Oracle, Windows’taki veritabanını açıklıyor

IT sektöründe en iyi saklanan sırlardan birisi Oracle’ın müşterilerine sunduğu, veritabanlarını Microsoft Windows platformlarına kurma desteğinin derinliğidir. Görünürlüğü yüksek Linux desteğine rağmen, Oracle yazılımlarını 1990’larda Windows’a taşıyan ilk büyük veritabanı satıcısı olmuştur ve büyük ve sağlam bir Windows üzerinde Oracle kullanıcı topluluğunu desteklemeye devam etmektedir. Satıcının Windows ile bütünleştirme yetenekleri Active Directory gibi temel Windows özellikleri ile birlikte çalışmayı sağlamadan veritabanlarının ve araçlarının popüler Visual Studio serisi ile sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamaya kadar gitmektedir. Küçük aile işletmelerinden global şirketlere kadar değişik büyüklükte müşteriler Oracle veritabanlarını Windows platformlarında çalıştırmaktadır ama bu bileşimin en çok görüldüğü kesit hızlı büyüyen küçük ve orta büyüklükteki şirketler (KOBİ) pazarıdır.

Müşteriler ve sektördeki eğilimler Oracle/Microsoft birlikte çalışabilirliğinin güdüleyicisi olmuştur.
Bilgisayar sektöründe, her şey her zaman ilk bakışta göründüğü gibi değildir. Örneğin, Oracle ve Microsoft arasındaki yıllarca süren ve çok bilinen rekabet kavgalarını ele alalım. Bu çatışmalar ilk olarak veritabanı pazarında görüldü, ardından Oracle’ın Linux’a yaklaşmasıyla işletim sistemi alanına genişledi ve geliştirme araçlarından özel yazılımlara ve uygulamalara kadar uzanan bir dizi alanda cephe savaşlarıyla devam etti.
Ancak, Oracle ve Microsoft, bu şiddetli çatışma sahnesinin arkasında katı bir piyasa gerçeğinin gereklerini yerine getirmeye istekliydiler; iki güçlü satıcı iki şirketin sattığı ürünleri de kullanan binlerce ortak müşteriye sahipti. Özel olarak da, ciddi sayıda müşteri Oracle’ın veritabanı yazılımlarını Microsoft Windows Server işletim sistemine kurmuştu. Muhtelif analistlerin Oracle’ın veritabanı piyasasının neredeyse % 50’sini ve Microsoft’un ise işletim sistemi piyasasının % 50’sini veya daha fazlasını kontrol ettiği yönündeki tahminleri düşünüldüğünde, bu ürün bileşimi şaşırtıcı değildir.
Oracle platform paylaşım verilerinin reklamını yapmamaktadır, ama bazı sayımlara göre, satıcını Windows üzerinde kullanılmak üzere sattığı veritabanı sayısı Linux üzerinde çalışmak üzere satılanlarla aşağı yukarı aynıdır. Oracle’ın son zamanlardaki Linux coşkusu Windows tabanlı iş hacminin büyüklüğünü gölgelemektedir, ama şirketin Windows platformundan yararlanma konusunda da uzun yıllara dayanan bir deneyimi ve güçlü yetenekleri vardır. Örneğin, Oracle Windows NT üzerinde çalışan ilk veritabanını 1994’te piyasaya çıkarmıştır ve o tarihten bu yana ürünlerinde güçlü Windows ile birlikte çalışabilme özellikleri oluşturmaya devam etmiştir.
2
Oracle ve Microsoft karşılıklı yararlarına olan konularda ve müşterileri için işbirliği yapmak üzere aralarındaki anlaşmazlığı rafa kaldırmayı bile zaman zaman becerebilmişlerdir. Bu işbirliğinin kayda değer bir örneği, Oracle’ın Microsoft’un Visual Studio Industry Partner programına katılması ve bu program çerçevesinde kendi geliştirme araçlarının ve veritabanlarının Microsoft Visual Studio geliştirme serisiyle uyumlu çalışmasını sağlamak için çalışmasıdır. Oracle ve Microsoft muhtelif XML web hizmet standartlarının geliştirilmesi ve duyurulması için başka şirketlerle birlikte güçlerini birleştirmişlerdir ve son zamanlarda, Microsoft’un popüler Office uygulamalarının ön uç müşterilerinin Oracle’ın şirket iş uygulamalarına erişmesini sağlamak için birlikte çalışmaktadır.
