Hyper-V ve Failover Clustering Patch

Hyper-V üzerinde Failover Cluster çalıştırıyorsanız, aşağıdaki patch’i yüklemelisiniz. Bu patch, Windows Server 2008 Failover Cluster Management Console üzerinde birtakım geliştirmeler yapıyor ve birtakım hataları düzeltiyor.

Düzenlediği noktalar aşağıda.

  • Changes to the virtual machine view
  • Changes to virtual machine actions
  • Allow for more than one virtual machine in a “Services or Applications” group
  • Add support for mount points or volumes without a drive letter
  • Changes to the virtual machine refresh action
  • Behavior changes if any node of the failover cluster has a disconnected virtual machine
  • Behavior change when you add a pass-through disk to a virtual machine
  • Behavior change when the parent differencing disk is not on shared storage
  • Volume path copy

Patch şu an downladable durumda değil. Temin etmek için Microsoft İletişim Hattı ile görüşmelisiniz.

Patch hakkında ayrıntılı bilgi için buraya bakabilirsiniz.