Hyper-V FailOver Cluster Bolum 4 (Hyper-V NOD’ un Yapilandirilmesi)

 

FailOver Cluster Farmı içine dahil edecek olduğumuz Nod’ larımız üzerine Windows server 2008 FailOver Cluster Servisimizi yüklemeden önce , kontrol etmemiz gereken bir takım işlemler bulunmaktadır.

Daha önce ki makalelerimiz de, FailOver Cluster Servisini yuklemeden once NOD larımızın yapılandırmalarından bahsetmiştik. Bu Nod yapılandırmamıza geçmeden önce ki hazırlıklarımızı tekrardan hatırlayacak olursak ;

 • FailOver Cluster Farmı içine dahil edilecek olan her bir NOD’ umuz aynı ActiveDrictory ortamının üyesi,
 • Aynı DNS Servisini kullanmaktalar.
 • Ortak bir shared disk ile bağlantıları bulunmakta ve ortak olarak kullanmaktalar.
 • Aynı fiziksel Marka-Model /Aynı kaynaklara sahip serverlardan oluşmakta.
 • Her bir fiziksel serverimiz üzerinde Windows Server 2008 64 BIT ENT/DC (full/core) kurulumu gerçekleştirilmiştir.
 • Her bir NOD üzerine Hyper-V Servisi yuklu durumdadır.

Temel ihtiyaçlarımızın kontrolünü gerçekleştirdikten sonra Hyper-V Nod’ larımızın yapılandırılmasına başlayabiliriz.

MPIO (Microsoft Multipath Input/Output) Yapılandırılması.

 

MPIO yani MultiPathhing cözümü, Cluster Farmı içinde bulunan NOD ların, Ortak shared disk üzerinde oluşturulan Logical Drivers’ lara, redundant (yedekli) olarak bağlantısının kontrolü için kullanılmaktadır. Redundant bağlantıda kontrol edilen ekipmanlar,

Nod’ lar üzerinde ki ;

 • Host Bust Adapters
 • Fiziksel NOD ile Storage arasında ki kablo bağlantıları (SAS,FC, Network Kabloları)
 • ISCSI Storage kullanılıyorsa eğer ROUTER, SW,
 • SAN SW

Ekipmanları kontrol edilmektedir.

MPIO özelliğinin ana temel özelliği FailOver Cluster Servisinin sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmaması için kontrolleri yapmaktadır. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz her bir bileşenin – ekipmanın, kuracak olduğumuz FailOver Cluster ortamı içinde birden fazla olması gerekemktedir.

Sebebi ise FailOver Cluster mantığını tekrardan hatırlarsak, aynı Servis ve Uygulama, birden fazla Fiziksel Server hizmet etmekte ve Fiziksel Serverlardan bir tanesi başarısız olursa, diğer Fiziksel Server görevi üstlenmesi ve iş sürekliliğini sağlamasıydı. MPIO özelliği bu noktada devreye girmekte olup, FailOver Cluster servisini kurmadan önce Her bir Fiziksel NOD üzerinde ki ekipmanların yedekli olup olmadığı ayrıca kontrol etmektedir.

image001

 

Yukarıdaki resimde, ISCSI storage için yapılandırılmış basit bir topolojiyi görebilmekteyiz.

Topolojide anlatılan;

 • Ortak Shared disk olan storage üzerine
 • İki farklı Routerden – ayrı ayrı bağlantılar gitmektedir.
 • Her bir Router üzerinden, her bir fiziksel server üzerine ayrı-ayrı fiziksel bağlantı gerçekleştirilmiştir.
 • Fiziksel Server üzerinde gösterilen HBA ‘ ler redundant yani bir den fazladır.
 • Düz çizgi ile gerçekleştirilen bağlantı Aktif
 • Kesik çizgi ile gerçekleştirilen bağlantı ise pasif olarak adlandırılmaktadır.

image002

 

Microsoft MPIO özelliği, oluşabilecek herhangi bir hata anında, hatayı otomatik olarak algılayacak şekilde dizayn edilmiştir.

Yukarıda ki topolojide Routerlardan bir tanesinin hataya mağruz kaldığını görebilmekteyiz. MPIO servisi, oluşan bu hatayı otomatik olarak algılamakta ve servis kesintisi yaşanmaması için bağlantıları diğer Router üzerinden gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Resimde verilen örnek ISCSI Storage için kullanılan Routerlar için verilmiştir. Eğer bizler HBA, Cablo ve Storage üzerinde ki farklı controllerlar üzerinde hata yaşamış olsaydık, MPIO özelliği; yaşayacak olduğumuz bu hata içinde aynı işlemi gerçekleştirecek ve redundant ekipman üzerinden görevi sürdürecekti.

 

 

image003

 

MPIO özelliği, Fiziksel serverlarımızın üzerine bağlamış olduğumuz çoklu HBA lerin tanıtılmasının ardından, otomatik olarak kurulabildiği gibi (HBA ların özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir), bizler FailOver Cluster hizmetini kurarken otomatik olarak kurulabilmektedir.

