Exchange Server 2010 – Gönderi limitleri belirleme (Powershell)

Exchange Server 2010 üzerinde aşağıdaki function ile gönderi limitlerini belirleyebilirsiniz.

1
2
3
4
5
6
7
Function Maxsize-Limits
{
Param ($FirstName, $LastName, $CustomerOU, $MaxSendSize, $MaxReceiveSize)
     $ADDomain = [System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Domain]::GetCurrentDomain()
     $ADDomain = $ADDomain.Name
     Set-Mailbox –MaxSendSize "$MaxSendSize" -MaxReceiveSize "$MaxReceiveSize" -Identity "$ADDomainName/$CustomerOU/$FirstName $LastName"
}

Kullanımı:

Maxsize-Limits –FirstName "$FirstName" –LastName "$LastName" –CustomerOU "$CustomerOU" –MaxSendSize "10 MB" -MaxReceiveSize "10 MB"

Yukardaki komut sayesinde, kullanıcının alabileceği ve gönderebileceği maksimum mail boyutunu, 10 mb olarak belirlemiş durumdayız.