Hyper-V: VSS HotFix

Windows Server 2008 Hyper-V üzerinde çalışan VM’lerin backuplarını almak için VSS (Volume Shadow Copy Service) kullandığımızda, bazı senaryolarda problemler yaşayabiliyorduk ve Event olarak aşağıdaki kaydı alıyorduk.

Log Name: Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS-Admin
Source: Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS
Event ID: 10107
Description:
An error occurred while identifying the Hyper-V VSS writer. Check for any corrupt or invalid configuration files and try again.

Bu problemlerin çözümü için KB956697 nolu update pakedini yüklemeliyiz.

Bu paket aynı zamanda Windows Update üzerinden de yüklenebilir.