Exchange Server 2010 – Mail Hesabı Ekleme işlemi (Powershell)

Exchange Server 2010 üzerinde aşağıdaki function ile mail hesabı yaratabilirsiniz.

1
2
3
4
5
6
7
function Add-MailUser
{
Param ($UserID, $FirstName, $LastName, $CustomerOU)
    $ADDomain = [System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Domain]::GetCurrentDomain()
    $ADDomainName = $ADDomain.Name
    Enable-Mailbox -Identity "$ADDomainName/$CustomerOU/$FirstName $LastName" -Alias "$UserID"
}

Kullanımı:

Add-MailUser –UserID "$UserID" –FirstName "$FirstName" –LastName "$LastName" -CustomerOU "$CustomerOU"

Function dosyası kullanmamızın en büyük faydası, mail hesabını daha hızlı bir şekilde açmak olacaktır.