Exchange Server 2010 Kullanıcı Islemleri

 

Microsoft Exchange Server 2010 servisinde kullanıcı işlemlerimizin çoğunu Management Console üzerinden gerçekleştireceğiz. Sizlerde hatırlıyorsunuzdur ki daha önceki Exchange Server sürümlerinde mailbox ve kullanıcı işlemlerinin tamamını Active Directory üzerinden gerçekleştiriyorduk. Ancak bu yapı Exchange Server 2007 ile tamamen değişti Exchange Server 2010 ile de bu yenilik devam ediyor ve Active Directory üzerindeki bu yük biraz azaltılmış oldu. Artık mailbox işlemlerimizi Exchange Server Management Console üzerinden yapabilmekteyiz. Ayrıca çok güçlü bir komut satırı olan PowerShell üzerinden de kullanıcı ve mailbox işlemlerimizi rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Bu makalemizde de Exchange Server üzerinde kullanıcı ve mailbox işlemlerimizi gerçekleştireceğiz.

image001

 

Exchange Management Console üzerinde Recipient Configuration altında Mailbox sağ tıklayarak kullanıcı oluşturma işlemimize başlıyoruz. New Mailbox sihirbazını çalıştırıyoruz.

 

image002

 

Karşımıza yukarıdaki bilgi bölümü gelmektedir. görüldüğü gibi değişik mailbox yapıları mevcuttur.

İsterseniz kısaca bu yapıların ne olduğunu inceleyelim;

User Mailbox : Hepimizin bildiği normal bir mailbox. Kullanıcının mesajlarının teslim edildiği alan.

Room Mailbox : Toplantı odası gibi düşünebiliriz. Zamanlanmış toplantılar için kullanabileceğimiz ve bir kullanıcıya ait olmayan, ayrıca bu yapı ile bağdaştırılan kullanıcı hesabı devre dışı bırakılır.

Equipment Mailbox : Yine bir kullanıcıya ait olmayan özel cihazlar için kullanabileceğimiz bir mailbox türümüzdür.

Linked Mailbox : Birden fazla forest yapısında kullanılabilecek bir mailbox türümüzdür.

 

image003

 

Biz ilk aşamda ilk seçeneğimiz ile devam edeceğiz ve normal bir mailbox oluşturacağız. Bunun User Mailbox seçerek devam ettik ve karşımıza yukarıdaki User Type alanı geldi. Burada kullanıcımızın tipini seçeceğiz. Yeni bir kullanıcı mı yoksa daha önceden Active Directory’de oluşturulmuş olan bir kullanıcıya mı mailbox oluşturacağız? Biz New User ile devam ediyoruz. Makalemizin devamında var olan kullanıcılara da mailbox oluşturma işlemini yapacağız.

 

image004

 

Kullanıcımız ile ilgili değerleri giriyoruz.

 

image005

 

Bir sonraki aşamada ise kullanıcımızın mailboxının oluşturulacağı veritabanını tanımlıyoruz.

 

image006

Browse tıkladığımızda karşımıza yukarıdaki sunucularımızın listesi gelmektedir. Şuan benim yapımda 3 adet Exchange Server 2010 vardır ve sunucularımızın hepsi görüldüğü gibi listelenmiştir. Hangi sunucuda oluşturmak istiyorsak seçiyoruz ve OK diyoruz.

image007

Mailbox veritabanımızı ta seçtikten sonra devam edebiliriz.

image008

Özet bilgisinin sunulması.

image009

Evet mailbox başarılı bir şekilde oluşturuldu.

Exchange Management Console üzerinden ve Active Directory’den kontrol edildiğinde hem kullanıcının mailboxının hemde Active Directory hesabının oluşturulduğunu görebiliriz.

Şimdi de bu işlemi PowerShell üzerinden tekrarlayalım.

image010

Komutumuz aşağıdaki gibi olacaktır;

New-Mailbox -Name ‘Rahmi Dilli’ -Alias ‘rahmi’ -OrganizationalUnit ‘mumincicek.com/CozumPark’ -UserPrincipalName ‘rahmi@mumincicek.com’ -SamAccountName ‘rahmi’ -FirstName ‘Rahmi’ -Initials ” -LastName ‘Dilli’  -Database ‘Mailbox Database 0643588746’

Evet yukarıdaki komutumuzu bir üst şekilde de görüldüğü gibi PowerShell üzerinde çalıştırdığımızda görüldüğü gibi kullanıcımız başarılı bir şekilde oluşturulmaktadır.

