Migrating from Forefront Client Security to Forefront Endpoint Protection

FCS sunucusunun direk olarak FEP’ e geçiş imkanı yoktur. Yani Co-existance ( birlikte çalışma – aynı makine için ) çalışma seçeneği yoktur. Migration için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

https://technet.microsoft.com/en-us/library/gg477033.aspx