Exchange Server 2013 Outlook Anywhere ve URL Değişiklikleri için Hazır PowerShell Komutları

Malum kurulum sonrasında web ara yüzünden tek tek sunucu bazlı olarak her bir virtual directory için url girmek çok zahmetli bir iştir. Bende bu noktada size yardımcı olması için bir powershell komut seti paylaşacağım.

Bu komutların tamamı için dikkat ederseniz öncelikle get ile ortamdaki bilgileri çekiyor, sonra bunları değiştiriyorum. Bu bana birden çok CAS olması durumunda tek tek sunucu bazlı ayar yapmaktan kurtarıyor.

Get-OutlookAnywhere | Set-OutlookAnywhere -ExternalHostname mail.cozumpark.com -InternalHostname mail.cozumpark.com -ExternalClientsRequireSsl $true -InternalClientsRequireSsl $true -DefaultAuthenticationMethod NTLM

Get-OwaVirtualDirectory | Set-OwaVirtualDirectory -ExternalUrl https://mail.cozumpark.com/owa -InternalUrl https://mail.cozumpark.com/owa

Get-EcpVirtualDirectory | Set-EcpVirtualDirectory -ExternalUrl https://mail.cozumpark.com/ecp -InternalUrl https://mail.cozumpark.com/ecp

Get-ActiveSyncVirtualDirectory | Set-ActiveSyncVirtualDirectory -ExternalUrl https://mail.cozumpark.com/Microsoft-Server-ActiveSync -InternalUrl https://mail.cozumpark.com/Microsoft-Server-ActiveSync

Get-WebServicesVirtualDirectory | Set-WebServicesVirtualDirectory -ExternalUrl https://mail.cozumpark.com/EWS/Exchange.asmx -InternalUrl https://mail.cozumpark.com/EWS/Exchange.asmx

Get-OabVirtualDirectory | Set-OabVirtualDirectory -ExternalUrl https://mail.cozumpark.com/OAB -InternalUrl https://mail.cozumpark.com/OAB

Get-ClientAccessServer | Set-ClientAccessServer -AutoDiscoverServiceInternalUri https://mail.cozumpark.com/Autodiscover/Autodiscover.xml

Eğer bu komutları sunucu bazlı çalıştırmak istiyorsanız aşağıdaki gibi bir örnek verebilirim;

Set-OutlookAnywhere -Identity ‘CAS1\rpc (Default Web Site)’ -ExternalHostname mail.cozumpark.com -ExternalClientAuthenticationMethod NTLM -ExternalClientsRequireSsl:$True -InternalClientAuthenticationMethod Ntlm -SSLOffloading:$false -IISAuthenticationMethods Ntlm -InternalHostname mail.cozumpark.com -InternalClientsRequireSsl:$True

CAS1 benim CAS sunucu ismimdir.

Mevcut URL adreslerini kontrol etmek için ise aşağıdaki URL adreslerini kullanabilirsiniz;

Get-OutlookAnywhere | Select Server,ExternalHostname,Internalhostname
Get-OwaVirtualDirectory | Select Server,ExternalURL,InternalURL | fl
Get-EcpVirtualDirectory | select server,externalurl,internalurl | fl
Get-ActiveSyncVirtualDirectory | select server,externalurl,internalurl | fl
Get-WebServicesVirtualDirectory | Select Server,ExternalURL,InternalURL | fl
Get-OabVirtualDirectory | Select Server,ExternalURL,InternalURL | fl
Get-ClientAccessServer | Select Name,AutoDiscoverServiceInternalURI