Exchange Server Test Komutları

Komut Açıklaması
Test-EdgeSynchronization Subscribe edilmiş Edge Transport sunucularının durumlarını kontrol eder.
Test-ImapConnectivity Client Access Server üzerindeki IMAP çalışırlığını kontrol eder.
Test-Mailflow Belirtilen Exchange sunucuları arasında yada belirtilen mail adresine, mail akışınının kontrol edilmesi için kullanılır.
Test-ActiveSyncConnectivity ActiveSync senkronizasyonu ile ilgili sistemin durumunu kontrol etmeniz için kullanılır.
Test-MAPIConnectivity Belirtilen mailbox üzerinde yada bir Exchange sunucusunda MAPI bağlantısı kontrolü için kullanılır. MAPI logon gerçekleştirilir. Bu test MDB üzerinde bir mailbox oluşturur.
Test-OutlookWebServices Outlook 2007 için AutoDiscover ayarlarını kontrol eder.
Test-OwaConnectivity Sertifika doğrulamasıda olmak üzere, Outlook Web Access erişmini kontrol eder.
Test-PopConnectivity Belirtilen Client Access Server için POP3 bağlantı kontrolü yapar.
Test-ReplicationHealth Continuous Replication durumunun kontrol edilmesi için kullanılır.
Test-SystemHealth Exchange sisteminin bütün olarak çalışmasının kontrolü için kullanılır.
Test-ServiceHealth Otomatik olarak ayarlanmış Exchange servislerinin durumlarını kontrol eder.
Test-IPBlockListProvider Belirtilen IP adresinin, IP Block List Provider da mevcut olup olmadığını kontrol eder.
Test-IPAllowListProvider Belirtilen IP adresinin, IP Allow List Provider da mevcut olup olmadığını kontrol eder.
Test-ExchangeSearch Belirtilen bir mailbox üzerinde yada Exchange sunucunun tamamında Exchange Search durumunu kontrol eder.
Test-WebServicesConnectivity Client Access Server rolü yüklü olan Exchange sunucu üzerinde, Exchange Web Servislerinin çalışırlığını kontrol eder.