Exchange server 2003 ‘un bilgisayardan kaldırılması

Microsoft Exchange Server 2003’ü bilgisayarınızdan kaldırmanızı gerektiren bir durum oluşabilir. Exchange 2003’ü bilgisayarınızdan kaldırmadan önce, tüm posta kutusu etkin kullanıcıların Exchange sunucusu üzerindeki posta kutularıyla bağlantısını kesmelisiniz. Daha sonra, Exchange Server 2003 Yükleme Sihirbazı’nı çalıştırabilir ve Bileşen Seçimi ekranında yüklü bileşenlere ait Kaldır seçeneğini tıklatabilirsiniz.

Ancak, Exchange 2003’ü kaldırmak için Exchange Server 2003 Yükleme Sihirbazı’nı kullanamadığınızda, Exchange 2003’e ait kayıt defteri ayarlarını el ile kaldırmak için Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni kullanabilirsiniz.

Tüm posta kutusu etkin kullanıcıların bağlantısını kesmek için Active Directory Kullanıcı ve Bilgisayarları ek bileşenini kullanma
Exchange sunucusunda posta kutusu etkin kullanıcılara ait posta kutuları bulunuyorsa, Exchange 2003 bileşenlerini kaldıramazsınız. Active Directory Kullanıcı ve Bilgisayarları ek bileşenini kullanarak tüm posta kutusu etkin kullanıcıların bağlantısını kesmek için şu adımları izleyin:

1. Başlat’ı tıklatın, sırasıyla Programlar’ın, Yönetim Araçları’nın üzerine gelin ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları’nı tıklatın.
2. Etki_Alanınızı genişletin ve sonra Kullanıcılar’ı tıklatın.

Not: Bu adımda, Etki_Alanınız, etki alanınızın adına ait bir yer tutucudur.
3. CTRL tuşuna basın ve tuşu basılı tutarak, sunucu üzerinde posta kutusu bulunan kullanıcıların adlarını tıklatın, seçtiğiniz kullanıcı adlarını sağ tıklatın, Exchange Görevleri’ni tıklatın ve sonra CTRL tuşunu serbest bırakın.
4. Gerçekleştirilecek görev seç listesinde, Posta Kutusu Sil’i seçin ve sonra İleri’yi tıklatın.
5. Posta Kutusu Sil sayfasında İleri’yi tıklatın.
6. Posta kutularının silinmesini bekleyin ve Son’u tıklatın.

Yüklü bileşenleri kaldırmak için Exchange Server 2003 Kur programını çalıştırma
Exchange Server 2003 çalıştıran bilgisayarda, Denetim Masası’ndaki Program/Ekle Kaldır’dan Exchange Server 2003 Kur programını çalıştırarak Exchange bileşenlerini kaldırabilirsiniz. Bunu gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Not Microsoft Windows’un birçok sürümü olduğundan, aşağıdaki adımlar sizin bilgisayarınızda farklı olabilir. Böyle bir durumda, bu adımları tamamlamak için ürün belgelerinize bakın.

1. Başlat’ı tıklatın, Ayarlar’ın üzerine gidin ve sonra Denetim Masası’nı tıklatın.
2. Program Ekle/Kaldır’ı çift tıklatın.
3. Şu anda yüklü programlar listesinde, Microsoft Exchange’i ve sonra Değiştir/Kaldır’ı tıklatın.
4. Microsoft Exchange Yükleme Sihirbazı’nda, İleri’yi tıklatın.
5. Bileşen Seç sayfasındaki Eylem listesinde, yüklü bileşenlerin yanındaki aşağı oku ve sonra Kaldır’ı tıklatın.

Not Yüklü bileşenlerin Eylem listesinde bir onay işareti bulunur. Kaldır’ı tıklattığınızda onay işaretinin yerine Kaldır sözcüğü gelir.
6. İki kez İleri’yi tıklatın.
7. Son’u tıklatın.

