Setup cannot use domain controller because it belongs to Active Directory site Setup must use a domain controller in the same site as this computer

Exchange Server 2007 veya 2010 kurulumu ( services pack yüklenmeside dahil ) sırasında yukarıdaki gibi bir hata alabilirsiniz. Bu durum aslında hiç te normal değil, sorunun kaynağı exchange server’ ın bulunduğu site ile iletişim kurduğu dc’ nin farklı site yapısında olmasından kaynaklıdır. Bunu çözmek için ilk olarak kurulumu aşağıdaki gibi yapabilirsiniz

setup /m:install /r:m,h,c /dc:merkezdc01.cozumpark.com  veya yeni kurulum değilde services pack yüklemesi yapacaksanız aşağıdaki kodu yazabilirsiniz

setup /m:upgrade /dc:merkezdc01.cozumpark.com

Ancak bu komuta rağmen sorun devam ediyorsa bu durumda DC statik olarak kayıt defterine girilmiş olabilir. Aşağıdaki kayıdı kontrol edebilirsiniz.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeDSAccess\Instance0

altında ConfigDCHostName kaydı var ise eğer bunu silmeniz ve bilgisayarı yeniden başlatmanız yeterli olacaktır.