Tavsiye edilen, HBA ların tanıtılmasından sonra MPIO servisinin kurulup – kurulmadığının kontrol edilmesi. Kurulmadıysa eğer FailOver Cluster Servisi kurulmadan önce manuel olarak MPIO özelliğinin kurulmasıdır.

MPIO özelliğini Server manager içinde, features bölümüne girerek Multipath I/O bölümünü seçip kurabilmekteyiz.

 

image004

Kurulum sonrasında Administrator Tool bölümüne giriş yapıp, MPIO özelliği doğru bir şekilde kurulup kurulmadığını kontrol etmemiz gerekmektedir.

 

image005

MPIO Properties bölümü içine girdiğimiz zaman, MPIO-ed Devices bölümü altında, Ortak shared diskimiz olan Storagemizin özelliklerini, kodunu ve driverlarının yüklü olduğunu görebilmekteyiz.

Yukarıda ki kodlar IBM Ds 3000 Serisi Storage ye ait olup, Device Hardware ID bölümünde ki kodları, sahip olduğumuz storagenin üreticisinin sağlamış olduğu kaynaklardan elde edebiliriz.

Eğer bu kodlar yanlış ise doğru sürücüler ile üreticinin sağlamış olduğu sürücüleri ile yeniden yüklememiz gerekmektedir. Bu işlemlerin her birini FailOver cluster servisini kurmadan gerçekleştirmemiz gerekmektedir.

Cluster NOD Network Yapılandırılması

 

Nod’ larımız üzerinde ki yapılandırmada ikinci kontrol edecek olduğumuz ve yapılandırmasını yapacak olduğumuz bölüm Network özellikleridir.

Daha önce ki makalemizde Heartbeat yapılandırmasından bahsetmiştik. Şimdi ise bu Heartbeat network yapılandırılmasının nasıl yapıldığını inceleyelim.

 

image006

Yukarıda ki resimde 2 tane fiziksel 1 tane sanal (Hyper-V Servisinin kurulumu ile birlikte oluşan Virtual Network) Network Interface Card  görebilmekteyiz.

İki tane fiziksel kartlarımız;

10.10.10.X networkünde bulunan kartımız  LAN (1)’ dir. Local Area networkümüze bağlantısı gerçekleştirilen kartımızdır. Serverlarımız Clientlarımıza bu NIC üzerinden hizmet edecektir.

Hyper-V servisinin kurulması ile birlikte bu kartımıza ayrılan bir tane de Sanal olarak Virtual Network oluşturulmuş olup bu kartımız ise Local Area Connections 2 (1) ismini almıştır.

 

image007

Heartbeat olarak yapılandıracak olduğumuz kartımızı kontrol edecek olursak Local Networkümüzden farklı IP bloğunda olduğunuz görebilmekteyiz. Heartbeat hattımız 192.168.10.X Bloğundadır. Diğer fiziksel Serverimiz ile Cros Kablo ile bağlantısı gerçekleştirilmiştir.

Not : Heartbeat olarak yapılandırılacak olan NIC’ lerin isimleri aynı olmak zorundadır.

 

 

image008

 

 

Serverimiz üzerinde Network Connections bölümüne gelip, Advanced Settings bölümüne giriş yapıyoruz.

 

image009

Advanced Setting bölümünde, öncelikli olarak kontrol edilecek NIC’ in Heartbeat kartının olacağını belirtiyoruz.

Bu işlemleri her iki NOD’ u muz üzerinde yapmamız gerekmektedir.

 

image010

Heartbeat networkümüz, Local Networkümüze hizmet etmeyecektir.  Local Networkümüz içinde barınan hiç bir kullanıcımız bu NIC’ ler üzerinden Serverimiza erişmeyeceği için, bu NIC ‘ imize atayacak olduğumuz IP adresinin DNS kayıtları içinde yer almasına gerek bulunmamaktadır. Bu sebepten ötürü NIC karımız üzerinde Register this connection’s addresses in DNS seçimini temizliyoruz.

 

image011

Heartbeat olarak yapılandırmış olduğumuz NIC’ ler üzerinde gerçekleştirecek olduğumuz diğer bir işlem ise Disable NetBIOS over TCP/IP seçimini temizlememizdir.

NIC lerimiz üzerinde yapmış olduğumuz bu işlemlerde ki amaç, Heartbeat networkumuzun performansını arttırmak içindir. Zorunlu bir seçim olmamak ile birlikte – performans açısından yapılması gerekli uygulamalardır.

 

 

image012

 

Network topopojimizi toparlayacak olursak, yukarıda ki resimde görüldüğü gibi

Heartbeat Networkü için ayrılmış fiziksel olarak iki tane NIC görebilmekteyiz. Bu NIC’ ler birbirleri ile CROS kablo yardımıyla bağlanmış durumdadır. Eğer Cluster Farmı içinde bulunan serverlarımızın Sayısı iki ve üzeri olursa burada ki networkümüzü SW/Router’ lar ile çoğaltabilmekteyiz. Windows FailOver cluster servisi 16 serverlık bir farma izin verebilmektedir.

Fiziksel Serverlarımızın üzerinde bulunan ikinci Network Kartı ise Local areamıza hizmet etmekte olup – farklı bir Network ID’ sine sahiptir.

Fatih KARAALIOGLU