Exchange Server 2007 ve Dağıtım Grupları

Gruplar; hepimizin de bildiği gibi sistem yöneticilerinin işlerini kolaylaştırmak için yaratılmış birer nesnedirler. Biz gruplar sayesinde sistem yönetimimizi daha da basit bir hale getirebiliyoruz.

Biliyoruz ki Active Directory ortamında iki türlü grup vardır. Bunlardan birincisi güvenlik grupları ve ikincisi ise bizim bu makalede ele alacağımız dağıtım gruplarıdır.

Güvenlik Grupları : Active Directory ortamında tanımlanmış olan kullanıcılara yine etki alanında tanımlanmış olan nesnelere (yazıcı,klasör vb) erişim haklarının tanımlanmasında kullanılmaktadır.

Dağıtım Grupları : Bu gruplar sadece mail dağıtımı amaçlı kullanılmaktadırlar.

Exchange Server 2007 servisi iki tür grubu da desteklemektedir. Hem güvenlik gruplarını hem de dağıtım gruplarını desteklemektedir. Yani her iki grubu da mail dağıtım grubu olarak kullanabilir. Kısaca bunlara da bakmak gerekirse;

Mail-Enabled Universal Distribution Groups : Sadece mesajların dağıtımında kullanılırlar.

Mail-Enabled Universal Security Groups : Bu gruplar ise Active Directory ortamındaki kaynaklara erişimlerde kullanılır bunun yanında mesajların dağıtımında da kullanılırlar.

Tabi Exchange Server 2007 servisinden tam manasıyla yararlanabilmek için ortamın Exchange Server 2007 yapısına uygun olarak ayarlanması gerekmektedir. Bu işlem için aşağıdaki makaleyi okuyabilirsiniz. Ayrıca bazı grupları da Universal gruplara çevirmek gerekebilir.

https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb125224.aspx

Evet kısaca gruplar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra artık yavaş yavaş bu grupları oluşturmaya ve konfigüre etmeye başlayabiliriz. Öncelikle Active Directory ortamında grup oluşturulması ile ilgili kısma bir bakalım.

clip_image001

Şekilde de görüldüğü gibi grubu oluşturmak istediğimiz yapısal birim (OU) ya da genel alanda açmak istiyorsak sağ tıklıyoruz ve New ->Group seçiyoruz.

clip_image003

Yukarıdaki yapıda da görüldüğü gibi Group Scope kısmında Active Directory ortamında oluşturulabilecek grup alanları ve hemen sağ tarafta ise grup çeşitleri vardır. Makalemizin başında bahsettiğimiz gibi her grubun görevi ayrıdır. Ancak biz Exchange Server 2007 servisinde Universal olup da ister güvenlik olsun ister ise dağıtım grubu olsun her ikisini de mesaj dağıtımında kullanabiliyoruz. Grup ismimizi tanımlıyoruz ve ilgili seçimleri de yaptıktan sonra OK deyip devam ediyoruz. Son duruma baktığımızda karşımıza aşağıdaki tablo gelmektedir.

clip_image004

Görüldüğü gibi grubumuz oluşmuş durumdadır. Mesaj dağıtımı için kullanabiliriz. Tabi üyelerini de ekledikten sonra.

Sıra geldi Exchange yönetim konsolundan bu işlemleri yapmaya. İlk olarak yönetim konsolumuzu açıyoruz.

clip_image006

Grup işlemlerimizi Recipient Configuration altındaki Distribution Group altında gerçekleştireceğiz.

İlk grubumuzu oluşturmak için Distribution Group üzerine sağ tıklayıp ya da orta kısımdaki boş alanda sağ tıklayıp işlemimizi başlatabiliriz.

clip_image007

New Distribution Group seçip devam ediyoruz ve karşımıza aşağıdaki tablo gelmektedir.

clip_image008

Karşımıza çıkan tabloda iki seçenek vardır. Birincisi New group seçeneğidir ve yeni bir grup oluşturulması ile ilgili seçenektir. Existing group ise daha önceden oluşturulmuş bir grup için mail yapısının tanımlanması için kullanılır. Biz yeni bir grup oluşturduğumuz için ilk seçenek ile devam ediyoruz.

clip_image009

Karşımıza çıkan yapıda grup türünü, hangi yapısal birimin içinde oluşturulacağını, grup ismini ve alias tanımlamasını yaptıktan sonra NEXT ile devam ediyoruz.