Ortak müşterilerin Oracle/Microsoft tabanı çok sayıda büyük işletmede de mevcut olmakla birlikte, KOBİ piyasası Oracle’ın Windows Server üzerinde kurularak kullanıldığı en büyük piyasadır. Bu senaryoyu bazıları sağduyuya aykırı bulabilir. Oracle şöhretini şirket veritabanı piyasasında yaptı, ama son yıllarda Oracle Database Standard Edition ve Oracle Database Standard Edition One gibi kurulumu kolay ve rekabetçi fiyatlara sahip veritabanı ürünleri geliştirme konusunda büyük adımlar attı. Oracle ayrıca geliştirilmesi, kurulması ve dağıtılması ücretsiz olan Oracle Database Express Edition’u da piyasaya çıkardı. Öte yandan, Windows Server KOBİ müşterileri arasında her zaman çok popüler oldu ve bu pazar kesitinde Windows üzerinde çalışan Oracle veritabanlarına yüksek bir talep yarattı.
Sektördeki eğilimler satıcılar arası bütünleşmeleri teşvik ediyor ve destekliyor.
Bir dizi sektör trendi aynı anda devreye girerek satıcılar arasında birlikte çalışabilme talebini arttırmakta ve şirketlerin bunu yapmasını kolaylaştırmaktadır. Ovum Summit bu eğilimleri ve yetenekleri “dinamik bilgisayar kullanımına” doğru evrimin zeminini hazırlayan öğeler olarak kaydetti. Basit bir şekilde ifade ederek, dinamik bilgisayar kullanımı, şirketlere daha esnek ve uyarlanabilir IT ortamları kurabilmek için bir dizi teknolojiden yararlanma fırsatı verecektir. En önemlisi, toplam olarak bu teknolojiler IT’nin değişen iş ihtiyaçlarına daha hızlı tepki vermesine yardımcı olacak ve iş süreçlerini dalgalanan talepleri ile bu iş süreçlerini destekleyen IT altyapısı arasında daha akışkan ve otomatik bir senkronizasyonu sağlayacaktır.
Dinamik bilgisayar kullanımı sağlayıcılarının en önemlileri arasında web hizmetleri ve hizmet yönelimli mimariler (SOA’lar), dağıtımlı hesaplama, sanallaştırma ve ilke tabanlı yönetim sayılabilir. Bu ve diğer teknolojiler yaygın bir şekilde desteklenen standartlara giderek daha fazla dayandığı için, IT mağazalarının farklı satıcıların öğelerini karıştırmayı düşünmeleri de makul hale gelmektedir. Bu bağlamda, Oracle veritabanlarının ve araçlarının Windows platformu ve Microsoft’un araç seti ile birlikte çalışabildiği farklı yollar son yıllarda giderek daha önemli hale geldi.
3
Oracle Veritabanı Windows platformundan yararlanmaktadır.
Oracle, tarihi boyunca, müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun ortamı seçebilmeleri için, aralarında Windows ve Linux’da bulunan bir dizi işletim sistemi ve çeşitli donanım platformları için destek sunmuştur.
Oracle 1990’ların ortalarında Windows NT platformu üzerindeki veritabanını satmaya başladığında, Windows NT en çok küçük ve orta boyutlu işletmeler için uygun bir seçenekti. Öte yandan, Oracle’ın büyük şirket kurulumları büyük ticari Unix platformlarından birisi üzerinde çalışıyordu. Windows o dönemde Unix gibi ölçeklenemiyordu ama Microsoft işletim sistemi müşterilerine bazı çekici özellikler sunuyordu. Unix üzerinde kullanılan işlem tabanlı modelden farklı olarak, Windows üzerindeki Oracle Veritabanı iş parçacığı tabanlı bir tasarımla üretilmiştir. Bu yaklaşım, her veritabanı birden fazla iş parçacığı içeren tek bir süreç olarak çalışarak göreli olarak daha yüksek bir performansa ve daha az işleme yol açması nedeniyle, Windows işletim sistemine özel avantajlar sağlamaktadır.
