Microsoft Azure Stack HCI  Nedir ?

Azure Stack HCI Microsoft tarafında var olan Azure Stack ailesinin bir üyesi olarak yer alan bir üründür. Microsoft Azure Stack HCI ile bizlere esnek ve kapsamlı bir altyapı sunuyor. Detaylarına girmeden önceden hybrid yapılar ya da Azure Stack HCI ürününe kadar olan Private Cloud ve hybrid taraftaki yolculuğu bilmek gerekiyor. Dolayısı ile Azure Stack HCI ürünü ortaya çıkana kadar oldukça geçmişe dayanan ve o zaman zarfından şimdiye kadar ciddi bir tecrübe ile ortaya çıkan bir ürün olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Azure Stack yolculuğuna baktığımızda Windows Azure Pack ile karşımıza self servis ve multi tenant desteği ile Private Cloud hizmeti verebilmek için çıkardığı ürünüydü. İlk yolculuk başladığında bizleri heyecanlandıran en önemli adım ise Software Define Networking kavramını kullandığı NVGRE protokolü ile ortaya koymasaydı. Zaman içerisinde yukarıdaki görselde de gördüğünüz gibi Windows Server 2016 ile Microsoft Azure Stack ürününü çıkardı. Azure Stack geçmiş Azure Pack deneyimi sonrasında oldukça tutarlı bununla birlikte NVGRE protokolü yerine VXLAN teknolojisine geçerek oldukça tutarlı bir Software Define Networking yine bunlara ek olarak Softare Define Storage ile karşımıza çıktı. Aslında Hyper-Converged bir yapının bütününe doğru ilerlemeye devam etti. Microsoft Azure Stack sadece Windows Core işletim sistemine sahip olduğu gibi önceden yapılandırılmış ve paketlenmiş Microsoft ürünü olarak ortaya çıktı. Burada edinilmiş ciddi tecrübeler ve Microsoft Azure tarafının gelişmesi ihtiyaç duyduğumuz iş yükleri ve yine bunlara bağlı olarak regülasyonlar nedeni ile buluta çıkaramadığımız iş yüklerimizi kendi veri merkezimizde tutabilir ve yine buna bağlı olarak hybrid bir yapıda çalışmamıza olanak sağlamaktadır.

Microsoft tarafından Azure Stack HCI ürününe kadar olan yolculuğu anımsadıktan sonra ;

Azure Stack HCI nedir ?

Azure Stack HCI ürünü daha önce de bahsettiğimiz gibi Azure Stack ürün ailesinin bir üyesidir. Ailenin üyeleri Azure Stack Edge, Azure Stack Hub ve bu makale de değineceğimiz Azure Stack HCI olmak üzere üç farklı ürününü barındırmaktadır. Azure Stack ürün ailesi ile ilgili detaylı bilgilere erişebilmek için aşağıda belirttiğim adres üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://Azure.com/AzureStack

Azure Stack Edge : IOT çözümlerimiz , Machine Learning ve Network üzerinden data transferi yapabilmek için kullanabileceğimiz donanımdır.

Azure Stack HUB : Kendi ortamlarımız da sahip olduğumuz uygulamaları Azure servislerini kullanarak App Modernization yapabilmemize olanak sağlayarak veri merkezimiz ile Microsoft Azure ortamlarımıza genişletmemizi sağlamaktadır. Var olan regülasyon gibi engellerden dolayı bulut ortamına çıkaramadığımız fakat bununla birlikte App Modernization yapmamızı sağlayan Azure Stack parçası olan ürünüdür. Azure Stack Hub ile kullanabileceğimiz Microsoft Azure Marketplace uygulamalarının tamamını aşağıda belirttiğim adres üzerinden görebilirsiniz.

https://docs.microsoft.com/tr-tr/azure/azure-stack/azure-stack-marketplace-azure-items

Peki Azure Stack HCI ürünümüz ise hybrid bulutta yer almak için Windows ve üzerinde yapılandırılmış olan Hyper-V sunucumuzun kendi veri merkezlerimizde içerisinde sanal makinaların çalışma yöntemlerini modernize eden bir yapıdır. Burada sadece sanal makinaların modernize edilmesini söylemiş olsak da farklı iş yüklerini de Azure Stack HCI üzerinde çalışabilmektedir. Bunlara ilerleyen bölümlerde değineceğiz.

Azure Stack HCI Hyper-Convergence bir yapıdır ve tamamen Microsoft yazılımıdır.

