Exchange Server 2007 Kullanıcı,Mailbox İşlemleri ve Genel Özellikleri

Microsoft Exchange Server 2007 servisinde kullanıcı işlemlerimizin çoğunu Management Console üzerinden gerçekleştireceğiz. Sizlerde hatırlıyorsunuzdur daha önceki Exchange Server sürümlerinde mailbox ve kullanıcı işlemlerinin tamamını Active Directory üzerinden gerçekleştiriyorduk. Ancak bu yapı Exchange Server 2007 ile tamamen değişti ve Active Directory üzerindeki bu yük biraz azaltılmış oldu. Artık mailbox işlemlerimizi Exchange Server Management Console üzerinden yapabilmekteyiz. Bu makalemizde de Exchange Server üzerinde kullanıcı ve mailbox işlemlerimizi gerçekleştireceğiz.

İşlemlerimizi yapacağımız yönetim konsoluna kısaca bir göz atarsak aşağıdaki gibi bir yapı ile karşı karşıya kalırız.

clip_image002

Şekilde de görüldüğü gibi kullanıcı ve mailbox işlemlerimizi gerçekleştireceğimiz kısım “Recipient Configuration”dır. Bu kısımdaki değerlere kısaca bir bakalım;

Mailbox : Kullanıcıları ve mailboxları oluşturacağımız ve genel yönetim işlemlerimizi yapacağımız kısımdır. Orta kısımda da gördüğümüz gibi daha önce oluşturmuş olduğumuz kullanıcı ve mailboxları görmekteyiz.

Distribution Group : Adı üstünde dağıtım gruplarımızı bu kısımda inceleyeceğiz. Bu makalemizden sonra bu konu ile ilgili çok geniş bir makale hazırlanacaktır. Çünkü eski sürümlere göre değişikler var ve öğrenilmesi gerektiğine inanıyorum.

Mail Contact : Bu kısımda ise organizasyonumuzun dışında olan ancak onlar hakkında Active Directory’de bilgi tutan yapıdır.

Disconnected Mailbox : Bu kısımda ise Mailbox altından silinmiş yada devre dışı (disable) edilmiş olan mailboxlar tutulur ki daha sonra bunları tekrar geri alabilelim. 30 gün süre ile bu silinmiş olan mailboxlar saklanır ve biz istersek bunları geri alabiliriz.

Çok daha fazla detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlar aşağıdaki linki takip edebilirler.

https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123909.aspx

Kısaca temel yapılarımızı inceledikten sonra konfigürasyonumuza başlayabiliriz. İlk aşama olarak Exchange Server Yönetim Konsolunu açıyoruz.

clip_image004

Karşımıza yukarıdaki resim gelmektedir. Burada ister sol taraftaki Mailbox’a sağ tıklayıp yada orta kısımda sağ tıklayıp New Mailbox seçeneğini kullanarak veya sağ taraftaki Actions kısmındaki New Mailbox seçimi ile yeni bir kullanıcı ve mailbox oluşturma işlemini başlatıyoruz.

clip_image005

Şekilde de görüldüğü gibi karşımıza bir seçim daha doğrusu seçimler geliyor. Bize lazım olan User Mailbox seçip devam ediyoruz. Diğer seçenekler ise tamamen ayrı görevlere sahip olan yapılardır. Bu değerler hakkında daha çok detaylı bilgi almak için aşağıdaki makaleye bir göz atabilirsiniz.

https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123909.aspx

User Mailbox seçimini yapıp NEXT ile devam ediyoruz.

clip_image006

Ve karşımıza yukarıdaki yapı geliyor. Bu kısımda ise bizden yeni bir kullanıcı mı yoksa var olan bir kullanıcıya bir mailbox mı açılacağını sormaktadır. Biz yeni bir kullanıcı oluşturduğumuz için New User seçip devam ediyoruz. Makalemizin devamında var olan bir kullanıcı için de mailbox oluşturulması ile ilgili uygulamalarımızı gerçekleştireceğiz.