Linux, 1990’ların başında yaygınlaşmaya başladığında, Oracle ürünlerini bu yeni açık kaynaklı işletim sistemi (OS) üzerinde geliştiren ilk büyük ticari yazılım satıcılarından biriydi. Sonraki yıllar boyunca, Linux’un fonksiyonları ve performansı geliştikçe, Oracle bu işletim sistemine daha fazla destek verdi. Şirket Linux ile o kadar ilişkili hale geldi ki, Windows’a devam eden desteği bir miktar gölgelendi.
Bugün Oracle Windows ve Linux’un veritabanı temeli olarak aşağı yukarı aynı yeteneklere sahip olduğuna inanmaktadır. Elbette her işletim sistemi benzersiz teknolojileri ve hizmetleri bir araya getirmektedir ve Oracle veritabanını bu sistemlerin farklı özelliklerinden yararlanacak şekilde ayarlamaktadır. Oracle Veritabanının geniş kapsamlı özellikleri Windows, Linux ve Unix’te eşit derecede çalışmaktadır. Windows ve Linux’ta ortak olan şey her ikisinin de düşük maliyetli donanımlarla çalışması, ölçekleme yönetimini kolaylaştırmaları ve hem veritabanı sunucusu hem de uygulama sunucusu seviyelerinde daha maliyet etkin olmalıdır. Örneğin, halen çok sayıda müşteri iki veya daha fazla Windows Server düğümü üzerinde Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) çalıştırmaktadır. Oracle RAC, Oracle, SAP, Microsoft ve diğerleri tarafından satılanlar gibi ‘gerçek’ uygulamaların, uygulama kodunda hiçbir değişiklik yapılması gerekmeksizin kullanılabilirliği yüksek kümelerde çalıştırılmasını sağlar. Oracle RAC, veritabanlarını, kümelendiklerinde güvenilebilirliği ve ölçeklenebilirliği ciddi bir şekilde arttıran göreli olarak düşük maliyetli, sektörde standart olan sunucularda çalıştırma yeteneğine sahiptir.
Oracle’ın, temel özelliklerini Windows platformlarına taşımanın ötesinde, veritabanıyla kullandığı düzinelerce Windows Server bütünleştirme noktası vardır. Bu birlikte çalışabilme yeteneklerini burada incelemek pratik olmadığı için, bunun yerine Oracle yazılımlarını Microsoft işletim sistemi üzerinde çalıştıran müşteriler için en değerli olabilecek yetenekleri kısaca açıklayacağız. Bu temel bütünleştirme alanları şunlardır:
4
Windows Server’ın Active Directory ve Security Framework uygulamalarından yararlanma
Oracle veritabanı ile Microsoft’un popüler Active Directory sistemi ve Windows Server Security çerçevesi arasında yoğun bir etkileşimi desteklemektedir. Kullanıcıların yararlanabilecekleri yetenekler arasında aşağıdakiler sayılabilir:
• Active Directory ve veritabanında kullanıcılar arasında eşleştirmeler oluşturma
• kullanıcılara Active Directory’de kimliklerini doğruladıktan sonra Oracle veritabanına erişme olanağı veren tek oturum açma desteği
• Active Directory grup üyelikleri aracılığıyla veritabanı rolleri atamanın desteklenmesi
• SSL kullanılan herhangi bir işletim sistemi platformunda çalışan bir Oracle Veritabanında kimlik denetimi için Microsoft Certificate Store’un kullanımı
• heterojen sistemlerde Kerberos anahtarları kullanarak kimlik denetimi yapmak için Microsoft Key Distribution Center’ı kullanma
• veritabanı ve ağ adlarını ve yapılandırma verilerini istemci aygıtlar yerine Active Directory içinde depolama yeteneği. Bu, yapılandırma bakımını, güvenliği ve güncellemeyi basitleştirir.
• Active Directory hizmetini ayarlamak için Oracle’ın Network Configuration Assistant ve Database Configuration yardımcı programlarının kullanımı
• Enterprise Identity Management (bir Oracle Fusion Middleware bileşeni) kullanarak, Active Directory hizmetine giriş yapmak için Oracle Internet Directory hizmetini kullanma (veya tersi) seçeneği.