Eğer istenirse toplu bir şekilde de kullanıcı oluşturulma işlemi yapılabilir. Bunun için de import-csv komutu kullanılmaktadır. Öncelikle bir txt dosyasında kullanıcılarımızı tanımlamalıyız;

image011

Ardından txt uzantılı olan dosyamızı csv uzantılı yapıyoruz ve aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz. Ancak yine komutu çalıştırmadan önce kullanıcılarımız için şifre tanımlaması yapmalıyız. Şifre ilkeniz yoksa sorun olmaz ancak var olduğunu farzedelim. Bunun için de şu işlemleri yapıyoruz.

PowerShell üzerinde ;

$Password = Read-Host “Yeni hesaplar için şifre tanımlayınız:” –AsSecureString

Yukarıdaki komutu çalıştırdıktan sonra karşımıza bir şifre giriş penceresi gelicek ve her kullanıcı için geçerli olacak olan şifreyi giriyoruz.

Şifre ile ilgili işlemlerimizi de hallettikten sonra artık kullanıcılarımızın eklenmesi ile ilgili komutu çalıştırabiliriz.

Komut:

Import-Csv toplu.csv | foreach { New-Mailbox –alias $_.Alias –name $_.Name –UserPrincipalName $_.UPN –Database “mailbox database” –OrganizationalUnit Users –Password $Password –ResetPasswordOnNextLogon:$true

Komut çalıştırıldıktan sonra kullanıcılar oluşturulacaktır.

image012

Exchange Management Console üzerindeki son durum.

Evet yeni kullanıcı oluşturma işlemini başarıyla tamamladık ve şimdi varolan kullanıcı hesapları için mailbox oluşturma işlemlerimize bir bakalım.

Bunun için yine yeni mailbox sihirbazımızı çalıştırıyoruz. New Mailbox – User Mailbox seçenekleri ile devam ediyoruz.

image013

User Type aşamasında sadece Existing User seçiyoruz ve Add diyoruz. Add dedikten sonra karşımıza kullanıcı hesabı olup da mailboxı olmayan kullanıcıların listesi getirilecektir.

image014

Görüldüğü gibi liste geldi ve mailbox oluşturmak istediğimiz kullanıcıları seçiyoruz.

image015

Seçmiş olduğumuz kullanıcılarımız.

image016

Mailbox database seçimini gerçekleştiriyoruz.

image017

Evet bu kullanıcılarımız için de başarılı bir şekilde mailbox oluşturduk.

 

Şimdi de aynı işlemi birde PowerShell üzerinden yapalım. Var olan kullanıcımıza komut satırından mailbox oluşturma işlemini gerçekleştireceğiz.

image018

Bunun için kullanacağımız komut yukarıdaki şekilde görüldüğü gibidir.

‘mumincicek.com/CozumPark/Mustafa Kemal ATATURK’ | Enable-Mailbox -Database ‘Mailbox Database 0643588746’

Evet komutumuzu çalıştırdık ve şekilde de görüldüğü gibi artık Exchange Server üzerinde MustafaKemalATATURK adında bir mailbox mevcuttur.

image019

Exchange Management Console üzerindeki son durum.

image020

 

Kullanıcılarımızdan bir tanesine sağ tıklarsak eğer karşımıza yukarıdaki şekil gelmektedir.

Disable : Kullanıcıyı devre dışı bırakabiliriz.

Remove : Kullanıcı mailboxını silebiliriz.

Import Mailbox : Bir pst dosyasından içerik import edebiliriz.

Export Mailbox : Posta kutusundaki değerleri Export (pst) edebiliriz.

Enable Unified Messaging : Sesli iletişim yapısının aktif hale getirilmesi.

Ve diğer bileşenleri görüyorsunuz şekilde.

Bunlar Exchange Server 2010 ile gelen yeniliklerimiz. Hatırlarsanız Exchange Server 2007 üzerinde import ve export işlemlerini komut satırından gerçekleştiriyorduk. Bu işlem kimileri için kolay olsa da kimileri için zor bir durum teşkil ediyordu.

image021

Bir kullanıcımızın da posta kutusu özelliklerini yukarıdaki şekilden inceleyebiliriz.

Evet bu makalemizde Exchange Server 2010 üzerinde kullanıcı oluşturma ile ilgili işlemlerimizi gerçekleştirdik. Gerek görsel arayüzden gerekse PowerShell aracılığı ile hem kullanıcı oluşturduk hemde var olan kullanıcılarımıza mailbox oluşturduk.

Diğer Exchange makalelerinde görüşmek üzere…

Mümin ÇİÇEK