Exchange Server 2010 ve Yenilikler

Exchange Server 2010 gelecek sene kullanıma sunulacak olması ve yeni getirdiği teknolojiler sayesinde geçiş düşünen birçok kurumun dikkatini üzerine çekmiş durumda. Bu ilk Exchange Server 2010 makalesiyle siz değerli okurlarımıza yeni gelen özelliklerin neler olduğunu paylaşıyor olacağız. Şimdi Exchange 2010 ile birlikte gelen yeniliklere hep birlikte bir göz atalım. Ana başlıkları ile Exchange 2010;

* Yüksek Çalışabilirlilik özellikleri (High Available)
*
Arşivleme
*
Yüksek Kapasiteli Database Desteği
*
Yüksek Kapasiteli Mailbox Desteği
*
Gelişmiş Mailbox özellikleri

Yeniliklere göz atmadan önce Exchange 2010 ile birlikte değişen ve Exchange 2007 ile hayatımıza giren ayrıştırılmış roller’in üstlendikleri görevlerin değiştiğini görüyoruz. Exchange 2007 de Mailbox Clientlar Client Access Server ve Mailbox Server ile iletişim halinde olur ve mail trafiği bu iki role üzerinden gerçekleştirilirdi. Client Access veya Mailbox server üzerinde herhangi bir hizmetin durması direkt olarak mailbox clientlar tarafından hissedilirdi. Exchange 2010 da ise bu yapı tamamen değiştirilerek mailbox clientların sadece Client Access Server ile çalışması sağlanmış ve birden fazla Client Access server ile yüksek çalışabilirlilik desteklenmiştir. Client Access sunucular Hardware LoadBalancer’lar aracılığı ile sürekli çalışabilirlik sağlanmıştır.

Yüksek Çalışabilirlilik özellikleri (High Available);

Exchange 2010 rollerinde Exchange 2007 deki yapının değiştirilmesi ile son kullanıcı etkilenmeleri minimum seviyeye indirgenmiştir.

Mailbox Client Accesslerinin sadece Client Access Server ile iletişim halinde olması ve Client Access Serverların Hardware Load Balancerlar  (Windows Network Load Balancer şu an desteklenmemektedir.) aracılığı ile sürekli çalışabilirlilik sağlanmıştır. Aynı şekilde Exchange 2010 da yapılan en büyük değişiklik ise artık Exchange 2007 de bulunan HA yapılarının olmaması yani SCR, CCR, LCR artık Exchange 2010 da bulunmamakta. Bu yapının yerini Redundant çalışan Mailbox sunucular yer almakta ve aynı organizasyon içerisinde 16 Mailbox sunucuya kadar bir mailbox area oluşturulabilmektedir. Bu mailbox arealar Wide Area Networkleri kapsayacak şekilde konumlandırılabilinecek.

Exchange 2003, 2007 Cluster yapısında kullanılan disk alanları belirli ve yüksek maliyetliydi ancak Exchange 2010 ile artık Direct Attached SATA ve JBOD SATA kullanılabilinecek. Exchange 2010 Performans değerleri olarakda önceki Exchange sürümlerine göre çok daha düşük okuma ve yazma birim zamanlarına sahiptir.

Arşivleme;

Exchange Sunucu kullanan birçok yapı mail arşivleme için üçüncü party yazılımlara ihtiyaç duymaktaydı. Exchange 2010 ile artık bu sorunumuz kısmende olsa çözümlenmiş oluyor. Kısmen dememdeki maksat arşiv yapısına erişim için  mailbox client’ın online olması gerekliliği. Arşivlemeden kısaca bahsedecek olursak Mailbox Client yazılımınızda arşiv özelliğinin aktif edilmesi halinde 2 adet Mailbox seçeneği bulunacak biri aktif kullanılan mailbox olarak kullanılacak iken bir diğeri arşivleme işlemi için kullanılacaktır. Arşivleme işlemlerini zamanlayabileceğiniz gibi; ek, tarih, kişi bazlı arşivleme işlemlerini yapabileceksiniz. Arşivleme özelliğine ek olarak 10 GB+ mailbox desteği de aynı şekilde Clientlarda kullanılmak üzere hizmete sunulmuştur. (Bu özellik Minimum Outlook 2007 SP2 istemektedir). Bu özelliğin en büyük dezavantajı ise mailbox ve arşivlerinin aynı Mailbox Database üzerinde barındırılmak zorunda olması.

Yüksek Kapasiteli Database Desteği;

Exchange 2010 ile birlikte gelen arşivleme özelliğinde aynı Mailbox Database barındırması yüksek Mailbox Database boyutuna ihtiyaç duymaktadır. Exchange 2010 ile Mailbox Database size desteği 2 TB’dır.

Yüksek Kapasiteli Mailbox Desteği;

Exchange 2010 ile birlikte gelen arşivleme ve ek anlık mesajlaşma özellikleri beraberinde yüksek kapasiteli mailbox ihtiyacını doğurmaktadır. Bu nedenle mailboxlarda 10 GB+ desteği gelmektedir. Ancak bu destek Mailbox Client yazılımınız olan Outlook 2007 SP2 sürümü ve sonrası için desteklenmektedir.

Gelişmiş Mailbox Client özellikleri;

Exchange 2010 ile birlikte gelen birçok değişiklikten bir tanesi ise Domain yapınızda bulunan RMS yapısının Outlook Client içerisinde desteklenmesi ve gönderilecek mailler için gerekli olan templateler ile mail bazlı yetkilendirme işlemlerinin yapılabilmesidir. Bu işlemlerin aktif hale getirilebilmesi için sadece bir kaç Power Shell komutu yeterli olacaktır. (Exchange 2010 Power Shell  v2 ile birlikte gelmektedir.)

Outlook Client içerisine eklenen bir diğer özellik ise mailin gönderileceği kişi veya dağıtım gurupları ile ilgili olarak mail gönderiminden önce durum bilgileri, yetkilendirme v.b. özelliklerin listelenerek ileti gönderiminin düzenlenmesine ve sonrasında dönecek hata mesajlarının alınmasına engel olmaktadır. Örneğin ileti göndereceğiniz guruba ileti gönderme yetkiniz olmayabilir veya ileti göndereceğiniz kişi ofis dışında/tatilde olabilir. Bu durum bilgilerini ileti gönderiminden önce görebilirsiniz. İleti göndermini ilgili kişi veya dağıtım gurupları için iptal edebilirsiniz.

Outlook Client içerisinde gelen bir diğer özellik ise yapı içerisinde OCS 2007 R2 kurulu ise direk Outlook Client veya OWA üzerinden Office Communicator bağımsız mesajlaşma sağlanabilmektedir.

Bir diğer özellik ise Outlook’unuza bırakılan sesli mesajların text mesaj olarak mesaj ekinde yer alması ve isteğiniz doğrultusunda bu mesajı anlık mesajlaşma başlangıcı olarak kullanıp devam ettirebilme olanaklarınızın sağlanmasıdır.

Bu özelliklere ek olarak Exchange Federasyon yapısının desteklenmesi , Exchange 2010 Client durum bilgilerinin diğer Exchange Organizasyonlarınca paylaşılması v.b. özellikler bu yazımızda yer veremediğimiz bazı özellikler.

Değerli ÇözümPark üyemiz Ali Birinci’ nin yazısıdır.