Exchange Server HAREDIRECTFAIL Hatası

Ortamınızda eğer tek bir exchange sunucusu var ise message tracking loglarında böyle bir hata görmeniz normaldir. Yani shadow sistemi birden çok sunucu olan ortamlarda çalıştığı için ve sizde tek bir sunucu olduğu için bunu görürsünüz. Ancak bu bir sorun değildir ve görmezden gelebilirsiniz.

https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow/transport-high-availability/shadow-redundancy?view=exchserver-2019

Bu hatayı görmek istemiyorsanız Shadow özelliğini kapatabilirsiniz

Set-TransportConfig -ShadowRedundancyEnabled:$false

https://sozluk.cozumpark.com/Exchange-Server-haredirectfail-HAREDIRECTFAIL
Daha fazla bilgi için
https://www.cozumpark.com/exchange-server-queue-database-mimarisi-ve-genel-sorun-analizleri/