Microsoft Azure ile Felaket Kurtarma

Azure Site Recovery iş sürekliliğinizi yönetim kolaylığı, düşük maliyet, güvenilirlik ve heterojen platform desteği ile buluta taşıyor…
Farklı felaket kurtarım senaryolarını destekleyen Azure Site Recovery çözümü;

Felaket kurtarma merkezi olmayan kurumlara Azure’a replikasyon ve kurtarma  2 farklı veri merkezi arasında felaket kurtarma operasyonun Azure üzerinden otomasyonu  SAN replikasyon ile entegrasyon Uygulama farkındalığı olanaklarını sunuyor. Azure Site Recovery webineri ile iş sürekliliğini gelin birlikte baştan tanımlayalım…

https://azureinfo.microsoft.com/Microsoft-Azure-ile-Felaket-Kurtarma.html