Microsoft Office Sharepoint Designer 2007 Is Akısı Aktiviteleri

Microsoft Office Sharepoint Designer 2007 içerisinde varsayılan olarak 21 farklı iş akışı aktivitesi yer almaktadır. Bu aktiviteler aracılığı ile iş akışı adımlarında kullanıcılara mail gönderilmesi, görev atanması, liste öğelerinin check-in/check-out edilmesi, gruplara görev atanması, iş akışının bekletilmesi, log kayıtlarının tutulması gibi işlemler gerçekleştirilebilir. Aşağıda varsayılan olarak gelen bu aktivitelerin hangi işlemler için kullanıldığı yer almaktadır.

MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 VARSAYILAN AKTİVİTELERİ

Add Time To Date : Tarih tütündeki verilerle çalışmanızı ve bu verileri bir değişken içerisinde tutabilmenizi sağlar. Mevcut bir değişken içerisindeki tarih/saat formatındaki değere zaman eklemenizi ve çıkarmanızı sağlar.

Assign a Form To a Group : Grup üyelerine veya kullanıcılara bir form atamanızı sağlar. Atanacak formun oluşturulması için bir sihirbaz görüntülenir. Sihirbaz aracılığı ile yeni bir görev içerik türü ve içerik türüne bağlı alanlar yaratılır. Kullanıcı seçim listesinden seçilecek kullanıcılara veya gruplara oluşturulan içerik türü bir anket gibi atanır.

Assign a To Do Item : Karşınıza çıkacak bir diyalog kutusu aracılığı ile basit yapılacak işler / görev öğesi yaratılabilmesine ve kullanıcılara atanmasına yardımcı olur.

Build Dynamic String : Adım adım bir text değişken yaratılmasına yardımcı olur. Açılan editör ekranı aracılığı ile look-up alanlar text değişkenin içerisine yerleştirilir. Text değişkenler arasında birleştirme işlemi “+” (artı) operatörü kullanılarak gerçekleştirilir.

Check-In Item : Check-Out konumdaki öğenin tekrar kullanımında verilmesine olanak tanır. Bu işlem gerçekleşirken yeni versiyon oluşturma da gerçekleşebileceğinden Check-In işlemi için yorum yazılmasını ister.

Check-Out Item : Check-In konumdaki öğrenin kullanıma alınmasına olanak tanır. Bu işlem sonrası öğe üzerinde versiyonlama aktif ise minör versiyonlar oluşturulur. (0.1, 0.2 gibi) Düzenleme sonrası öğenin geri iade edilmesi (Check-In yapılması) gerekir.

Collect Data From a User : Bir sihirbaz aracılığı ile kullanıcı için görev atanmasına yardımcı olur. Atanacak formun oluşturulması için bir sihirbaz görüntülenir. Sihirbaz aracılığı ile yeni bir görev içerik türü ve içerik türüne bağlı alanlar yaratılır. Kullanıcı seçim listesinden seçilecek kullanıcıya oluşturulan içerik türünden bir görev atanır. İşlem sonrası oluşturulan görevin ID bilgisi output değişken olarak iş akışı içerisinde kullanılabilecek şekilde dışarı verilir.

Delete Item : Herhangi bir liste öğesinin iş akışı esnasında silinmesi için kullanılır. Özellikle temp olarak yaratılmış olan öğelerin başka bir listede gerçek kayıt olarak yaratılması durumunda iş akışında temp kayıt ile olan işlem tamamlandığında bu öğenin silinmesi için kullanılır.

Discard Check-Out : Check-Out edilmiş bir öğe üzerindeki kullanıma almanın kaldırılması amacıyla kullanılır. Bu işlem sonrasında eğer öğede bir güncelleme yapıldıysa bu güncellemede geri alınır ve yaratılan minör versiyon silinir.

