Parallel Session Creation

Windows Server 2008 ile beraber gelen yeni bir özellik olan Parallel Session Creation sayesinde bir Terminal Server’ınız var ise eş zamanlı olarak gelen oturum açma isteklerini yöneten session manager subsystem ( smss.exe) 2003 olan ortamlarda tek bir adet iken 2008 ile beraber bu sayı arttırılarak performans artışı sağlanmıştır.

2003 veya daha önceki ortamda her logon işleminde bir diğer logon ilkinin işleminin bitmesini beklerken bu yeni sistemde bu darboğaz kaldırılmış oluyor.

Düşününki pazartesi sabahı herkes terminal server a logon oluyor 🙂

Burada SMSS, her oturum için  winlogon ve Csrss prosesslerini ( process ) başlatır

SMSS her session için kendine ait bir takma isim ( instance ) ile eş zamanlı olarak 4 veya daha üzeri session oluşturarak gelen istekleri daha hızlı cevaplar.

Buradaki şart en az 4 oturum çalıştırılı ve bu da demektir ki makinenizin en az 4 core veya üstü olması gerekli . Daha fazla core var ise bu sayı artar.