clip_image010

Grup hakkında kısaca bilgiler karşımıza çıktıktan sonra New tıklayıp grubumuzun oluşumunu tamamlamış oluyoruz. Finish ile karşımıza çıkan pencereyi kapatıyoruz. Son duruma bakarsak aşağıdaki tablo karşımıza çıkmaktadır.

clip_image012

İlk grubumuzu oluşturduk ve kullanıma hazırdır. Active Directory’den de kontrol ettiğimizde karşımıza aşağıdaki tablo çıkmaktadır.

clip_image013

Şimdiye kadar yeni bir grup oluşturulması ile ilgili işlemlerimizi gerçekleştirdik. Birde var olan bir grubu nasıl mail grubu haline getiririz buna bir bakalım.

Bu işlemi yapabilmek için yine Exchange Server yönetim konsolunu açıyoruz ve yeni bir grup oluşturma işlemini nasıl yaptıysak bunu da aynen tekrarlıyoruz.

clip_image014

New Distribution Group seçimini yapıp devam ediyoruz.

clip_image015

Şekilde de görüldüğü gibi makalemizin başında Active Directory’de oluşturmuş olduğumuz exchange2007 isimli grubu seçiyoruz ve OK deyim devam ediyoruz. Diğer grupları da seçebilirdik. Son durumumuz aşağıdaki gibi olmaktadır.

clip_image016

NEXT ile devam ediyoruz.

clip_image017

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi var olan bir gruba mail yapısını eklerken grup çeşidi pasif gelmektedir. Sadece Alias kısmı ile oynayabiliriz. NEXT ile devam ediyoruz.

clip_image018

Grup ile ilgili özet bilgi karşımıza geldiğinde New tıklayıp grubun oluşumunu tamamlıyoruz. Daha sonra karşımıza gelen pencerede Finish deyip grup oluşumu tamamlanmış oluyor. Son duruma baktığımızda karşımıza aşağıdaki tablo gelmektedir.

clip_image020

Grubumuz oluşmuştur ve kullanıma hazırdır.

Şimdi kısaca oluşturduğumuz grupların özelliklerine bir göz atalım.

clip_image021

Grubumuzu seçiyoruz ve sağ tıklayıp özelliklerine gidiyoruz ve karşımıza aşağıda yapı gelmektedir.

clip_image023

Karşımıza çıkan pencerede grup ile ilgili bilgiler vardır. Ancak bunlardan bizim için en önemlisi olan Members kısmıdır ve biz bu gruba dahil olacak olan kişileri buradan ekleyebiliriz.

Örneğin bu grup muhasebe departmanı için oluşturulmuş bir grup olsa idi firmamızda muhasebe departmanında çalışan kişileri bu kısımdan grubumuza dahil edecektik. Ya da Active Directory Users & Computers yönetim konsolunu kullanarak kişileri dahil edebiliriz.

clip_image024

Diğer bir özelliğine baktığımızda ise E-Mail Addresses sekmesine geçtiğimizde gruba ait olan mail adresini görebiliyoruz ve biz artık bu gruba dahil kişilere mail atmak istersek tek tek o kişileri seçmek yerine grubu seçmemiz yeterli olacaktır ve gönderdiğimiz mesaj gruba üye olan herkese gönderilmiş olacaktır.

clip_image025

Advanced sekmesine geçtiğimizde ise karşımıza yine grupla ilgili özellikler gelmektedir. Görüntü ismi, Exchange Server adres listelerinden gizle, ofis dışı mesajlar ve dağıtım takibi ile ilgili mesajların hareket tarzını belirleyebiliriz.

Gruplarımızı oluşturduk. Bakalım oluşturduğumuz gruplar çalışıyor mu? Çalışıp çalışmadıklarını anlamak için test etmemiz gerekmektedir. Bunun için bir kullanıcı hesabı ile OWA ile mailboxına erişiyoruz.

clip_image026

OWA’yı açıyoruz ve kullanıcı adı ve şifre girişini gerçekleştirerek mailboxa erişiyoruz. Adres listelerini kontrol ettiğimizde karşımıza aşağıdaki tablo gelmektedir.

clip_image028

Grubumuzu adres listesinde ve üyelerini de görmekteyiz. Şimdi de bu gruba bir mail atalım ve sonucunu hep birlikte görelim.

clip_image030

Yeni bir ileti oluşturuyorum ve kime kısmına grubumuzu adres listesinden seçip getiriyoruz. Daha sonra konu kısmına ve mesaj kısmına bir şeyler yazıyoruz ve gönderiyoruz.

clip_image032

Administrator kullanıcısının mailboxına gönderilen mesaj ulaştı. Başka bir kullanıcının da mailboxını kontrol edelim.

clip_image034

Vural KURT mailboxına da baktığımızda administrator tarafından YesilBursa grubuna gönderilen mesajın üyelere ulaştığını görmekteyiz.