Azure Stack HCI Hyper-Convergence bir yapı ne demek ?

Geleneksel bir yaklaşımla baktığımız da veri merkezlerimizde barındıracağımız ve iş yüklerimizi koşturacağımız altyapı bileşenlerine ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bu iş yüklerini sağlıklı, yedekli bir yapıya sahip olmak için Sunucu yani hypervisior , network ve storage katmanı olarak basitçe sıralayabiliriz. Bu katmanlar için her biri ayrı bir operasyonel iş yükü getirirken yatırım maliyetlerinin yüksekliği de ortaya çıkmaktadır. Bütün bu katmanları göz önüne aldığımız da bizlerin toplam sahip olma maliyetlerini ortaya koymak , yönetim ve yedekleme tarafında ortaya çıkan zorluklar ve bunun gibi felaket durumları senaryolarını da ortaya koyarak baktığımızda artık Hyper-Convergence yapılar bizler için kaçınılmaz bir teknoloji olarak ortaya çıkmaktadır.

Azure Stack HCI ürünü ise bütün bunları bir arada tutan özelleştirilmiş Azure Stack HCI işletim sistemine sahip olmakla birlikte Software Define çözümlerini tamamen kendi içerisinde barındıran bir üründür.

Azure Stack HCI veri merkezlerimizde konumlandıracağımız ve tamamen hybrid servisleri bizlere sağlamaktadır. Burada bahsettiğimiz aslında tamamen kendi veri merkezimizde var olan bir donanım bununla birlikte Microsoft Azure ile genişletilebilen bir servis ile bütünleşik bir yapıdır. Performans ve iş yüklerinin veya regülasyon gibi sebeplerden dolayı kendi veri merkezimizde barındırmamız gereken iş yüklerini üzerinde koşturabilirken yine Azure ile genişletilmiş ve hybrid bir yapıya sahip olarak  Microsoft Azure ile bütünleşik çalıştırabilmekteyiz. Yukarıda gördüğünüz görselde de bahsedildiği gibi Azure Arc servisinin native entegrasyonu yapılabilir ve yönetilebilirken, Azure Monitoring , Azure Site Recovery, Azure Backup, Azure File Sync gibi yine sürekli gelişen ve eklenen servislerle doğrudan platform as a service avantajlarından faydalanabilmekteyiz.

Azure Stack HCI ürününe sahip olmak için Microsoft iş ortaklarından oluşan ekosistemden sağlanacak yeni bir donanım ya da veri merkezlerimizde sahip olduğumu donanımlar üzerine kurulumları yapılabilmektedir. Bahsettiğimiz gibi yepyeni bir işletim sistemi olan Azure Stack HCI bizler için Azure Hybrid servisini sağlamakla birlikte Microsoft iş ortaklarından sağlanan donanımlara sahip olduğunuzda kurulu ve hazır bir şekilde gelmektedir. Bunun anlamı ise ekosistem içerisinde yer alan üretici bizlere donanımı sağladığında hazır bir şekilde Software Define Storage ve Software Define Networking yapılarının da hazır bir şekilde edinmiş oluruz. Aşağıda belirtilen adres üzerinden Microsoft Azure Stack HCI ekosisteminde yer alan üretici listesini görebilirsiniz.

https://aka.ms/azurestackhcicatalog

Sahip olduğumuz mevcut donanımlar üzerine bir kurulum gerçekleştirebileceğimizi söylemiştik. Bunun için ise kurulumları bizlerin yapması gerekmektedir.

Azure Stack HCI kendi veri merkezimizde konumlandırdığımız ve Azure Hybrid servisini getirdiğinden bahsettik. Bunun dışında Stretched Cluster desteği ile uzak site veri merkezlerimize konumlandırabiliriz. Stretched cluster yapılarında ise hem Aktif-Aktif hem de Aktif-Pasif çalışmayı desteklemektedir.

Bunların dışında Software Define Storage katmanında ise sağladığı yüksek IOPS değerleri ile öne çıkmakta ve yine storage tarafında sağladığı yüksek IOPS değerleri sayesinde diskler arasında hem senkron hem de asenkron replikasyon yeteneği ile verilerimiz üzerinde yüksek erişilebilirlik sağlamaktadır.