Windows Server’ın donanım destek özelliklerinden yararlanma
Daha önce de ifade edildiği gibi, Oracle veritabanını Windows Server’ın iş parçacığı tabanlı modelinden yaralanacak şekilde ayarlamıştır. Bunun sonucu olarak, veritabanı yöneticileri farklı Oracle işlemcileri ve iş parçacıkları için CPU benzeşimlerini ve önceliklerini ayarlayabilirler. Oracle Veritabanı hem 32-bit hem 64-bit Windows Server platformlarında çalışır. Bellek kısıtlı 32-bit sistemlerinde, veritabanı aşağıda belirtilenler gibi muhtelif Windows Server bellek yönetim yeteneklerinden yararlanabilir:
• işletim sisteminin, Windows Executive yazılımına atanan 2GB ve uygulamanın/veritabanın erişebildiği GB biçimindeki olağan bölümleme yerine, veritabanının 32-bit adres alanının 4GB’ının 3GB’ını kullanmasına izin vererek ölçeklenebilirliği arttıran 3-gigabyte (GB) anahtarı
• Oracle’ın Address Windowing Extensions (AWE) özelliğini kullanarak 32-bit sanal adres alanından 64 GB’a kadar fiziksel belleğe erişim sağlaması. Normalde, 32-bit sistemler 4GB bellek erişimiyle sınırlıdır.
• Oracle Veritabanının İşletim Sisteminin Büyük Sayfa desteğinden yararlanarak büyük yakın veri setleri oluşturması ve bu sayede parçalanmanın azalması ve performansın artması. Bu özellik hem 32-bit hem 64-bit sistemlerde sırasıyla 4MB ve 16MB büyüklüğünde sayfalarla desteklenir. Bu özellik, özellikle büyük bellekli 64-bit sistemlerde yararlıdır.
5
Geliştirme araçları ve teknolojileri
Windows, Oracle ürünleri için en popüler uygulama geliştirme platformudur, bu nedenle de Oracle’ın geliştirme araçlarının ve platformlarının Microsoft’un geliştirme araçları ve platformlarıyla birlikte çalışmasını sağlamak için yoğun çaba harcaması şaşırtıcı değildir. Oracle, 2004’de Microsoft’un Visual Studio Industry Partner programına katılarak Windows tabanlı geliştiricilerin Oracle veritabanının yeteneklerinden yararlanmasını kolaylaştırma niyetini açığa vurmuştur. Bu çaba devam etmektedir. Örneğin, Oracle halen ürünlerinin Visual Studio 2008’in bir sonraki sürümüyle birlikte çalışmasını sağlamak için çalışmaktadır.
Oracle’ın veritabanı sunucusunun .NET desteği tamamen platform ve Oracle Veritabanı sürümünden bağımsızdır. .NET uygulamaları hangi platformda çalışırsa çalışsın, desteklenen her Oracle Veritabanı sürümüyle birlikte çalışabilir.
Oracle, Oracle Veritabanları ve .NET. ile çalışan geliştiriciler için üç ana çözüm (aşağıda listelenmektedir) sunmaktadır.
.NET (ODP.NET) için Oracle Data Provider
Bu yardımcı uygulama, geliştiricilerin Oracle veritabanlarında depolanan verilere erişebilen ve .NET içinden Oracle veritabanı yeteneklerinden tam olarak ayarlanabilen .NET-tabanlı uygulamalar geliştirmelerini sağlar. Erişilebilir özellikler arasında Oracle RAC, otomatik yük dengeleme, Oracle XML DB (veritabanının kendi XML yetenekleri), Oracle’a özgü veri tipleri (XML belgeleri, Microsoft belgeleri, büyük nesneler, REF imleçleri ve kullanıcı tanımlı tipler dahil) ve PL/SQL depolanmış prosedürleri sayılabilir.
ODP.NET, Microsoft’un ADO.NET uygulama programlama arabirimlerinden (API’ler) yararlanır. Çoğu Windows geliştiricisi, SMB kesiminde çalışanlar da dahil olmak üzere ADO.NET API’lerini bildiği için, ODP.NET, Windows .NET ve Oracle veritabanı dünyalarını bütünleştirmek için kullanımı kolay bir yol sunmaktadır. ODP.NET, geliştiricilerin .NET DataSet gibi her .NET fonksiyonunu sınırlama olmazsızın kullanmalarına olanak verir.