Exchange Server 2007 servisi üzerindeki dağıtım gruplarından ilkini tamamlamış oluyoruz. Sıra geldi Dinamik Dağıtım gruplarına.

Exchange Server 2007 servisi ile birlikte gelen yeniliklerden bir tanesi de Dynamic Distribution Group’tur.

Dinamik dağıtım grupları kullanıcıları, diğer dağıtım gruplarını, kontaktları içermektedir. Dağıtım gruplarından farkı ise üyelik kısımdadır ve üyelik işlemleri bizim tanımlayacağımız filtreleme durumuna göre değişmektedir. Biz bir mesaj gönderdiğimiz zaman ve bu mesajın dinamik grup seçimi ile gönderilmesini istiyorsak daha önceden belirli kriterler tanımlayarak oluşturmuş olduğumuz dağıtım grubuna göndermemiz gerekmektedir.

Yeni bir dinamik dağıtım grubu oluşturmak için Exchange server yönetim konsolonu açıyoruz ve Recipient Configuration altındaki Distribution Group seçiyoruz. clip_image035

Şekilde de görüldüğü gibi Sağ tıklayıp New Dynamic Dsitribution Group seçiyoruz.

clip_image036

Grubumuzun hangi yapısal birim (OU) içinde oluşturulacağını, ismini ve Alias tanımlamasını yapıyoruz ve NEXT ile devam ediyoruz.

clip_image037

Bu kısımda ise dinamik grubumuzun hangi alıcıları etkileyeceğini seçebiliyoruz. Resimde de görüldüğü gibi “All recipients types” seçebiliriz ya da “The following specific types” seçerek kendimiz istediğimiz yapıların etkilenmesini sağlayabiliriz. Uygun olanı seçip devam ediyoruz. Karşımıza aşağıdaki tablo gelir.

clip_image039

Bu kısımda oluşturmakta olduğumuz dinamik grubumuz için şartlarımızı veya durumlarımızı tanımlıyoruz. Şekilde de görüldüğü gibi 1.adım ve 2.adım olmak üzere 2 adım mevcuttur. 1.adımda şartımızı seçiyoruz 2.adımda ise şartımızı yerine getirmek için tanımlama yapıyoruz. Kısacası bu kısımda filtrelerimizi belirliyoruz. 2.adımdaki “specified” linkine tıklarsak karşımıza aşağıdaki yapı gelir.

clip_image040

Burada ise firma isminin girişini yapacağız. Yani durum olarak firma kontrol edilecektir. Ben Company seçimini yaptım sizler diğer durumları (Department,Province veya özel durumlar tanımlayabilirsiniz. Bu tanımlamaları yaptıktan sonra yine hepsini yukarıda benim “balkanbilisim” tanımladığım gibi tanımlamanız gerekmektedir.

Son duruma baktığımızda karşımıza aşağıdaki tablo gelmektedir.

clip_image041

Durum : Company

Durum Değer : balkanbilisim

Şimdi bunlar bizlere anlamsız gibi geliyor olabilir ancak makalemizin devamında aslında çok da yararlı bir yapı olduğunu göreceğiz.

clip_image042

Grup ile ilgili özet bilgimizi görüyoruz ve NEXT ile devam ediyoruz.

clip_image043

Karşımıza çıkan tabloda grubumuzun başarılı bir şekilde oluşturulduğunu görüyoruz ve Finish ile kapatıyoruz.

Son duruma bir göz attığımızda karşımıza aşağıdaki şekil gelmektedir.

clip_image045

Grubumuz oluşmuş durumdadır ve kullanıma hazırdır.

Dikkat ettiyseniz dinamik gruplarımız için herhangi bir üye tanımlaması yapmadık yapmayacağız da. Peki bu grupları nasıl kullanacağız?

