OAB Generation on a cluster server fails with event id 9395 or 9396

Cluster çalışan bir Exchange Server mimariniz var ise ve node değişikliği yapmışsanız çalışan OAB yapınız aşağıdaki şekilde hatalar vermeye başlayabilir. Veya yine yeni kurduğunuz bir cluster mimarisi için OAB üretilemiyor olabilir .

Çözüm olarak öncelikle OAB üretilen mail sunucusu üzerinden en az bir adet mailbox DB olması gerekli ve kayıt defterinde aşağıdaki bölüme aktif node un ismi yazılması gerekli

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA\Parameters\Server-Name\EnableOabGenOnThisNode =”ThisNodeName”.