Do Calculation : İki alan arasında temel hesaplama işlemlerinin yapılabilmesine olanak tanır (toplama, çıkarma, çarpma, bölme, mod alma gibi).

Log To History List : İş akışı esnasında look-up alan değerlerinin veya manuel olarak yazılacak açıklamaların iş akışı geçmişine kaydedilmesini sağlar. İş akışının sistemsel akışını izlemek ve nerede kaldığını öğrenmek adına kullanılabilecek manuel tek loglama aktivitesidir.

Pause for Duration : İş akışının gün, saat, dakika gibi zamansal bir değer boyunca beklemesini sağlar. İş akışı bu süre boyunca sadece bekleme görevini üstlenir ve sürenin sonunda kaldığı yerden devam eder.

Pause Until Date : İş akışının spesifik bir tarihe kadar beklemesini sağlar. Belirtilen tarih geldiğinde iş akışı kaldığı yerden devam eder.

Send an Email : İş akışı esnasında kullanıcılara ve bilgi sahibi olması gereken kişilere HTML tabanlı email gönderme işlemi yapar. Açılan editör HTML tabanlıdır ancak herhangi bir tasarımsal WYSWYG editör kullanıcının karşısına getirilmeyecek, HTML’in manuel olarak yazılması istenecektir. İstenirse editör içerisinde yer alan look-up butonu aracılığı ile iş akışı değişkenleri, iş akışının çalıştığı öğeye ilişkin alan değerleri veya farklı bir listedeki alan değerleri mailin içerisine eklenebilir.

Set Content Approval Status : İlgili öğe üzerinde içerik onayı çalışıyorsa içeriğin onaylanmasını sağlar. (Örneğin onaylamadan yayınlanmasını istemediğiniz dokümanlar). Approval esnasında hangi yorumun yazılacağı belirtilebilir. Ancak bu yorum bu iş akışının tüm instancelarında aynı text ile yer alacağından yorum alanının bir look-up alandan alınması daha yararlıdır.

Set Field In Current Item : İş akışının üzerinde çalıştığı öğe içinde bulunan veya farklı bir listede yer alan alana değer ataması için kullanılır. Değer ataması esnasında text türde manuel veriler kabul edilebileceği gibi look-up alanlardan veri girişi de kabul edilir. Unutulmaması gereken nokta eğer farklı bir listedeki öğenin alanınına değer ataması yapılacaksa ilgili sihirbaz SQL sorgularındaki “WHERE” anahtarına benzeyen bir bölüm açacaktır. Bu alana iş akışının üzerinde çalıştırğı öğe ile değer ataması yapılmak istenen liste arasındaki ortak alanlar belirtilmelidir. Aksi halde değer atama işlemi diğer listedeki tüm öğeler için geçerli olacaktır.

Set Time Portion of Date/Time Field : Add Time To Date aktivitesi gibi çalışır. Tarih/Saat türündeki öğe alanlarına dakika, saat gibi zaman dilimlerinin eklenmesine olanak tanır.

Set Workflow Variable : İş akışı esnasında çeşitli aktivitelerin yaratmış olduğu veya sizin tarafınızdan yaratılan değişkenlere değer ataması yapmaya olanak tanır. Değer ataması manuel olabileceği gibi bu işlem esnasında look-up alanlardan da yararlanılabilir.

Stop Workflow : İş akışının durdurulmasını sağlar. Durdurma işlemi esnasında sebep belirten bir yorum girilmesi zorunludur. Yorum alanı manuel girilebileceği gibi look-up bir alandan da yararlanılabilir.

Update List Item : Herhangi bir liste öğesinin iş akışı içerisinden güncellenmesini sağlar. Liste öğesi iş akışının üzerinde çalışmakta olduğu öğe olabileceği gibi farklı bir listedeki alanda güncellenebilir. Farklı bir listedeki alanın güncellenecek olması durumunda iş akışının üzerinde çalıştığı liste ile bu liste arasında ortak bir alanın bulunması ve SQL’deki “WHERE” koşuluna benzeyen bölümde bu ortak alanlara ilişkin bağın belirtilmesi gerekir.