clip_image007

Karşımıza gelen kısımda daha önceden Active Directory Users & Computers’da kullanıcı oluştururken görmeye alışık olduğumuz yapı karşımıza çıkıyor ve bizden gerekli bilgilerin girilmesini istiyor. Kullanıcı adı,soyadı,logon name ve şifre girişlerini gerçekleştirip NEXT ile devam ediyoruz.

clip_image008

Bir sonraki kısımda karşımıza mailboxın oluşturulacağı yerler hakkında bilgiler gelmektedir. Server adı,Storage Group ve Mailbox Database seçimi gelmektedir. Alt kısımda bulunan Managed folder mailbox policy ve Exchange ActiveSync mailbox policy değerleri ise Hub Transport Server Role altında tanımlanmış kurallar var ise onları seçip bu mailboxa uygulamamızı işin başından sağlar. Şimdilik NEXT ile devam ediyoruz.

clip_image009

NEXT ile devam edince karşımıza son aşama gelmektedir ve genel olarak bize oluşturmakta olduğumuz kullanıcı ve mailbox hakkında kısa bir özet sunduktan sonra NEW tıklayıp işlemimizi tamamlıyoruz.

clip_image010

Başarılı bir şekilde kullanıcı ve mailbox oluşturma işlemimizi tamamladığımızı gösteren mesaj yukarıdaki gibidir.

Exchange Server Management Console kısmından da baktığımızda aşağıdaki tablo karşımıza çıkmaktadır.

clip_image012

Şekilde de görüldüğü gibi wizard ile oluşturduğumuz Vural KURT isimli kullanıcı listede yerini almıştır. Artık Exchange Server 2007 servisini kullanabilir.

Exchange Server 2007 yönetim konsolunu kullanarak yeni bir kullanıcı oluşturulmasını hep birlikte gerçekletirdik. Şimdi de var olan bir kullanıcı için wizard ile mailbox oluşturma işlemine bir göz atalım. Bunu için öncelikle Active Directory Users & Computers’da bir kullanıcı oluşturulması gerekmektedir.

clip_image013

Ben bu işlem için bir kullanıcı oluşturdum. Rahmi Dilli arkadaşımızı makalemize konu yaptık. Şimdi de Exchange Server 2007 yönetim konsolunu kullanarak wizard yardımı ile Rahmi kullanıcısına bir mailbox oluşturacağız. İlk olarak karşımıza aşağıdaki yapı gelir.

clip_image014

Bu kısımda Existing user seçip Browse ile Active Directory’deki kullanıcımızı buluyoruz.

clip_image015

Şekildeki gibi Rahmi kullanıcımızı seçiyoruz ve OK ile devam ediyoruz.

clip_image016

Seçili alanda da gördüğümüz gibi “mumin” domainin altındaki “rahmidilli” kullanıcısını seçtik ve NEXT ile devam ediyoruz.

clip_image017

Makalemizin de başında yeni bir kullanıcı oluştururken karşımıza çıkan Mailbox ayarları ile ilgili kısmı da tamamlıyoruz ve NEXT ile devam ediyoruz.

clip_image018

Başarılı bir şekilde Rahmi kullanıcısına mailbox oluşturulduğuna dair özet bilgi verilmektedir.

Exchange Server 2007 yönetim konsoluna da baktığımızda kullanıcının Mailbox altında yerini aldığını görüyoruz.

clip_image020

Evet görsel kısımdaki işlemlerimizi tamamladık. Şimdi de Exchange Management Shell ile makalemizin başında yaptığımız işlemlerimizi tekrar yapalım. Bunun için Exchange Management Shell açıyoruz.

clip_image022

Şekilde de görüldüğü gibi bir kullanıcı oluşturmak istiyorsak aşağıdaki komutu doğru bir şekilde sisteme vermemiz gerekmektedir.