Exchange 2003’ü el ile kaldırma
Exchange 2003’ü Program Ekle/Kaldır’ı kullanarak kaldıramıyorsanız, Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni kullanarak kayıt defterinden Exchange girişlerini kaldırabilirsiniz. Kayıt defterini düzenlemeden önce bilgisayarınız üzerindeki tüm Exchange 2003 hizmetlerini durdurmalı ve devre dışı bırakmalısınız.
Exchange 2003 hizmetlerini durdurma ve devre dışı bırakma
Aşağıdaki tablo çekirdek Exchange Server 2003 hizmetlerini listeler:

Ad Açıklama
Dağıtılmış İşlem Düzenleyicisi Birden çok veri tabanı, ileti sırası ve dosya sistemine dağılmış olan işlemleri düzenler.
Internet Information Services (IIS) Yöneticisi Hizmeti IIS ek bileşenindeki Exchange HTTP sanal sunucusunu yönetmenizi sağlar.
Microsoft Exchange Olay Klasörleri izler ve Exchange Server 5.5 uygulamaları için olay oluşturur.
Microsoft Exchange Internet İletisi Erişim Protokolü (IMAP4) Exchange IMAP4 hizmetlerini sağlar.
Microsoft Exchange Bilgi Deposu Exchange bilgi depolamasını yönetir.
Microsoft Exchange Yönetim Hizmeti Exchange WMI sağlayıcılarını barındırır.
Microsoft Exchange İleti Aktarım Aracısı (MTA) Yığınları Exchange X.400 hizmetlerini sağlar.
Microsoft Exchange Postane Protokolü sürüm 3 (POP3) Exchange POP3 hizmetlerini sağlar.
Microsoft Exchange Yönlendirme Altyapısı Exchange ileti yönlendirmesini ve bağlantı durumu bilgilerini işler.
Microsoft Exchange Site Çoğaltma Hizmeti Kuruluş içindeki Exchange bilgilerini çoğaltır.
Microsoft Exchange Sistem Katılımcısı Exchange izlemesini gerçekleştirir ve gerekli hizmetleri sağlar.
Ağ Haber Aktarım Protokolü (NNTP) Ağ üzerinde haber grubu iletilerini taşır.
Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) Ağ üzerinde e-posta taşır.
World Wide Web Yayımlama Hizmeti Exchange ve IIS için HTTP hizmetini sağlar.

Exchange 2003 hizmetlerini durdurmak ve devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Başlat’ı tıklatın, Programlar’ın ve sonra Yönetimsel Araçlar’ın üzerine gidin ve Hizmetler’i tıklatın.
2. Ad listesinde, bir Exchange hizmetini sağ tıklatın ve sonra Durdur’u tıklatın.
3. Hizmet durdurulduktan sonra Exchange hizmetini tekrar sağ tıklatın ve sonra Özellikler’i tıklatın.
4. Başlatma türü listesinde, Devre dışı’yı ve sonra Tamam’ı tıklatın.
5. Her bir Exchange hizmeti için 1. ile 4. adımlar arasını yineleyin.

Exchange kayıt defteri anahtarlarını kaldırmak için Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni Kullanma
Exchange kayıt defteri anahtarlarını kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Uyarı Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni yanlış kullanırsanız, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilecek ciddi sorunlara neden olabilirsiniz. Microsoft, Kayıt Defteri Düzenleyicisi’nin yanlış kullanımı sonucunda ortaya çıkan sorunları çözebileceğiniz konusunda garanti vermez. Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni kullanmak kendi sorumluluğunuzdadır.

1. Başlat’ı tıklatın, Çalıştır’ı tıklatın, regedit yazın ve Tamam’ı tıklatın.
2. Aşağıdaki kayıt defteri anahtarını bulup tıklatın:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange
3. Exchange’i sağ tıklatın ve sonra Sil’i tıklatın. Anahtar Silinmesini Onayla iletişim kutusunda Evet’i tıklatın.
4. Aşağıdaki kayıt defteri anahtarlarının her biri için 2. ve 3. adımları yineleyin:

Kayıt defteri anahtarı Açıklaması
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DAVEX WebDAV
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EXIFS Microsoft Exchange Yüklenebilir Dosya Sistemi
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ExIPC Epoxy
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EXOLEDB Exchange OLE DB
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IMAP4Svc Microsoft Exchange IMAP4
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeActiveSynchNotify Microsoft Exchange ActiveSynch Bildirimleri
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeADDXA Microsoft Exchange Active Directory Bağlantı Anlaşmaları
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeAL Microsoft Exchange Adres Listeleri
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeDSAccess Active Directory’ye Microsoft Exchange erişimi
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeES Microsoft Exchange Olayı
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeFBPublish Microsoft Exchange Yayımlama Serbest/Meşgul
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS Microsoft Exchange Bilgi Deposu
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeMGMT Microsoft Exchange Yönetim
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeMTA Microsoft Exchange İleti Aktarım Aracısı Yığınları
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeMU Metatabana Microsoft Exchange Dizin Hizmeti
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeOMA Microsoft Exchange Outlook Mobile Access
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA Microsoft Exchange Sistem Katılımcısı
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSRS Microsoft Exchange Site Çoğaltma Hizmeti
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeTransport Microsoft Exchange İleti Yönlendirme
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB Microsoft Exchange Outlook Web Erişimi
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\POP3Svc Microsoft Exchange POP3
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RESvc Microsoft Exchange Yönlendirme Altyapısı

Internet Information Services (IIS) bileşenini kaldırma ve yeniden yükleme
Önemli Bilgisayarınız kümelenmiş bir sunucuysa, yalnızca IIS bileşenini kaldırmalısınız. Common Files’ı kaldırmayın. Common Files’ı kaldırırsanız, Küme hizmetini de kaldırmış olursunuz. Küme hizmetini kaldırırsanız, bunu yeniden yüklemeniz gerekir.

Not Sunucunuzda önceden yüklü olan tüm hizmet paketlerinin ve güvenlik güncelleştirmelerinin bir listesini oluşturun. Bunları yeniden yüklemelisiniz.

IIS bileşenini kaldırmak için şu adımları izleyin:

1. Microsoft Windows 2000 Server çalıştıran bilgisayardan IIS bileşenini kaldırmak için şu adımları izleyin:
1. Denetim Masası’nda, Program Ekle/Kaldır’ı çift tıklatın.
2. Windows Bileşenlerini Ekle/Kaldır’ı tıklatın.
3. Bileşenler listesinde, Internet Information Services (IIS) onay kutusunu tıklatarak bunu temizleyin.

Not Bilgisayarınız kümelenmiş bir sunucuysa, Ayrıntılar’ı tıklatın, Common Files onay kutusu dışındaki tüm alt bileşenleri tıklatarak bunları temizleyin ve sonra Tamam’ı tıklatın.
4. İleri’yi tıklatın ve sonra Son’u tıklatın.
Microsoft Windows Server 2003 çalıştıran bir bilgisayardan IIS bileşenini kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin:
1. Denetim Masası’nda Program Ekle/Kaldır’ı tıklatın.
2. Windows Bileşenlerini Ekle/Kaldır’ı tıklatın.
3. Uygulama Sunucusu’nu tıklatın ve sonra Ayrıntılar’ı tıklatın.
4. ASP.NET onay kutusunu tıklatarak bunu temizleyin ve sonra Internet Information Services onay kutusunu tıklatarak kutuyu temizleyin.

Not Bilgisayarınız kümelenmiş bir sunucuysa, Ayrıntılar’ı tıklatın ve Common Files onay kutusu dışındaki tüm alt bileşen onay kutularını tıklatarak bunları temizleyin ve sonra Tamam’ı tıklatın.
5. Uygulama Sunucusu iletişim kutusunda Tamam’ı tıklatın.
6. Windows Bileşenleri Sihirbazı’nda, İleri’yi tıklatın.
2. Sunucunuzu yeniden başlatın.
3. Windows Gezgini’ni başlatın ve sonra Exchsrvr klasörünü bulun.
4. Exchsrvr klasörünün adını Exchsrvrold olarak değiştirin.
5. %systemroot%\system32\inetsrv klasöründen aşağıdaki dosyayı kaldırın. Windows Server 2003’te, Metabase.xml dosyasını kaldırın. Windows 2000 Server için, Metabase.bin dosyasını kaldırın.

Not Windows Bileşen Sihirbazı Metabase.xml dosyasını veya Metabase.bin dosyasını önceden kaldırmış olabilir.
6. IIS bileşenini yeniden yükleyin.

