Exchange 2010 Room Mailbox AutomateProcessing

 Set-CalendarProcessing “Toplanti Odasi” | list  komutu yardımı ile toplantı odalarının gönderilen mesajları otomatik kabul etme durumunu görebiliriz. Kontrol edeceğiniz kayıt AutomateProcessing kaydıdır. Varsayılan olarak bu “AutoUpdate” olarak görülür ve siz bunu aşağıdaki komut yardımı ile değiştirin

Set-CalendarProcessing “Toplanti Odasi” -AutomateProcessing AutoAccept

 

Exchange 2007 ortamları için komut seti aşağıdaki gibidir;

Get-Mailboxcalendarsettings conference | list 

Set-mailboxcalendarsettings conference -AutomateProcessing:autoaccept