Netron Bilişim Akademisi İflas Etti

Netron Bilişim Akdemisi 01.07.2010 tarhinden itibaren iflas etmiştir.

T.C. Kadıköy İflas Dairesi Müdürlüğünden
İflasa İlişkin İlan
Dosya No: 2010-48 İflas
Müflisin Adı Soyadı: NBA Bilişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.
İstanbul Tıearet Sicil Memurluğunun 552567 sicil sayısında kayıtlı yukarıda ünvanı ve adresi yazısı şirketin Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2010-34 esas sayılı dosyasından 01.07.2010 günü saat 16.25 den itibaren iflasına karar verilmiştir.

İflasına Karar Verilen Şirketler Şunlardır ;
NBA Bilişim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.
NT Eğitim ve Yatırım Ticaret A.Ş.
NCS Kurumsal Bilişim Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.
NIT Uluslararası Akademik Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş.

İflas kararını .pdf formatında buradan indirebilirsiniz.
Ayrıca kararı  Ticaretsicil Gazetesinden sorgulayabilirsiniz.
13.07.2010 tarih-7605 sayılı gazete-sayfa 215′te bulabilirsiniz.