Office Communicator 2007 R2′de Adres Desfteri update’nin force edilmesi

Aşağıdaki değer set edilmezse adres defteri 0-60 dakika arasındaki bir zaman diliminde güncellenecektir.Aşağıdaki  GalDownloadInitialDelay değerin sıfır olarak girilmesi durumunda adres defteri derhal download edilecektir.

  1. Click Start, click Run, type regedit, and then click OK.
  2. Locate and then click the following registry subkey:HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Communicator
    (you may have to created the Communicator key if it’s not there)
  3. On the Edit menu, point to New, and then click DWORD Value.
  4. In the New Value #1 dialog box, type GalDownloadInitialDelay, and then press the ENTER key.
  5. Right-click the GalDownloadInitialDelay registry entry, and then click Modify.
  6. In the Value data box, type 0, and then click OK.

Adres defteri dosyasının (galcontacts.db) konumları aşağıdaki gibidir;

Windows Xp : c:\documents and settings\<username>\Application Data\Local Settings\Microsoft\Communicator\sip_<username>@domain.com\

Windows 7: c:\users\<username>\appdata\local\microsoft\communicator\sip_<username>@domain.com\