Microsoft Güvenlik İstihbarat Raporu (SIR v9) Yayınlandı

Microsoft’un her 6 ayda bir yayınladığı ve Dünya’daki güncel güvenlik tehditlerini detaylı olarak anlatan Güvenlik İstihbarat Raporu’nun son sürümü (V9) yayınlandı. 2010 yılının ilk altı ayını kapsayan bu raporda, ne tarz güvenlik tehditlerinin ön plana çıktığına ve bu güvenlik tehditlerinden ilişkin korunma yöntemlerine ait bilgilere yer veriliyor. Raporda ayrıca, tehditlerin dünyadaki ülkelere göre kırılımları bulunuyor. Rapor birçok kaynaktan beslendiği için çok geniş istatiksel bilgileri barındırıyor.