Exchange Server 2007 Donanım kontrolünü devre dışı bırakma – EnableResourceMonitorin

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Bin > klasörü altında “EdgeTransport.exe.config” dosyası var. Bunun içinden “EnableResourceMonitoring” değerini false yapmak gerekiyor. Sonrada sunucuyu bir kere restart etmek gerekli .