Microsoft Azure Traffic Manager

Azure üzerinde verilen hizmetlerden biridir. Azure üzerine kullanıcılarınıza sağladığınız hizmetler için azure traffice manager hizmeti almanız halinde sizin servislerinizin erişilebilirliği için bir profil oluşturulur. Örneğin cozumpark isminde bir şirket Azure üzerindeki birden çok veri merkezinde bulut hizmeti ve web sunucusu barındırsın .Aslında biz bunlara endpoints diyoruz ( Azure üzerinde firewall görevi gören ve port açıp içeriye yönlendirme yapan serviste aynı isimli servistir ). Böyle bir durumda cozumpark.trafficmanager.net isminde bir cname oluşur ve bu da iki alt bileşeni temsil eder; ÇözümPark servisleri için Load Balance yönetimini ve izlemekte olduğu endpoint’ ler durumunu. Daha sonra ÇözümPark yöneticisi www.cozumpark.com alan adı için DNS üzerinde bir CNAME oluşturur ve bu CNAME cozumpark.trafficmanager.net’ i gösterir. Daha sonra bir kullanıcı www.cozumpark.com a istek yapınca dns traffic manager CNAME’ i sorgulari trafik manager ise kendine gelen bu istek için en uygun olan endpoint hangisi ise kullanıcıyı ona yönlendirir.