEK  

Dile Entegre Edilmiş Sorgulama (LINQ)  

Geliştiricilerin, SQL komutları yerine C# ya da VB.NET gibi yönetilmiş programlama dilleri kullanarak, veriler üzerinde sorgular gerçekleştirebilmelerini mümkün kılmaktadır. .NET dillerinde yazılmış, sorunsuz, sağlam bir şekilde girilmiş, dizi merkezli sorguların, ADO.Net (SQL’e LINQ), ADO.Net DataSets (DataSets’e LINQ), ADO.NET Entity Framework (Varlıklara LINQ) ve Varlık Veri Hizmet Eşleştirme sağlayıcısına karşı çalışabilmelerini mümkün kılar. Geliştiricilerin, LINQ’i, doğrudan SQL Server 2008 tabloları ve sütunları üzerinde kullanabilmelerini mümkün kılan yeni SQL’e LINQ sağlayıcısını kullanın.  

ADO.Net Nesne Hizmetleri  

ADO.NET’in Nesne hizmetleri katmanı, verilerin, CLR nesneleri gibi maddileştirilebilmelerini, değişikliklerinin takip edilebilmesini ve devamlılığını mümkün kılmaktadır. ADO.NET çerçevesini kullanan geliştiriciler, ADO.NET tarafından yönetilen CLR nesneleri kullanan bir veritabanına karşı programlama yapabilirler. SQL Server 2008, performansı iyileştiren ve geliştirmeyi basitleştiren, daha etkili, optimize edilmiş bir destek sunmaktadır. 

 

İSTEDİĞİNİZ BİLGİYİ SAKLAYIN  

 Tarih ve Saat  

SQL Server 2008, yeni tarih ve saat veri türleri sunmaktadır.

DATE – sadece tarihi belirten bir tür

TIME – sadece saat belirten bir tür

DATETIMEOFFSET – saat dilimi  farkında lığına sahip bir tarih-saat  türü

DATETIME2 – Mevcut tarih-saat  türünden daha büyük saat dilimlerine ve yıl yelpazesine sahip bir tarih-saat türü

 

Yeni veri türleri, zaman değerlerine ilişkin olarak kullanıcı tarafından tanımlanmış daha keskin hassasiyete ilişkin geniş veri aralıkları sunmanın yanı sıra, uygulamaların, farklı veri ve saat türlerine sahip olmalarını mümkün kılmaktadır. 

HİYERARŞİ KİMLİĞİ  

Veritabanı uygulamalarının, ağaç yapılarını, şu anda mevcut olandan daha etkili bir şekilde modellemelerini mümkün kılmaktadır. Yeni sistem tipi olan HierarchyId, bir hiyerarşi ağacındaki düğümleri temsil eden değerleri saklayabilmektedir. Bu yeni  tür, bir CLR Kullanıcı Tarafından Tanımlanmış Tür (UDT) olarak uygulamaya geçirilecek ve esnek bir programlama modeliyle, hiyerarşi düğümleri oluşturmak ve bunlar üzerinde işlem yapmak için birçok etkili ve yararlı yerleşik yöntem sunacaktır. 

FILESTREAM Verileri  

İkili verilerin, veritabanının tümleşik bir parçası olarak korunmasına ve işlemsel tutarlılığının sürdürülmesine devam edilmesinin yanı sıra, doğrudan bir NTFS dosya sisteminde saklanmasına izin vermektedir. Geleneksel olarak veritabanı tarafından yönetilen çok büyük ölçüdeki ikili verilerin, veritabanının dışında, daha maliyet ekin depolama alanlarında herhangi bir fedakarlıkta bulunulmaksızın saklanabilmesini mümkün kılar. 

Entegre EdilmiĢ Tam Metin Arama  

Entegre Edilmiş Tam Metin Arama; kullanıcıların, büyük metin sütunları üzerinde yüksek hızlı metin aramaları için Metin Dizinleri kullanmalarını mümkün kılmanın yanı sıra, Metin Arama ve ilgili veriler arasındaki geçişi de sorunsuz kılar.  

Seyrek Sütunlar  

BOŞ veri, herhangi bir fiziksel alan kullanmamakta ve bilgi içermeyen verilerin, veritabanında yönetilmesi için son derece etkili bir yol sunmaktadır. Örneğin, Seyrek Sütunlar, tipik olarak çok sayıda boş değere sahip olan nesne modellerinin, büyük alan maliyetleri yaşanmadan SQL Server 2008’de saklanabilmesini sağlamaktadır. 