New-mailbox –alias Orhan –database “First Storage Group\Mailbox Database” –name Orhan –organizationalunit mmn –firstname Orhan –lastname huseyinoglu –displayname “Orhan Huseyinoglu” –userprincipalname Orhan@mumin.com.tr ve enter’a basıyoruz. Bu komut işlendiği zaman yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi Orhan isimli kullanıcı oluşturuluyor. Ben aynı işlemi hasan kullanıcısı için de uyguladım. Kullanıcı listemize baktıktan sonra sonuç aşağıdaki gibi olmaktadır.

clip_image024

Şekilde de görüldüğü gibi get-user komutunu yürüttüğümüz zaman kullanıcı listemizi alıyoruz. Active Directory’yi kontrol ettiğimizde karşımıza aşağıdaki tablo geliyor.

clip_image025

Exchange kısmına da bir göz atarsak şekil aşağıdaki gibi olmaktadır.

clip_image027

Var olan bir kullanıcı için mailbox oluşturmak için ise aşağıdaki komutu vermemiz yeterlidir.

Enable-Mailbox sistem@mumin.com.tr -Database “Excsrv\First Storage Group\Mailbox Database”

Yukarıki komut ile daha önceden bir mailbox oluşturulmamış kullanıcı için mailbox oluşturulmasını gerçekştirebiliriz.

Management Shell hakkında daha sonra çok detaylı bir makale hazırlanacaktır. O makalede bütün komutları tek tek ele alınıp işlenecektir.

Evet kullanıcı ve mailbox işlemlerimizi görsel ve komut satırından tamamladıktan sonra artık mailboxlarımızın genel özelliklerine bir göz atabiliriz.

clip_image029

Mailboxa sağ tıklıyoruz ve Properties seçimini yapıyoruz ve karşımıza aşağıdaki yapı geliyor.

clip_image030

Özelliklere kısaca bakacak olursak şekilde de görüldüğü gibi daha önceki sürümlerden de bazılarına aşina olduğumuz kısımlar vardır. Storage Quotas seçiyoruz ve Properties tıklıyoruz.

clip_image031

Yukarıda da görüldüğü gibi limitlerimizi belirleyebiliriz. Bu kısımda ister kendimiz bir limit belirleyebiliriz istersek mailbox database için tanımlanmış olan değerleri de üstten alabiliriz. Alt kısımda ise silinmiş değerler ile ilgili seçimler vardır. Yine aynı şekilde mailbox database geneli için tanımlanmış değerleri üstten alabiliriz yada kendimiz bir değer tanımlayabiliriz. Ayrıca database yedeklenene kadar veri silme işlemini engelleyebiliriz.

clip_image032

Mail Flow Settings kısmına baktığımızda karşımıza şekilde de görüldüğü gibi Delivery Options,Message Size Restrictions ve Message Delivery Restrictions gibi yapılar gelmektedir.

clip_image033

E-Mail Addresses sekmesine geçtiğimizde ise mail adresi ile ilgili değerler karşımıza gelmektedir.

clip_image034

Şimdi ise az önce kişiye ait olan mailbox limitlerini düzenlemiştik ve databasee uygulanan genel limit ayarlarından bahsetmiştik. Bu işlemin nereden yapıldığına da kısaca bir göz atalım. İlk önce mailbox database özelliklerine yukarıdaki şekilde ulaşıyoruz ve karşımıza aşağıdaki tablo gelmektedir.

clip_image035

Ve uygulanan genel limit değerlerini görüyoruz. Ve son olarak da Client Settings sekmesine geçiyoruz. Bu kısımda ise aşağıdaki tablo karşımıza çıkmaktadır.

clip_image036

Oluşturmuş olduğumuz mailbox database ait offline adress book kısmı boş gelmiş durumdadır. Ve Browse ile Default Offline Address Book bulup database bağlama işlemini de buradan yapabiliriz.

Evet kullanıcı ve mailbox oluşturma işlemlerimizi hem görsel kısımdan hemde komut satırından oluşturduk. Daha sonra da mailboxlar ile ilgili genel özelliklere bir göz attık.

Kaynaklar:

https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123909.aspx

Exchange Management Shell Quick Reference