Azure Stack HCI Hybrid Service

Azure Stack HCI hybrid servisi bizlere sağladığından bahsettik. Veri merkezimizde konumlandırdığımız donanım ile Microsoft Azure arasında registration işlemi ile Microsoft tarafından sağlanan Azure Stack Resource Provider ve Azure Active Directory altında application register edilerek hybrid servisi bizlere sunmaktadır.

Windows Admin Center üzerinden Azure Stack HCI cluster yönetimi sağlayabildiğimiz gibi hybrid servisleri de Windows Admin Center üzerinden kullanmamızı sağlar. Hangi Azure servislerini genişletebileceğimiz ile ilgili bileşenleri yukarıda paylaşmış olduğumuz görsel üzerinden görebiliriz.

Azure Stack HCI ile desteklenen hybrid çözümler gün geçtikçe çoğalmakta ve geliştirilmektedir. Hali hazır Azure SQL Manage Instance desteğinin olmasının yine SQL tarafında NVMe desteği ve RDMA persistent memory tanımlamasına olanak vermesi ile çok düşük latency değerleri ile ciddi performans kazanımları sağlamaktadır.

Azure Kubertenes Services on Azure Stack HCI

Azure Stack HCI detaylıca bahsettiğimiz altyapı tarafında bizlere getirdiği Hybrid servislerinin yanında Azure Kubernetes tarafında da Hyper-Converged yapıyı sağlamaktadır. Böylelikle kendi veri merkezlerimizde yani şirket ve kurumlarımızda Azure Kubernetes Servisi kullanabilir yine Azure ile hybrid servisi kullanabilmekteyiz.

Azure Stack HCI Lisanslama

Azure Stack HCI ile sahip olduğumuz hali hazırda bir Azure aboneliğimiz var ise yoksa da kolaylıkla Azure aboneliği alarak olarak kullanabiliriz. Azure aboneliği için herhangi bir modelde ilerlenebilir Cloud Solution Provider(CSP) , Enterprise Aggrement(EA) ya da Online modelde olan Azure abonelikleri Azure Stack HCI için desteklenmektedir.

Böylelikle geleneksel yöntemlerimizden olan öncesinde ihtiyaç duyduğumuz yazılım ve bu yazılım lisanslarını Azure Stack HCI ile önden almak durumunda değiliz. Bizler için önemli olan ve kritik iş yüklerine sahip sunucu ve uygulamalarımızı Azure Stack HCI üzerinde barındırabilir ve ona göre lisans maliyetlerimizi aylık olarak ödeyebiliriz.

Azure Stack HCI’in birçok avantajından bahsettik fakat bu konu artık bizleri başka bir tarafa taşımakta ve önden alınması gereken lisans maliyetlerimizi daha öngörülebilir ve daha az ödeyerek artık kullanabileceğimiz anlamına gelmektedir.

Azure Stack HCI için sahip olma maliyetlerine gelecek olursak. Ekosistem’de desteklenen üreticilerden satın alımını yapacağımız donanım maliyeti ve Azure Stack HCI için aylık olarak Core başına 10$’lık bir maliyet getirmektedir. Görsel üzerinde göreceğiniz gibi 24 Core sahip bir donanımız var ise bizlere aylık maliyeti 240$ olacaktır.

Peki Azure Stack HCI üzerinde çalışan uygulamalar ya da işletim sistemleri için lisans ihtiyacımız nedir diye soracak olursak. Eğer ortam üzerinde Linux (Open Source) bir işletim sistemi ya da uygulaması çalışıyorsa burada Microsoft tarafından bir maliyet gelmeyecek demektir. Eğer ortamımız da birkaç tane sunucudan oluşan bir ortamımız var bu kez Windows Server 2019 Standard Edition lisansına , ortamımız da çok daha fazlasına sahipsek Windows Server 2019 Datacenter lisans maliyetleri eklenerek maliyetler ortaya çıkacaktır.

Azure Stack için Lisanslama modeli ,maliyetlendirme, desteklenen abonelikler gibi özet bir tabloyu da yukarıda paylaştığımız tablo üzerinden inceleyebilirsiniz.

Burada paylaşılmış rakamlar ve desteklenen servislerin her biri bugün için geçerli olup güncel desteklenen Azure Hybrid servisleri ve maliyetlendirmeler değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple burada belirtilen rakamlar ve desteklediğini söylediğimiz servisler değişkenlik göstermiş olabilir. Güncel bilgiler için Azure HCI Stack için Microsoft web sitelerinden inceleyebilirsiniz.