Windows 2000 Server çalıştıran bilgisayarda IIS bileşenini yeniden yüklemek için şu adımları izleyin:
1. Denetim Masası’nda, Program Ekle/Kaldır’ı çift tıklatın.
2. Windows Bileşenleri Ekle/Kaldır’ı tıklatın.
3. Bileşenler listesinde Internet Information Services (IIS) onay kutusunu tıklatarak seçin.
4. İleri’yi tıklatın ve sonra Son’u tıklatın.
Windows Server 2003 çalıştıran bilgisayara IIS bileşenini yeniden yüklemek için şu adımları izleyin:
1. Denetim Masası’nda Program Ekle/Kaldır’ı çift tıklatın.
2. Windows Bileşenleri Ekle/Kaldır’ı tıklatın.
3. Uygulama Sunucusu’nu ve sonra Ayrıntılar’ı tıklatın.
4. ASP.NET onay kutusunu tıklatarak seçin ve sonra yine tıklatarak Internet Information Services onay kutusunu seçin.
5. İleri’yi tıklatın ve sonra Son’u tıklatın.
Not Bilgisayarınızda Windows Server 2003 çalışıyorsa, ASP.NET ile SMTP ve NNTP hizmetlerini yeniden yüklemeyi unutmayın.
7. Sunucunuza önceden yüklü olan hizmet paketlerini ve güvenlik güncelleştirmelerini yeniden yükleyin.

Exchange 5.5 Admin programından Exchange 2003 sunucu nesnesini kaldırma
Exchange 2003 sunucusu varolan bir Microsoft Exchange Server 5.5 sitesine yüklenmişse ve Exchange 5.5 Yönetim programını kullanıyorsanız, Exchange 2003 sunucu nesnesini Exchange 5.5 Yönetim programından silmelisiniz.

Not Kaldırdığınız sunucuyla ilişkili olan Active Directory nesnelerini de kaldırmanız gerekebilir.

Active Directory’den Exchange 2003 sunucusunu kaldırma
Exchange 2003 sunucusunu Active Directory’den kaldırmak için şu adımları izleyin:

1. Başlat’ı tıklatın, sırasıyla Programlar’a, Microsoft Exchange’e gelin ve sonra Sistem Yöneticisi’ni tıklatın.
2. Administrative Groups/Yönetim_Grubu_Adınız/Servers’i genişletin.

Not Bu adımda, Yönetim_Grubu_Adınız yönetim grubunuzun adı için bir yer tutucudur.
3. Kaldırmak istediğiniz Exchange 2003 sunucusunun adını sağ tıklatın, Tüm Görevler’i tıklatın ve sonra Sunucuyu Kaldır’ı tıklatın.

Bu yordam, Active Directory’deki sunucuya tüm başvuruları kaldırır. Ayrıca, kaldırdığınız sunucu üzerinde posta kutuları bulunan tüm Active Directory kullanıcılarından posta kutusunu etkinleştirme özniteliklerini de kaldırır.

Exchange Sistem Yöneticisi’ni yükleyemiyor veya çalıştıramıyorsanız, başarılı bir yeniden yüklemeyi denemek için ADSI Düzenleme ek bileşenini kullanarak sunucu özniteliklerinin gerektiği kadarını el ile kaldırabilirsiniz. Bu yöntem, sunucunun kendi kapsayıcısının dışında bulunan sunucu nesne başvurularının temizliğini gerçekleştirmez. Aynı yönetim grubu içindeki sunucuyu hemen yeniden yükleme amacına yönelik olmadıkça, bu yöntemin kullanımı Microsoft tarafından önerilmemektedir. Active Directory içinde çok fazla sayıdaki nesne özelliğini el ile kaldırmak veya düzenlemek zorunda kalabilirsiniz.

ADSI Düzenleme ek bileşenini Windows Destek Araçları’nda bulabilirsiniz.
Windows 2000 Destek Araçları’nı yükleme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası’ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
301423  (https://support.microsoft.com/kb/301423/ ) Windows 2000 Server tabanlı bilgisayara Windows 2000 Destek Araçları nasıl yüklenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Uyarı ADSI Düzenleme ek bileşenini, LDP yardımcı programını veya diğer bir LDAP sürüm 3 istemcisini kullanır ve Active Directory nesnelerinin özniteliklerini hatalı olarak değiştirirseniz ciddi sorunlara neden olabilirsiniz. Bu sorunlar, Microsoft Windows 2000 Server’ı, Microsoft Windows Server 2003’ü, Microsoft Exchange 2000 Server’ı, Microsoft Exchange Server 2003’ü veya Windows ve Exchange’in her ikisini birden yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft, Active Directory nesne özniteliklerinin hatalı olarak değiştirilmesinden kaynaklanan sorunların giderilebileceğini garanti edemez. Bu öznitelikleri değiştirmek kendi sorumluluğunuzdadır.
ADSI Düzenleme ek bileşenini kullanarak Exchange 2003 sunucusunu Exchange 2003 yönetim grubundan kaldırmak için şu adımları izleyin:

