MSDE de RAM Kullanımı Sınırlama

SQL Server ın yüklü olduğu makinede kullandığı RAM i sınırlamak için Management Studio ara yüzünü kullanabilirsiniz . Ancak MSDE kullanırsanız bunu komut setindende yapma şansınız var.

osql -S bilgisayaradi\MSFW -E -Q “exec sp_configure ‘show advanced options’,1 reconfigure with override exec sp_configure ‘max server memory (MB)’,512 reconfigure with override”
PAUSE

Yukardaki satırda “bilgisayaradi” yerine sizin sunucu adınızı,
“512” yazan yerede sınır rakamını (fiziksel belleğin 4 te biri tavsiye edilir) yazmalısınız.

kaynak ; Orhan AKDOĞAN