Büyük Kullanıcı Tarafından Tanımlanmış Türler  

SQL Server 2008, Kullanıcı Tarafından Tanımlanmış Türlere (UDT’ler) ilişkin 8KB sınırını ortadan kaldırarak, kullanıcıların, UDT’lerinin boyutunu büyük ölçüde genişletmelerini mümkün kılmaktadır. 

Uzamsal Veri Türleri  

Uzamsal veri desteğini kullanarak, uygulamalarınıza uzamsal yetkinlikler ekleyin.  

Coğrafya veri türüyle, Yuvarlak Dünya çözümlerini uygulamaya geçirin. Dünyanın yüzeyindeki alanları tanımlamak için enlem ve boylam koordinatları kullanın. 

Geometri veri türüyle, Düz Dünya çözümlerini uygulamaya geçirin. Yansıtılmış düzlemsel yüzeyler ve iç mekanlar gibi doğal olarak düzlemsel veriler ile ilişkili poligonlar, noktalar ve çizgileri depolayın.

Akıllı bir veri platformu.   

 

SQL Server 2008, kullanıcılarınızın istediği alanlarda kurumsal zeka sunarak, kapsamlı bir platform sunmaktadır. 

 

Her Türlü Veriyi Entegre Edin  

 

Bölümlenmiş Tablo Paralelliği  

Bölümlemeler, organizasyonların, sürekli büyümeye devam eden büyük tabloları, şeffaf bir şekilde yönetilebilir veri bloklarına ayırarak daha etkili bir şekilde yönetmelerini mümkün kılmaktadır. SQL Server 2008, büyük bölümlenmiş tabloların performansını iyileştirerek, SQL Server 2005’teki bölümleme geliştirmelerine dayanmaktadır. 

 

Yıldız Sorguya Katılma Optimizasyonları  

SQL Server 2008, ortak veri ambarı senaryoları için iyileştirilmiş sorgu performansı sunmaktadır. Yıldız Sorguya Katılma optimizasyonları, veri ambarı katılma kalıplarını teşhis ederek, sorgu yanıt süresini azaltmaktadır.  

Gruplama Kümeleri  

Gruplama Kümeleri, kullanıcıların, aynı sorgu içerisinde çoklu gruplamalar yapmalarına izin veren GROUP BY (GRUPLA) komutunun bir uzantısıdır. Gruplama Kümeleri, farklı şekilde gruplanmış olan satırların UNION ALL (HEPSİNİN BİRLEŞİMİ)’ne eşdeğer olan tek bir sonuç kümesi üreterek, küme sorgulama ve raporlamasını daha kolay ve daha hızlı bir hale getirmektedir.

Veri Yakalamayı Değiştir  

Veri Yakalamayı Değiştir özelliğiyle, değişiklikler, yakalanır ve değişiklik tablolarına yerleştirilir. Bu, değişikliklerin bütün içeriğini yakalamakta, tablolar arası bir tutarlılık sağlamakta ve şema değişiklikleri boyunca bile çalışmaktadır. Bu, organizasyonların, veri ambarına, en güncel bilgileri entegre edebilmesini mümkün kılmaktadır. 

 

SQL TÜMLEŞTİR (MERGE SQL)  

Komutu MERGE SQL Komutunun sunulması sayesinde, geliştiriciler, bir satırın var olup olmadığının kontrol edilmesi ve sonra da bir ekleme ya da güncelleme yapılması gibi sık karşılaşılan veri depolama senaryolarını daha etkili şekilde ele alabilirler.

 

SQL Server Integration Services  (SSIS) (Sunucu Entegrasyon  Hizmetleri)

Ardışık Düzen  İyileştirmeleri Veri Entegrasyon paketleri, artık, mevcut kaynaklardan yararlanarak ve kurumsal ölçekteki en büyük iş yüklerini yöneterek, daha etkili bir şekilde ölçeklenebilirler. Yeni tasarım, çalışma zamanının çoklu işlemcilere ölçeklendirilebilirliğini iyileştirmektedir. 

SQL Server Integration Services  (SSIS) (Sunucu Entegrasyon Hizmetleri)  

Sürekli Aramaları Aramalar gerçekleştirme ihtiyacı, en yaygın ETL operasyonlarından biridir. Bu, bilgi kayıtlarının, işletme anahtarlarını, ilgili vekillerinin işletme anahtarlarını dönüştürmek için aramalar kullanmaya ihtiyaç duydukları veri depolama ile özellikle ilgilidir. SSIS, aramaların, en büyük tabloları destekleme performansını arttırmaktadır. 

