Exchange Server 2007 Brick Level Backup – Mailbox bazlı yedekleme

Merhaba
Exchange Server 2003 üzerinde exmerge aracı ile yapabildiğimiz mailbox bazlı yedeklemeyi Exchange Server 2007 üzerinde de yapmak istiyorsak eğer ilk olarak export edeceğimiz kullanıcılar için kendimize hak tanımamız gerekmekte. ( istersek bunları bir kullanıcıya veya gruba yapabiliriz ) her iki komut ta aşağıdaki gibidir

Bir kullanıcıya izin vermek için

“Get-MailboxDatabase -identity “ServerName\First Storage Group\Mailbox Database” | Add-ADPermission

-user “DomainName\UserName” -ExtendedRights Receive-As, Send-As”

Bir gruba izin vermek için

“Get-MailboxDatabase -identity “ServerName\First Storage Group\Mailbox Database” | Add-ADPermission

-group “DomainName\GroupName” -ExtendedRights Receive-As, Send-As”

Bu izinler verildikten sonra export import komutlarını rahatlıkla kullanabiliriz

Export-Mailbox –Identity ‘alias’ –PSTFolderPath Mailbox üzerindeki mailleri silmez , silmek isterseniz -DeleteContent or –DeleteAssociatedMessages eklenmeli
OU bazında
Get-Mailbox -OrganizationalUnit | Export-Mailbox -PSTFolderPath c:\PSTs
Database bazında
Get-Mailbox –Database | Export-Mailbox –PSTFolderPath c:\PSTs
Neler export edilir
Default olarak
• All Custom Folders & Subfolders
• Inbox
• Deleted Items
• Drafts
• Junk E-Mail
• Outbox
• Sent Items
• Journal
• Calendar
• Contacts
• Notes
• Tasks
Eklemek ve çıkarmak için -IncludeFolders and –ExcludeFolders

İmport işlemi için ise

Import-Mailbox –Identity hew –PSTFolderPath: c:\PSTs\hew.pst
Eski pst dosyalarından import edilemez . Ve RSG ada pst import edilemez
Database bazında import
Get-Mailbox –Database | Import-Mailbox -PSTFolderPath c:\PSTs
OU bazında import
Get-Mailbox -OrganizationalUnit | Import-Mailbox -PSTFolderPath c:\PSTs