Exchange Server 2007 Üzerinde Toplu Storage Grup ve Mailbox Database Tanımlanması

Büyük organizasyonlarda bildiğiniz gibi edb dosya boyutlarının küçük tutulması için birden çok mailbox database kullanılmaktadır. Örneğin, 100GB bir veri tabanınız var ise bunu 20gb lık 5 ayrı mailbox database’ e bölmeniz olası kesintilerde ve sorunlarda, sorun yaşayan db deki kullanıcıların dışındaki kullanıcıların bu kesintiden etkilenmemesini ve yine olası kurtarma operasyonlarının kısa sürmesini sağlar ( ESE mimarisi gereği disk hızınız ne olursa olsun maksimım saat başına 8gb veri işlersiniz , bu da 100gb lık sorunlu bir db yerine 20gb lık bir db nin kesinti süresinin daha düşük olacağı kesindir)

Peki böyle yapılarda mailbox geçişlerinde yeni mailboxların açılması işlemi bir hayli zaman almaktadır, oysaki aşağıdaki powershell komut seti ile bunu hızlıca yapabilirsiniz

New-StorageGroup -Server EXCH-MBX -Name AASG01 -LogFolderPath Z:\AA01Logs -SystemFolderPath Z:\AA01Logs
New-StorageGroup -Server EXCH-MBX -Name BBSG01 -LogFolderPath Z:\BB01Logs -SystemFolderPath Z:\BB01Logs
New-StorageGroup -Server EXCH-MBX -Name CCSG01 -LogFolderPath Z:\CC01Logs -SystemFolderPath Z:\CC01Logs
New-StorageGroup -Server EXCH-MBX -Name DDSG01 -LogFolderPath Z:\DD01Logs -SystemFolderPath Z:\CC01Logs
New-StorageGroup -Server EXCH-MBX -Name EESG01 -LogFolderPath Z:\EE01Logs -SystemFolderPath Z:\EE01Logs
New-StorageGroup -Server EXCH-MBX -Name FFSG01 -LogFolderPath Z:\FF01Logs -SystemFolderPath Z:\FF01Logs

New-MailboxDatabase -StorageGroup AASG01 -Name AADB01 -EdbFilePath: K:\AA01Data\AA01Data.edb | Set-MailboxDatabase -IssueWarningQuota 25829120 -ProhibitSendQuota 41557760 -ProhibitSendReceiveQuota 67286400

New-MailboxDatabase -StorageGroup BBSG01 -Name BBDB01 -EdbFilePath: K:\BB01Data\BB01Data.edb | Set-MailboxDatabase -IssueWarningQuota 41943040 -ProhibitSendQuota 47185920 -ProhibitSendReceiveQuota 62428800

New-MailboxDatabase -StorageGroup CCSG01 -Name CCDB01 -EdbFilePath: K:\CC01Data\CC01Data.edb | Set-MailboxDatabase -IssueWarningQuota 41943040 -ProhibitSendQuota 47185920 -ProhibitSendReceiveQuota 62428800

New-MailboxDatabase -StorageGroup DDSG01 -Name DDDB01 -EdbFilePath: K:\DD01Data\DD01Data.edb | Set-MailboxDatabase -IssueWarningQuota 57286400 -ProhibitSendQuota 83500800 -ProhibitSendReceiveQuota 19715200

New-MailboxDatabase -StorageGroup EESG01 -Name EEDB01 -EdbFilePath: K:\EE01Data\EE01Data.edb | Set-MailboxDatabase -IssueWarningQuota 24288000 -ProhibitSendQuota 52428800 -ProhibitSendReceiveQuota 39145600

New-MailboxDatabase -StorageGroup FFSG01 -Name FFDB01 -EdbFilePath: K:\FF01Data\FF01Data.edb | Set-MailboxDatabase -IssueWarningQuota 19430400 -ProhibitSendQuota 71859200 -ProhibitSendReceiveQuota 34288000

New-MailboxDatabase -StorageGroup AASG01 -Name AADB01 -EdbFilePath: K:\AA01Data\AA01Data.edb
New-MailboxDatabase -StorageGroup BBSG01 -Name BBDB01 -EdbFilePath: K:\BB01Data\BB01Data.edb
New-MailboxDatabase -StorageGroup CCSG01 -Name CCDB01 -EdbFilePath: K:\CC01Data\CC01Data.edb
New-MailboxDatabase -StorageGroup DDSG01 -Name DDDB01 -EdbFilePath: K:\DD01Data\DD01Data.edb
New-MailboxDatabase -StorageGroup EESG01 -Name EEDB01 -EdbFilePath: K:\EE01Data\EE01Data.edb
New-MailboxDatabase -StorageGroup FFSG01 -Name FFDB01 -EdbFilePath: K:\FF01Data\FF01Data.edb

SCR kullanıyorsanız aşağıdaki komutlar ile devam edebilirsinize.
Enable-StorageGroupCopy -id EXCH-MBX\AASG01 -StandbyMachine EXCH-SCR -TruncationLagTime 1.0:0:0
Enable-StorageGroupCopy -id EXCH-MBX\BBSG01 -StandbyMachine EXCH-SCR -TruncationLagTime 1.0:0:0
Enable-StorageGroupCopy -id EXCH-MBX\CCSG01 -StandbyMachine EXCH-SCR -TruncationLagTime 1.0:0:0
Enable-StorageGroupCopy -id EXCH-MBX\DDSG01 -StandbyMachine EXCH-SCR -TruncationLagTime 1.0:0:0
Enable-StorageGroupCopy -id EXCH-MBX\EESG01 -StandbyMachine EXCH-SCR -TruncationLagTime 1.0:0:0
Enable-StorageGroupCopy -id EXCH-MBX\FFSG01 -StandbyMachine EXCH-SCR -TruncationLagTime 1.0:0:0