SSIS Yüksek Performans Bağlayıcıları  

SSIS, SAP Netweaver BI, Oracle ve Teradata için, verinin, kurumsal bir veri ambarına yüksek performanslı bir şekilde yüklenmesi için özel olarak tasarlanmış yeni bağlayıcılara sahiptir. 

Veri Ayrımlaması  

SSIS’deki yeni veri ayrımlaması aracı, kullanıcıların, kaynak verileri, veri türü, uzunluğu, veri değerlerinin çubuk grafikleri ve ilişkilerin gücü ve tamlığı gibi çeşitli özelliklere ilişkin olarak analiz edebilmelerini mümkün kılmaktadır. Bu, bir veri ambarına giden verinin kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır. 

Yedekleme Sıkıştırması  

Disk tabanlı yedeklemeleri çevrimiçi  olarak saklamak pahalı ve vakit  alıcıdır.  SQL Server 2008  yedekleme sıkıştırması sayesinde, yedeklemeleri çevrimiçi olarak  saklamak için daha az saklama alanı  gerekmekte ve yedeklemeler, daha az disk G/Ç’si gerekmesi nedeniyle önemli ölçüde daha hızlı  çalışmaktadır.  

İLGİLİ BİLGİLERİ SUNUN  

Analiz Ölçeği ve Performansı  

SQL Server 2008, geliştirilmiş analiz özellikleri ve daha karmaşık hesaplamalar ve kümelemeler sayesinde daha geniş bir analiz sunmaktadır. Yeni küp tasarımı, kullanıcıların, analiz altyapısının geliştirilmesini kolaylaştırmalarına yardımcı olmakta ve optimize edilmiş performansa yönelik çözümler oluşturmalarını mümkün kılmaktadır. Hesaplama Engelinin Engellenmesi Hesaplamalar, işlem performansından önemli iyileştirmeler sunarak, kullanıcıların, hiyerarşilerinin derinliğini ve hesaplamalarının karmaşıklığımı arttırmalarını mümkün kılmaktadır. Geri Yazma SQL Server 2008 Analysis Services’deki yeni MOLAP etkin geri yazma özellikleri, ROLAP bölümlerini sorgulama ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Bu, geleneksel OLAP performansından ödün vermeden, kullanıcılara, analiz uygulamaları içerisinden, gelişmiş geri yazma senaryoları sunmaktadır. Bu veri sayfası sadece bilgi amaçlıdır. MİICROSOFT, İŞBU ÖZETTE, AÇIK YA DA ZIMNİ HİÇBİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. Burada betimlenen örnek şirketler, organizasyonlar, ürünler, etki alanı adları, e-posta adresleri, logolar ve olaylar hayal ürünüdür. Gerçek herhangi bir şirket, etki alanı, adres, kişi, yer ya da olay ile herhangi bir bağlantı kurulmamıştır ve böyle bir anlam çıkarılmamalıdır.  

EYLEME DÖKÜLEBİLİR KAVRAYIŞLAR EDİNİN

Kurumsal Raporlama Motoru  

Raporlar, şirket boyunca, basitleştirilmiş uygulama ve yapılandırma ve bir raporlama iş yükünün çoklu sunucular boyunca ölçeklendirilmesi de dahil almak üzere arttırılmış ölçeklendirilebilirlik aracılığıyla, hem içeriye hem de dışarıya yönelik olarak kolayca sunulabilir. Bu, kullanıcıların, her boyut ve karmaşıklıktaki raporları kolayca oluşturabilmelerini ve paylaşabilmelerini mümkün kılmaktadır.  

internet Rapor Dağıtımı  

Müşteriler ve tedarikçiler, raporların internet üzerinden dağıtılması sayesinde kolayca erişilebilirler. 

Raporlama Altyapısını Yönetin  

Bütün yapılandırma ayarları için merkezileştirilmiş bir depolama ve API aracılığıyla daha kolay yapılandırma, bellek yönetimi ve altyapı konsolidasyonu sayesinde, sunucu davranışlarını denetleme becerisinin ve desteklenebilirliğin arttırılması.

 

 

 

Paylaşımları için Microsoft Türkiye Ofisine Teşekkür Ederiz.