(ODA.NET ücretsizdir ve Oracle Technology Network web sitesinden, https://www.oracle.com/technology/tech/dotnet/index.html adresinden indirilebilir)
Visual Studio .NET için Oracle Geliştirici Araçları
Visual Studio 2005 ve Visual Studio .NET 2003 için geliştirilen bu ücretsiz ek uygulamalar geliştiricilerin popüler Microsoft bütünleşik geliştirme ortamı ve arabirimini tasarım süresi boyunca muhtelif Oracle hizmetlerine ve yeteneklerine erişim için kullanmalarını sağlar (bkz., Şekil 1). Çoğu çok az SQL bilgisi gerektiren hatta hiç gerektirmeyen bu özellikler, geliştiricilerin Oracle için kendi .NET uygulamalarını oluştururken daha etkin olmasını sağlar. Bu özellikler arasında şunlar sayılabilir:
• tablo oluşturma gibi çeşitli veritabanı görevlerini yerine getirmek için çok sayıda tasarlayıcı ve sihirbaz
6
• geliştiricileri ASP.NET web uygulamaları, Windows uygulamaları ve Microsoft Office uygulamaları için kolaylıkla kod oluşturma olanağı veren, basit sürükle ve bırak işlemleriyle otomatik kod üretimi
• .NET geliştiricilerinin zaten bildiği aynı Visual Studio hata ayıklama prosedürlerini kullanarak, PL/SQL depolanmış prosedürlerini düzenlemeyi ve tam PL/SQL hata ayıklama desteği sağlayan bir PL/SQL Düzenleyicisi ve Hata Ayıklayıcısı
• bir SQL Komut Dosyası düzenleyicisi, bir SQL Komut Dosyası Yürütme motoru, komut dosyası yönetimi ve veritabanı kaynak denetimi bütünleştirmesi
• Oracle Kullanıcı Tanımlı Tipleri (UDT) araştırma ve oluşturma desteği ve Oracle BDT’lerin daha kolay kullanan ve daha hızlı oluşturan .NET uygulamaları oluşturmayı kolaylaştıran bir özel sınıf kod üretme sihirbazı
• Geliştiricilerin Oracle’a özgü bilgileri aramaları gerektiğinde Visual Studio ortamında kalmalarını sağlayan, SQL, PL/SQL ve Oracle Hata Referans Kılavuzlarını da içeren bütünleşik bir Yardım Sistemi.
7
Şekil 1 Visual Studio .NET için Oracle Geliştirici Araçları Oracle Developer Tools for Visual Studio .NET makes it easy to perform Oracle database operations from inside of Visual Studio
Kaynak: Oracle
Oracle Database Extensions for .NET
Oracle, .NET’i Oracle Veritabanının içinde bütünleştirdi. Oracle Database Extensions for .NET geliştiricilerin C# veya Visual Basic .NET gibi :NET dillerini kullanarak Oracle depolanmış prosedürleri ve fonksiyonları oluşturmalarını sağlayan bir Oracle Veritabanı seçeneğidir.
Geliştiriciler Visual Studio’da kendi .NET prosedürlerini ve fonksiyonlarını geliştirirler ve ardından .NET kodunu Oracle veritabanına dağıtmak için Oracle Dağıtım Sihirbazını kullanırlar. Bu .NET depolanmış prosedürleri ve fonksiyonları .NET uygulama kodundan, SQL’den, başka bir .NET, PL/SQL veya Java depolanmış prosedüründen, bir tetikleyiciden veya bir depolanmış prosedürün veya fonksiyonun çağrılabildiği başka herhangi bir yerden çağrılabilir.
8
Windows üzerinde Oracle = bir çok kullanıcı için doğru bileşim
Windows tabanlı platformlarda çalışan Oracle veritabanları ve araçları bileşiminin en cazip çözümü temsil ettiği kullanıcı ve kullanım tiplerinin özelliklerini tamamen bilmek imkansızdır. Windows Server kullanıcıları yelpazesi bugün en küçük şirketlerden büyük, uluslararası şirketlere kadar yayılmaktadır ve bu yelpazedeki bulunmaktadır ve bu yelpazede Microsoft İşletim Sistemine Oracle ürünlerini dağıtmayı seçen müşteriler bulunmaktadır. Ama Windows üzerinde Oracle dağıtımlarının büyük çoğunluğu KOBİ kesitinde kalmaktadır.