Bu grupları kullanabilmemiz için daha önce durum veya şart tanımlaması yaptığımız kısımda ne tanımladıysak onu Active Directory’de kullanıcılarımızın özelliklerinde tanımlamamız gerekmektedir. Bu durum bizim ülkemizde IT’ciler tarafında çok fazla tercih edilmez ama aslında çok sayıda kullanıcı, bölüm, departman, lokasyon barındıran firmalar için çok yararlı bir özelliktir. Bu işlemi yapabilmek için Active Directory Users & Computers açıyoruz ve bir kullanıcımızın özelliklerine gidiyoruz.

clip_image047

Şekilde de görüldüğü gibi Rahmi Dilli kullanıcısının özelliklerini inceliyoruz. Ben dinamik grubumu oluştururken oradaki durum (şart) kısmına Company tanımlamıştım ve Specified kısmında da “balkanbilisim” tanımlamıştım. İşte şimdi de bu kısımda yani kullanıcı özelliklerinden Company kısmını tanımlama işlemi bir nevi oluşturmuş olduğum dinamik gruba üye ekleme grubu gibi tanımlanabilir. Ben Company seçimi yapmıştım sizler departman, adres vs kendinize özel bir durum tanımlayabilirsiniz.

Evet sıra geldi grubumuzu test etmeye. Bakalım neler olacak? Test için öncelikle bir mesaj oluşturup bu mesajı dinamik grup olarak tanımladığımız gruba atacağız.

clip_image049

Şekildeki gibi bir mesaj hazırladık ve “dinamikmidinamik” isimli dinamik grubumuza gönderiyoruz. Bu grubumuz Company niteliğine ya da şartına göre oluşturulmuş bir gruptur. Bakalım mailimiz kimlere ulaşacak.

Ancak öncelikle biz bir grup özelliklerine gidelim ve Preview ile bir bakalım kimler etkilenecek. Otomatik olarak Active Directory’de Company kısmında “balkanbilisim” yazan kullanıcıların görünüyor olması lazım

clip_image051

Yukarıda da görüyoruz ki Mehmet Cavus ve Vural KURT isimli kullanıcılar dinamik gruptan etkilenecekler. Rahmi Dilli kullanıcısı da etkilenecekti ancak ben onu temizledim test etmek amacıyla.

Şimdi sonucumuza bir bakalım…

clip_image053

Rahmi Dilli kullanıcısını temizlemiştim yani balkanbilisim çalışanı değildi o yüzden ona mail gelmedi.

clip_image055

Vural KURT kullanıcısı benim listemde görünüyordu yani balkanbilisim çalışanı idi ve bakıyoruz ki administrator tarafından dinamikmidinamik grubuna atılan mesaj Vural’a ulaşmış

clip_image057

Görüldüğü gibi Mehmet Cavus isimli kullanıcıya da ulaşmış durumdadır.

Böylece Exchange Server 2007 servisi üzerindeki dağıtım gruplarını görsel yapıdan nasıl oluşturacağımızı ve kullanacağımız görmüş olduk. Şimdi de Exchange Management Shell yardımı ile bu grupların oluşturulmasına bakalım.

Bunun için öncelikle Exchange Management Shell açıyoruz.

clip_image059

Ve yukarıdaki komutu veriyoruz. Komut işlendikten sonra duruma baktığımızda “kocaomer” isimli dağıtım grubumuz oluşmuş durumdadır.

Exchange Management Console’dan kontrol ettiğimizde ise;

clip_image061

Şekilde ki yapı karşımıza gelmektedir.

Yukarıdaki işlemler normal dağıtım grubu için geçerli olan işlemlerimiz idi. Şimdi bir de dinamik grup oluşturalım.

clip_image063

Şekilde de görüldüğü gibi komut satırından ilgili komutu veriyoruz. İlk baştaki komutta ben “-includedrecipients” yerine “-includerecipient” yazdığım için hata mesajını aldım. Bu komut satırının inceliği diyelim. Her şey tam ve doğru olmak zorunda.

İkinci denememde komutu doğru bir şekilde veriyorum ve “kircaali” isimli dinamik grubumuz oluşmuş oluyor.

clip_image064

Yönetim konsolundan da kontrol ettiğimizde karşımıza yukarıdaki tablo çıkmaktadır.

Active Directory Users & Computers’den de kontrol eder isek ;

clip_image065

Karşımıza yukarıdaki şekil gelmektedir. Gruplarımız burada da oluşmuş durumdadır.

Artık gruplarımızı istediğimiz gibi özelleştirip ya da yenisini oluşturup yönetim işini daha da basitleştirmek için kullanabiliriz.

Kaynaklar:

https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb201680.aspx

https://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997277.aspx

https://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997865.aspx

https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124767.aspx