1. Başlat’ı tıklatın, sırasıyla Programlar’a, Windows 2000 Destek Araçları’na, Araçlar’a gelin ve sonra ADSI Düzenleme’yi tıklatın.
2. Aşağıdaki öğelerin her birini genişletin:
Yapılandırma Kapsayıcısı
CN=Yapılandırma, DC=Etki_Alanı_Adı,DC=com
CN=Hizmetler
CN=Microsoft Exchange
CN=Kuruluşunuzun_Adı
CN=Yönetim grupları
CN=Yönetim_Grubu_Adınız_Veya_Exchange5.5_Site_Adı
CN=Sunucular

Not Bu yordamdaki, Etki_Alanı_Adı etki alanınızın adı için bir yer tutucu, Kuruluşunuzun_Adı kuruluşunuzun adı için bir yer tutucu ve Yönetim_Grubu_Adınız_Veya_Exchange5.5_Site_Adı yönetim grubunuz veya Exchange 5.5 sitesinin adı için bir yer tutucudur.
3. Exchange 2003 sunucu nesnesini sağ tıklatın ve sonra Sil’i tıklatın.
4. Sizden silmeyi onaylamanızı isteyen her adsiedit iletişim kutusunda Evet’i tıklatın.

Tüm Microsoft Exchange 2003 kuruluşunu Active Directory’den kaldırmak için /removeorg anahtarını kullanma
Exchange 2003 Kur programında /removeorg anahtarını kullanarak tüm Exchange 2003 kuruluşunu Active Directory’den kaldırabilirsiniz.

Önemli Exchange 2003’ü şirketinizden tamamen kaldırma amacını taşımadığınız sürece bu yöntemi kullanmayın. /removeorg anahtarı, tüm Exchange yapılandırma bilgilerini Active Directory’den kaldırır. Bu yapılandırma bilgileri tüm Exchange sunucularını, bağlayıcıları, posta kutusu depolarını, ortak klasör depolarını, yönetim gruplarını ve diğer bileşenleri içerir. /removeorg anahtarını istemeden kullanırsanız ve silme işlemleri çalışma ortamınız genelinde çoğaltılırsa, tek kurtarma şansınız, yapılandırma bilgilerini bir etki alanı denetleyicisi yedeklemesinden yetkili olarak geri yüklemek veya kuruluşunuzdaki tüm Exchange sunucularını yeniden yüklemektir.

Active Directory’den tüm Exchange 2003 kuruluşunu kaldırmak için şu adımları izleyin:

1. Bir komut istemi başlatın.
2. Microsoft Exchange Server 2003 CD’sinin veya Exchange 2003 Kur dosyalarının bulunduğu konumdaki dizine gidin.
3. \setup\i386 dizinine gidin.
4. Setup.exe /removeorg yazın ve ENTER tuşuna basın.
5. Exchange Yükleme Sihirbazı sayfasında, sırasıyla İleri’yi, Kabul Ediyorum’u ve sonra İleri’yi tıklatın.
6. Bileşen Seçimi sayfasında, İleri’yi tıklatın. Eylem sütunu altında RemoveOrg ifadesinin listelendiğini göreceksiniz.
7. Tamam’ı ve sonra Son’u tıklatın.

/removeorg anahtarı, Active Directory’den Kuruluş kapsayıcısını ve tüm alt kapsayıcıları kaldırır. Bu komutu yalnızca Exchange 2003 sunucusundan değil, ormandaki herhangi bir sunucudan çalıştırabilirsiniz. Bu komut, hizmetleri, dosyaları veya kayıt defteri anahtarlarını kaldırmaz