Free Azure Active Directory subscription

Merhaba, eğer hali hazırda ücretli bir Office 365, Microsoft Dynamics CRM Online, Enterprise Mobility Suite, veya diğer Microsoft bulut servis hesabına sahipseniz, ücretsiz olarak Microsoft Azure AD servislerinden yararlanabilirsiniz. Tabiki Azure servisi kendi içerisinde bir kaç üyeliğe sahip olup ( Free, Basic, Premium, daha fazla bilgi için https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/azure/dn532272(v=azure.100)?redirectedfrom=MSDN) bu hizmet ücretsiz sürümü için geçerlidir.

Bu işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki link üzerinden gösterilen adımları gerçekleştirmeniz yeterlidir

https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/use-your-free-azure-ad-subscription-in-office-365?redirectSourcePath=%252farticle%252fRegister-your-free-Azure-Active-Directory-subscription-d104fb44-1c42-4541-89a6-1f67be22e4ad&view=o365-worldwide