Wait for Field Change in Current Item : İş akışını belirtilen alandaki değişim gerçekleşene kadar beklemeye alır. Belirtilen alandaki değişim gerçekleştiğinde iş akışı kaldığı yerden iş akışı adımlarını gerçekleştirmeye devam eder. Bu aktivite Sharepoint Designer’ın sequential formattaki akış modelini kısmen state Machine Workflow’a çevirir. Ve böylelikle forward-only olan yapının dinamik koşullara göre bekletilebilmesine olanak tanır.

Tüm bu Microsoft Office Sharepoint Designer 2007 aktivitelerine ek olarak internetten edinilebilecek veya gerekli extensionları yüklemenin ardından Visual Studio 2005 ve Visual Studio 2008 aracılığı ile kendi yaratabileceğiniz Sharepoint Designer aktivitelerini de mevcut sisteminizde kullanabilirsiniz.

Sharepoint Designer 2007 üzerinde kullanılabilecek son derece kullanışlı pek çok aktiviteye https://www.codeplex.com adresinden veya yapımcı firmaların web adreslerinden ulaşılabilir. Ücretli yada ücretsiz olabilecek bu aktivitelerin size iletilen kurulum materyallerine göre farklı yükleme alternatifleri olacaktır. Aşağıda bu yöntemlerin adımlarından bahsedilmektedir.

ÖZEL AKTİVİTENİN MANUEL OLARAK YÜKLENMESİ

Kendinizin yazdığınız veya internetten kaynak kodunu (veya assembly, actions dosyası gibi çıktılarını) indirdiğiniz bir aktivitenin Microsoft Office Sharepoint Designer 2007 aracılığı ile kullanılabilmesi için öncelikle bazı manuel adımların atılması gerekir.

Elde edilen kaynakta aşağıdaki materyallerin eksiksiz olarak bulunması veya yaratılması gerekir.

 • Tasarlanan iş akışı aktivitesinin assemblysi (Stronge name bir assembly olması gerekir GAC deploymentı için)
 • İş akışı aktivitesinin Sharepoint Designer’a tanımlanabilmesi için gerekli olan “*.ACTIONS” dosyası.

Tüm materyallerin hazır olmasının ardından aşağıdaki iş adımları ile ilgili aktivite kullanıma hazır hale getirilebilir.

 1. İş akışına ait assemblynin GAC’a deploy edilmesi. Bu işlem için ilgili dll’in C:\WINDOWS\Assembly klasörüne sürüklenip bırakılması veya GACUTIL aracı kullanılarak GAC’a deploy edilmesi gerekmektedir.
 2. Aktiviteye ilişkin Sharepoint tanımlamalarının yapılabilmesi adına aktivitenin kullanılacağı web uygulamasının C:\Inetpub\wwwroot\wss\Virtual Directories dizinindeki web.config dosyasına gidilmeli ve <SafeContols></SafeControls> taglarının arasına asseblye ilişkin safe control tanımlanmasının yapılması gerekir. Bu işlem için SafeControls tagındaki herhangi bir satır kopyalanır ve içeririsnde yer alan AssemblyName, Culture, Version, NameSpace, PublicKeyToken ifadeleri sizin assemblynizinkiyle değiştirilir.

  Kendi assemblynize ilişkin bu bilgileri elde etmek için bir öndeki adımda deploy ettiğinizi C:\WINDOWS\Assembly adresinde dll’inizi bulun ve uzerinde sağ tıklayıp “Özellikler” alanına gelin. Açılan pencere az önce saydığımız tüm bilgileri size iletiyor olacaktır.