Bu kesit içinde kalan bir şirket olan Kroll Factual Data bir çok KOBİ müşterisinin neden Oracle/Windows bileşimiyle ilgilendiğine bir örnektir. Kroll, Inc, şirketinin bir alt kuruluşu olan Kroll Factual Data mortgage sektörüne çok çeşitli İnternet üzerinden iş bilgi hizmetleri vermektedir. Şirket, Loveland, Colorado veri merkezinde 600’den fazla Windows Sunucusu bulunan büyük bir Windows kullanıcısıdır. Öte yandan, Kroll Factual Data’nın aralarında Oracle’ın şirket uygulamaları E-Business Serisini de çalıştıran birkaç Red Hat Linux-tabanlı sunucusu da bulunan sadece 25 civarında Linux sunucusu bulunmaktadır.
2006 sonlarında, Kroll Factual Data 10TB’lık ilişkisel verilerini Microsoft SQL Server’dan üç düğümlü bir Oracle Database RAC’a taşımaya karar verdi. Şirketin bu taşımadaki temel motivasyonu, Kroll Factual Data’nın bilgi şefi Russ Donan’a göre, üçüncü bir tarafça sağlanan, SQL Sunucusunun kullanılabilirliği yüksek kümeleme yeteneği ve bir düğümden bir düğüme aktarma sırasında 2-3 dakika çalışma zamanı gerektirebilmesi ile ilgili kaygısıydı. Donnan, ‘Oracle RAC ile aktarım anında gerçekleşiyor,’ diyor.
Donnan, Oracle Veritabanının SQL Server ile bağlantılı olarak ölçeklenebilme özelliğini de sevmiş. ‘SQL Sunucusunun iki yuvalı bir düğümden dört yuvalı bir düğüme aktarılması büyük bir taşınma işlemi ve çok ciddi miktarda planlama gerektiriyor’, diye açıklıyor. ‘Oracle tesisime ucuza iki işlemci ekleyebilirim’.
Şirket, Oracle Veritabanına geçmekle birlikte, Windows’tan Linux platformuna taşınmakla ilgilenmemiş. Donnan’a göre, Linux’a geçmenin önündeki engel teknik özelliklerden çok personel gerçekleriyle bağlantılı. Kroll Factual Data’nın personelinde çok sayıda Windows uzmanı var ve işe Linux uzmanları almak onlara zor ve pahalı geliyor. ‘Windows uzmanlığımızdan yararlanmak, genel giderlerimizi ciddi oranda azalttı’, diyor Donnan.
Kroll Factual Data, Oracle RAC’ı bir 64-bit Windows Sunucusu üzerinde çalıştırıyor ve dolayısıyla veritabanının Windows’ 32-bit bellek yönetim özelliklerini kullanmasına ihtiyaç duymuyor. Şirket, kimlik bilgilerini her yerel makineye koymak yerine tüm kullanıcı kimlik bilgilerini merkezi olarak yönetmek için Active Directory hizmetini kullanıyor. Bu merkezi yönetim şirketin IT sistemi denetlendiğinde, düzenleyiciler kullanım günlüklerinin merkezi olarak saklanmasını ve düzenli aralıklarla parola yenileme gibi süreçlerin merkezi olarak zorlanmasını tercih ettikleri için denetimden başarıyla geçiyor. Donnan’ın söylediğine göre, Kroll
9
Factual Data aynı merkezi denetimini Linux kullanarak da başarabilirlerdi ama bu tip bir altyapıya Linux yerine Windows altında sahip olmak, bu altyapıyı Windows üzerinde kullanmak ve bakımını yapmak onlar için çok daha kolaydı.
Kroll Factual Data, Oracle Database 10g RAC’a geçişi göreli olarak basit bulduklarını ve Windows üzerinde Oracle’ın bütünleşme yeteneklerinin kutudan çıkar çıkmaz faturalarını hafiflettiğini söylüyor. Daha başlangıçta, şirket özel uygulamalarını üç düğümlü RAC’a uygulamaların hiçbir kodunu değiştirmeden taşımayı başardı.
Ayrıca, Donnan’a göre, ‘Oracle Veritabanını Microsoft IIS [Internet Information Server] üzerinde ve Visual Studio Team Sistemiyle kullanmak çok kolay oldu. Microsoft’un SQL Sunucusunun ek uygulamaları mükemmel, ama Oracle araçlarının [ODP.NET] Visual Studio ile bütünleşme biçimini daha da çok sevdim. Bir geliştirici olarak veritabanına erişmek için yapmanız gereken her şeyi yapmanız sağlıyorlar.’
