Remote Server returned ‘550 5.1.11 RESOLVER.ADR.ExRecipNotFound; Recipient not found by Exchange Legacy encapsulated email address lookup’

Eğer ortamınızdaki bir kullanıcının posta kutusunun silip yeniden açarsanız outlook üzerindeki cache nedeni ile aynı kişiye mail gönderen kullanıcılar aşağıdaki gibi bir hata alacaklardır;
Remote Server returned ‘550 5.1.11 RESOLVER.ADR.ExRecipNotFound; Recipient not found by Exchange Legacy encapsulated email address lookup’

Bunun temel nedeni Exchange Server’ ın iç mesajlaşma için hala X500 adresi kullanması.

Çözüm olarak aşağıdaki PS komutunu kullanabilirsiniz.

Örnek ilgili hesabı sildiniz, sonra o kişiye mail atan insanlara cache’ den yani eski x500 adresi üzerinden mail gönderdikleri için NDR maili düşer. İşte o NDR yani hata maili içerisindeki uzun adresi PS komutu sorduğu anda yapıştırmanız yeterli olacaktır.

$Direction = Read-Host "Ingrese IMCEAEX"
$Remplazo= @(@("_","/"), @("\+20"," "), @("\+28","("), @("\+29",")"), @("\+2C",","), @("\+3F","?"), @("\+5F", "_" ), @("\+40", "@" ), @("\+2E", "." ))
$Remplazo | ForEach { $Direction = $Direction -replace $_[0], $_[1] }
$Direction = "X500:$Direction" -replace "IMCEAEX-","" -replace "@.*$", ""
Write-Host $Direction

Daha sonra çıkan sonucu kullanıcının active directory hesabındaki “LegacyExchangeDN” özniteliğine eklemeniz yeterlidir;

Yada ilgili kullanıcı için bu adresi bir X500 alıcı adres olarak ekleyebilirsiniz;

Daha sonra İlgili Exchange sunucusu üzerindeki Microsoft Exchange Active Directory Topology servisini restart etmeniz gerekli. Ancak bu servis tüm alt servisleri tetikleyeceği için gün içerisinde yapmayın.

Birden çok sunucunuz var ise hepsinde yapabilirsiniz.