 3. Aynı web.config dosyasında yer alan <System.Workflow.ComponentModel.WorkflowCompiler> tagının içerisine yine assemblynize ilişkin bilgilerin girilmesi. Bu işlem için SafeControls eklemesinde olduğu gibi içerideki satırlardan birini kopyalayabilir ve değişmesi gereken AssemblyName, PublicKeyToken, Version, Culture ifadelerini değiştirebilirsiniz.
 4. web.config deki bu işlemlerin ardından dosyayı kaydedin ve kapatın.
 5. Bir sonraki adımda Sharepoint Designer’ın tanımladığınız iş akış aktivitesine dair bilgileri okuyabilmesi ve aktivite listesinde buna ilişkin kayıtları size gösterebilmesi için gerekli tanımlamaları yapıyoruz. Bu işlem için C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\TEMPLATE\1033\Workflow dizinine kadar gidin. Burada “WSS.ACTIONS” isimli bir dosya göreceksiniz. Eğer iş akış aktivitesi materyalleriniz arasında *.ACTIONS uzantılı bir dosya varsa onu buraya kopyalayın. Eğer yoksa sizin yaratmanız gerekecektir. Bu durumda mevcut WSS.ACTIONS dosyasını bir XML editörü ile açın ve içerisinden işinize en çok yarayacak(Sizin aktivitenize en fazla benzeyen) bir iş akışı aktivitesinin tanımlama textini kopyalayın. Yeni oluşturduğunuz bir text editöründe bu dosya içerisinde sizin aktivitenize göre gerekli alan adı ve tanımlama değişikliklerini yapın ve kaydedin.

  Şayet Türkçe bir sisteminiz varsa bu işlemin aynısını C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\TEMPLATE\1055\Workflow klasöründe de yapın.

 6. IIS’i restart edin
 7. Microsoft Office Sharepoint Designer 2007’i açın ve yeni bir iş akışı oluturup Actions bölümünde tanımlamasını yaptığınız aktiviteyi gördüğünüzü doğrulayın.

ÖZEL AKTİVİTELERİN SETUP İLE YÜKLENMESİ

Şayet kullanmayı planladığınız ve ihtiyaç duyduğunuz özel aktivite daha önce bir başkası tarafından yazılmışsa ve içeriğe güveniyor, kullanmak istiyorsanız bunu internetten indirebilirsiniz. Son dönemde karşımıza çıkan pek çok aktivite setup dosyaları veya setup.bat batchleri ile beraber gelmektedir. Bu durumda yapacağınız yükleme çok daha kolay olacaktır. Aşağıda bu işlemin adımları anlatılmıştır.

 1. İnternetten indirdiğiniz setup dosyasını Sharepoint’in yüklü olduğu sunucu üzerinde çalıştırın.
 2. Setup uygulaması öncelikle sistem doğrulaması yapacaktır. (Kimi eklentiler SP1 istemekte ve bunun gibi yüklemeler ile sisteminizin uygun versiyonda olup olmadığını kontrol etmektedir.)
 3. Şayet bir önceki adım başarılı geçtiyse “İleri” butonları aracılığı ile kurulumu tamamlayın.

Bu işlem son derece hızlı gerçekleşecektir. Sonrasında IIS restart gibi işlemlerde setup uygulaması tarafından yapılmış olacağından doğrudan Sharepoint Designer’deki kontrol aşamalarına geçebilirsiniz. Şayet ilgili aktivite çalışmayacak olursa bir önceki başlıkta anlattığımız “Manuel Yükleme” adımlarının tamamını sırayla ilgili dosya sisteminde kontrol edin ve eksik kalan adımlar varsa yükleme sonrası bunları siz tamamlayın. (Örneğin sisteminiz Türkçe’dir ve ilgili setup sadece C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\TEMPLATE\1033\Workflow klasörüne ACTIONS dosyasını kopyalamıştır. Bu durumda 1055 klasörüne sizin kopyalamanız gerekecektir.

Evren AYAN
WSS Architecture MVP, ISPA Regional Evangelist