Sonuç
Bu yazıda, Oracle’ın kullanıcılara veritabanlarını Windows tabanlı ortamlar içinde dağıtma ve kullanmalarını için sunduğu temel bütünleşme yeteneklerinden bir kaçını ele aldık. Bu yeteneklerin Oracle’ın sunduğu Windows ile birlikte çalışabilme özelliklerinin tamamı olmadığını söylemek gereksiz. Örneğin, Oracle’ın uygulamalar ekibi, müşterilerin Oracle’ın şirket uygulamalarının ön uç müşterileri olarak Word, Excel ve Outlook gibi Microsoft Office uygulamalarını kullanmalarını sağlamak için Microsoft ‘Office Business Application’ API seti üzerinde çalışmaktadır.
Oracle Fusion Özel Yazılımları da, Microsoft ürünleriyle ve teknolojileri ile ilgili güçlü bir destek ve birlikte çalışabilme özellikleri sağlamaktadır. Bu özel yazılımlar, Microsoft Active Directory, IIS ve Microsoft Cluster Services dahil olmak üzere Microsoft Windows Server platform ve ürünleri ile başarılı bir şekilde bütünleşmektedir. Ayrıca .NET ve web hizmetleri kullanılarak oluşturulmuş uygulamaları da destekler Microsoft BizTalk Server ve SharePoint Server gibi ürünlerle birlikte çalışır. Fusion Özel Yazılımları Microsoft Office ön uç ürünlerinin arka uç şirket uygulamaları ve çözümleriyle de etkin kullanımını kolaylaştırır.
Bir diğer önemli birlikte çalışabilirlik aracı, evrilerek büyük ve kapsamlı sistemler için bir yönetimi çerçevesi haline gelen Oracle’ın Enterprise Manager’idir. Oracle halen yedi farklı Microsoft sunucusu için Enterprise Manager ek uygulamaları sunmaktadır. Satıcı ayrıca Enterprise Manager’ı Microsoft Systems Center ile bütünleştirmek için iki yönlü bir konektör de sunmaktadır. Ayrıca, Enterprise Manager Microsoft yazılımları için yeni yamalar aramak üzere Microsoft’un web sitesine erişebilmekte ve ardından bu yamaları gerektiği gibi dağıtabilmektedir.
Ne Oracle’ın ne Microsoft’un sektördeki güçlerinin zayıflayacağına dair hiçbir belirti yoktur. İki rakip arasında pek bir sevgi olmayabilir ama iki rakip de, işbirliğinin ve bütünleşmen rekabete tercih edilebilir olduğu durumlar olduğunu biliyorlar. Oracle, bunun yüksek sesle reklamını yapmamış olsa da, Windows pazarında on yıldan uzun bir süredir büyük ve ciddi bir veritabanı işi yürütmektedir. Gelecek vaat eden
10
KOBİ sektöründe daha fazla pazar payı yakaladığı görülse de, Oracle çok sayıdaki Windows üzerinde Oracle yeteneği düşünüldüğünde hacmi daha da büyütecek gibi görünmektedir. Burada da belirttiğimiz gibi, konuşacak daha çok şey var.
Bu yazının hazırlanması Oracle tarafından talep edildi.
Ovum Summit sanallaştırma, SOA, IT yönetimi ve ilgili etkinleştirme hizmetleri da içinde olmak üzere, şirket ve orta piyasa dinamik bilgisayar stratejilerinin evrimini izleyen lideri bir analiz ve araştırma şirketidir. Bu rapordaki bilgilerin doğruluğunu sağlamak için her türlü özen gösterilmiştir. Burada belirtilen olguları, tahminler ve kanaatler, doğruluğuna inanmakla birlikte garanti veremeyeceğimiz kaynaklara dayanmaktadır. Ovum Summit araştırmaları üzerinde nihai editoryal denetime sahiptir ve belirli satıcıları veya ürünleri desteklemez. Ovum Europe Limited, müdürleri veya çalışanları, bu belgenin içeriğinde bulunan veya bulunmayan herhangi bir şey veya çıkardığımız sonuçlara göre hareket eden veya hareket edemeyen kişilerin veya kuruluşların mazur kaldığı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir.