Sonicwall Uygulamaları-11

AMAÇ : İç ağda bulunan Web(http), Ftp ve Mail sunucusuna internet ortamından erişimin yapılışı.

CİHAZ : SONICWALL PRO 3060-EnhancedOS Firmware Version: SonicOS Enhanced 3.2.0.3

clip_image001

DİAGRAM :


SONICWALL PRO3060 Konfigurasyonu

Ağ Ayarları

1.WAN ve LAN IP sinin ayarlanması :
LAN = 10.0.0.1, 255.255.255.0

WAN = 192.168.0.101, 255.255.255.0


clip_image004

2.İç Ağ’da yönlendirilme yapılacak olan server oluşturulur.Bunun için ;

Network à Address Objects Sayfasından Add… butonuna basınız.
LAN = 10.0.0.1, 255.255.255.0

WAN = 192.168.0.101, 255.255.255.0

clip_image006

3. Firewall à Services bölümünden istenen portlar belirli bir grup oluşturulup onun içine koyulur.
Bu port gurubun adı : Ozel-Port-Grup olsun.Burada, fazladan koyulan Ping,Ftp…opsiyoneldir.

clip_image008

4.Web üzerinden gelen isteğin WAN portuna erişimi için Firewall à Access Rules bölümden erişim hakkı verilmesi gerekmektedir. Bunun için WAN to LAN erişimi sağlanmalıdır.

clip_image010

5.Dışardan gelen isteklerin, hangi IP adresine NAT yapılacağını belirlemek için Network à NAT Policies bölümünden.İlgili NAT işlemi yapılır.

clip_image012

6.Uzaktan cihazın yönetimini yapabilmek için WAN portuna erişimin açılması gereklidir. Network à Interfaces bölünden, WAN bölünden HTTPS’in açılması gereklidir.

clip_image014